Skip to main content

СГ Ужице: Начелнице Јевтовић, зашто се не поштују депеше МУПа?


Дана 11.04.2013. године од помоћника министра, начелника Сектора финансија, људских ресурса и заједничких послова господина Жељка Којића добили сте депешу 06/1 број 61/13 која регулише утврђивање статуса „приправан“ (ван радног места) и „дежуран“ (на радном месту) која недвосмислено објашњава наведене појмове.

На подручју ПУ Ужице наведена депеша није почела да се примењује, већ се од стране непосредних старешина тумачи на различите начине. Таквим поступањем ускраћују се законом загарантована права радника што је у супротности са депешом 06/1 број: 50/2013 од 29.03.2013. године која забрањује било какав вид својевољног тумачења, објашњавања, препричавања или скраћивања аката, односно било какав вид расписивања сопствених интерних депеша, инструкција и мишљења по питањима искључиве надлежности сектора коју је такође потписао  помоћник министра, начелник Сектора финансија, људских ресурса и заједничких послова господин Жељко Којић.

За спровођење наведених депеша одговорни сте Ви као руководилац организационе јединице, те ако исте не буду поштоване Синдикат српске полиције Синдикална група Ужице ће предузети све законом предвиђене мере и радње у циљу заштите интереса запослених.

 С поштовањем,

Председник СГ Ужице
Лазар  Ранитовић


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ