Skip to main content

СГ Нови Сад – оборено решење о премештају


Решењем од 06.03.2012. године члан ССП СГ Нови Сад, Борислав Зељковић је трајно премештен са радног места испитивач у Одсеку за саобраћајно-техничке послове на радно место увиђајно оперативни послови у СПИ „Исток“ Одељење саобраћајне полиције Полицијска управа у Новом Саду. У току поступка премештаја Борислав Зељковића, кога је заступао адвокат Синдиката српске полиције Владимир П. Радовановић, заменик начелника ПУ Нови Сад је донео решење да се оглашава ништавним решење о премештају.


 


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ