Skip to main content

Синдикат српске полиције одржао је састанак са радницама на одржавању хигијене ПУ за град Београд


Представници Синдиката српске полиције одржали су састанак са радницама на одржавању хигијене запослене у ПУ за град Београд. Састанку су присуствовали Председник синдиката српске полиције Глишо Видовић, портпарол синдиката и Председник СГ Београд Драган Жебељан и Председник Регионалног центра Београд Миле Лазаревић.

 Присутне раднице су изнеле низ проблема у свакодневном раду на одржавању хигијене у седишту ПУ Београд као и Полицијским станицама:

  1. Превелика површина коју одржава једна радница, преко 500 м2 по особи;
  2. Слање радница на испомоћ у полицијски станице што доводи до додатног повећања површине коју одржава једна запослена;
  3. Немогућност увида у било који норамтивни акт који регулише питање одржавања хигијене којим би била предвиђена површина за одржавање по једном запосленом. Да ли уопште постоји Правилник?
  4. Немогућност увида у систематизацију и сазнања броја предвиђених радника на овим радним местима. Колики број хигијеничарки је систематизован и колика је тренутна попуњеност?
  5. Радно време преко радне недеље организовано у трајању од 7 сати, да би се направио „мањак“ од 5 радних сати који се одрађује суботом или недељом. Да ли је то у складу са Законом о раду?
  6. На дан државног празника радницама се одређује скраћено радно време од 4 сата а књижи им се у временик 8 сати „обичне дневнице“ тако да запослене бивају ускраћене за законски додатак за рад на државни празник, супротно Закону о раду и Колективном уговору.
  7.  Постављају питање на који начин могу да добију слободан дан за неку приватну обавезу а да им то не буде одбијено од ГО, као што је сада пракса;
  8.  За време боловања им се лични доходак умањује за 35%, што обзиром на мала примања, доводи до тога да приме плати испод законског минималног личног дохотка.
  9. Средства за рад неадекватна и недовољна, почев од личних заштитних средстава до хемикалија и друге опреме.

Синдикат српске полиције ће у наредном периоду предузети низ конкретних корака у циљу превазилажења тренутних проблема у раду радница на одржавању хигијене а трајно решење за услове рада и права запослених види у доношењу новог колективног уговора који би обухватио све запослене у Министарству унутрашњих послова.

Председник РЦ Београд
Миле Лазаревић


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ