Skip to main content

СГ Вршац: Допис начелнику ПУ Панчево


Поштовани господине Радојковићу,

На основу увида у евиденције распореда рада радница Полицијске станице Вршац и сачињене изјаве  Амедовски Марије и Тодоров Жаклине  које обављају послове хигијеничарки (спремачица) у Полицијској станици Вршац,  захтевамо да се у најкраћем могућем року реши проблем око неисплаћених дана за  рад на празнике, и то за следеће датуме :

 – Тодоров Жаклина :

  • 01. Јануар  2013 године
  • 02. Јануар  2013 године

  – Амедовски Марија :

  • 14. Јануар  2013 године

Чланицама  ССП-СГ Вршац није обрачунат проценат на лични доходак за рад на празнике, ни након што су указале на проблем свом надређеном лицу, те сходно томе присиљени смо да Вам се обратимо како би грешка била исправљена.

Члан ГО ССП
Председник ССП-СГ Вршац
Далибор Вукић


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ