Skip to main content

СГ Полицијска бригада: начелнику Стевану Бјелићу


Председник СГ Полицијска бригада  Дејан Величковић, упутио је допис Стевану Бјелићу начелнику Полицијске управе за Град Београд :

Београд, 18.12.2012.године

Поштовани господине Бјелић,
Сходно позитивним законима Републике Србије и Споразуму о сарадњи и социјалном дијалогу који је потписао министар Ивица Дачић са председником ССП Глишом Видовићем у коме се Министарство унутрашњих послова и Синдикат српске полиције обавезују на сарадњу и мирно решавање евентуалних проблема, дужност ми је да Вас обавестим о следећем:

1. На службеним возилима „дукато“ и „марицама“ не достају зимски пнеуматици. Тиме се крши безбедност учесника у саобраћају и крши Закон о основама безбедности саобраћаја на путевима.
2. Као председнику Синдикалне групе Полицијска бригада Синдиката српске полиције није ми дозвољено да преко службене писарнице у Бригади полиције шаљем било каква акта са меморандумом синдиката, као и овај акт који читате. Управо због тога, ово писмено шаљем Вам преко писарнице у Кнеза Милоша 101, посредством председника СГ Београд.
3. Објекат за обезбеђење, стражарско место бр. 6 у Требевићкој бр.12 противно Закону о безбедности здравља на раду и подзаконским актима неуслован је за рад с обзиром да је 0,7 квадратна метра, док је висина 1,6 метра. Сматрамо да има услова да се делатност обавља у објекту Плућне болнице као и раније. Уколико се ништа не предузме по овом питању, обратићемо се Инспекторату за рад и Управи за безбедност и здравље на раду као и медијима.
4. По нечијем усменом налогу, са капије број 1, у седишту Полицијске бригаде, улица Требевићка бр. 12. Радницима на обезбеђењу и то само на тој једној тачки, где и сам радим, уклоњен је ТВ апарат. Сматрам да овим чином неко од надређених покушава да ме дисциплинује а притом даје поруку осталим колегама да ко ради на капији 1. неће моћи да гледа ТВ. Напомињем да све дуге тачке обезбеђења могу несметано да користе ТВ пријемнике и то Капија 2., Диспечарска служба, Дежурна служба, остале канцеларије у Полицијској бригади, командант, командири и помоћници. На тај начин, грубо се крше основна људска права, право на једнакост и једнаке услове рада, такође, радници на капији 1 дискриминисани су у односу на остале раднике који обављају исте или сличане послове.
5. Противно Упутству о начину набавке, расподеле, коришћења, вођењу евиденције и одржавања моторних возила у Министарству унутрашњих послова, многа возила се користе као возила на личном задужењу. Не води се ажурна евиденција о пређеном путу и потрошњи горива, издају се дневни и вишедневни налози за одлазак и долазак с посла док нека од тих лица која користе службена возила подижу путне трошкове, с обзиром да немају на личном задужењу службени аутомобил, али га у пракси возе. Синдикат српске полиције у поседу је многих информација и материјалних доказа који се односе на ову тему. По потреби ако не буде резултата, о својим прецизним сазнањима обавестићемо СУК и Кабинет министра као и медије, односно ако се у будуће не уведе ред у циљу смањења трошкова и домаћинског поступања са државном имовином.
Због свега изнетог, и жеље за добром сарадњом, предлажем да што пре предузмете мере и радње како би се уочени проблеми отклонили. Молим Вас да Синдикат српске полиције обавестите о резултатима учињеног и предузетим мерама.
Уколико сматрате да постоји потреба да одржимо састанак на ову тему, стојимо Вам на располагању.
С поштовањем,
Председник СГ
Дејан  Величковић
 


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ