Skip to main content

СГ Нови Сад: Неправилности у раду СПИ "Исток"


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА НОВИ САД
– Заменик начелника, господин Стеван Крстић
Предмет: ДОПИС
Поштовани,
Овим дописом желимо да Вас упознамо са неправилностима које се дешавају у раду СПИ „Исток“, а која је у оквиру Полицијске управе Нови Сад.
Први и основни проблем јесте ангажовање запослених који су распоређени на радно место саобраћајних полицајаца на послове уноса „НФИ“ образаца у компјутерски систем. Иначе, на тим пословима већ имамо ангажоване раднике са статусом ОД, који због одређених разлога имају привилегију да не морају да раде, а директна последица је повлачење саобраћајних полицајаца са терена и њихово ангажовање у локалу (канцеларији), што нема никакве везе са њиховим радним местом и решењем о распоређивању. Наравно, овде се поставља и питање исплате додатака везаних за обављање ових послова, у складу са Законом о полицији, Правилником о платама запослених у министарству унутрашњих послова и Колективним уговором.Даље, у оквиру СПИ „Исток“ се не поштују основне одредбе Закона о раду, а тиче се одмора запослених.
Наиме, запослени су често ускраћени да искористе цео дневни одмор у трајању од 12 сати, што је регулисано одредбом Закона о раду у члану 66. У коме стоји ,, Запослени има право на одмор између два узастопна радна дана у трајању од најмање 12 часова непрекидно.“
Такође, права радника су угрожена и непоштовањем одредаба о недељном одмору. који је често краћи од 24 часа. У све ово се можете уверити увидом у дневни распоред рада у оквиру СПИ „Исток“,
Због тога Вам се обраћамо да као начелнику ПУ Нови Сад хитно реагујете, уверите се у тачност наших навода и предузмете мере у скаду са законом.
Такође, од Вас тражимо пријем у Ваш кабинет, где би Вас упознали са нашим запажањима, а Ви нас са Вашим поступањем у вези решења проблема.
Молимо за ургентно поступање.
СИНДИКАТ СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ
Синдикална група Нови Сад
Председник
Ненад ЉУБИШИЋ


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ