Представници Синдиката српске полиције одржали су састанак са радницама на одржавању хигијене запослене у ПУ за град Београд. Састанку су присуствовали Председник синдиката српске полиције Глишо Видовић, портпарол синдиката и Председник СГ Београд Драган Жебељан и Председник Регионалног центра Београд Миле Лазаревић.

 Присутне раднице су изнеле низ проблема у свакодневном раду на одржавању хигијене у седишту ПУ Београд као и Полицијским станицама:

  1. Превелика површина коју одржава једна радница, преко 500 м2 по особи;
  2. Слање радница на испомоћ у полицијски станице што доводи до додатног повећања површине коју одржава једна запослена;
  3. Немогућност увида у било који норамтивни акт који регулише питање одржавања хигијене којим би била предвиђена површина за одржавање по једном запосленом. Да ли уопште постоји Правилник?
  4. Немогућност увида у систематизацију и сазнања броја предвиђених радника на овим радним местима. Колики број хигијеничарки је систематизован и колика је тренутна попуњеност?
  5. Радно време преко радне недеље организовано у трајању од 7 сати, да би се направио „мањак“ од 5 радних сати који се одрађује суботом или недељом. Да ли је то у складу са Законом о раду?
  6. На дан државног празника радницама се одређује скраћено радно време од 4 сата а књижи им се у временик 8 сати „обичне дневнице“ тако да запослене бивају ускраћене за законски додатак за рад на државни празник, супротно Закону о раду и Колективном уговору.
  7.  Постављају питање на који начин могу да добију слободан дан за неку приватну обавезу а да им то не буде одбијено од ГО, као што је сада пракса;
  8.  За време боловања им се лични доходак умањује за 35%, што обзиром на мала примања, доводи до тога да приме плати испод законског минималног личног дохотка.
  9. Средства за рад неадекватна и недовољна, почев од личних заштитних средстава до хемикалија и друге опреме.

Синдикат српске полиције ће у наредном периоду предузети низ конкретних корака у циљу превазилажења тренутних проблема у раду радница на одржавању хигијене а трајно решење за услове рада и права запослених види у доношењу новог колективног уговора који би обухватио све запослене у Министарству унутрашњих послова.

Председник РЦ Београд
Миле Лазаревић

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *