Skip to main content

СГ Зајечар – преиначење одлуке и поновни поступак


Првостепени дисциплински поступак вођен против Марка Мијалковића СГ Зајечар, у предмету број ДС 116-1/11-10 од 06.12.2011.године, окончан је доношењем решења о новчаном кажњавању именованог 30% од месечне плате запосленог у времену од једног месеца.  Благовременим улагањем жалбе дисциплинској комисији МУП-а Р.Србије, Већу у Нишу  преиначава одлуку и доноси решењае 31.01.2012.године да се усваја приговор, пониоштава предходно решење дисциплинског старешине и предмет се враћа на поновни поступак.


 


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ