Skip to main content

СГ Шид: Додатак на плату због додатног оптерећења на раду


Регионални центар граничне
полиције према Р Хрватској
– Начелнику –
ПРЕДМЕТ: Право на додатак на плату због додатног оптерећења на раду у складу са чл. 147.с.1.т.5 ЗОП
Господине Начелниче,
Поводом обавештења које су чланови Синдиката српске полиције – Синдикалне групе Шид добили од командира СГП Шид, главног полицијског инспектора Милета Лукића, да је Ваш став да полицијски службеници СГП Шид не испуњавају услове за додатак на плату због додатног оптерећења на раду запослених који поред својих послова обављају и послове радних места која нису попуњена, у складу са чланом 147. став 1. тачка 5. Закона о полицији, којом приликом се позивате између осталог и на допис Управе за људске ресурсе МУП Р Србије 06/2 бр. 2076/2012 од 04.05.2012. године, у прилогу вам достављамо службени допис Сектора финансија, људских ресурса и заједничких послова при МУП Р Србије 06/1 бр. 82/12 од 24.05.2012. године у коме је дато тумачење појма “додатно оптерећење на раду“ у контексту примене Правилника о платама запослених у Министарству унутрашњих послова у коме се јасно објашњава појам додатног оптерећења као и случајеви када додатно оптерећење настаје током вршења службе.
Мишљења смо да наведени допис недвосмислено указује на то да полицијски службеници СГП Шид током вршења службе исту обављају тако да наступа додатно оптерећење на раду, чиме се испуњавају сви услови из члана 147. став 1. тачка 5. Закона о полицији, те члана 27. став 1. тачка 5. Посебног колективног уговора за полицијске службенике. С тим у вези, верујемо да ћете, поступајући у складу са напред поменутим дописом Сектора финансија, људских ресурса и заједничких послова, испунити Ваше законске обавезе према полицијским службеницима СГП Шид.
Синдикална група Шид
председник
Радислав Мијатовић


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ