Skip to main content

СКАНДАЛ: Да ли је то могуће – командир СПИ претукао полицијског службеника на радном месту


10406523_10205218759050005_5738283118505911236_nКрушевац, 09.12.2014. – До чега може да доведе непрофесионалан и немаран однос руководства Дирекције полиције према евидентним проблемима међу запосленима, најбоље показује данашњи случај када је на радном месту, у просторијама СПИ Крушевац дошло до физичког сукоба између командира Момира Минића и саобраћајног полицијског службеника Љубише Рашића. У том сукобу полицијски службеник Рашић задобио је, према расположивим, непровереним сазнањима, тешке телесне повреде.

Према информацијама са којима располажемо, до физичког сукоба је дошло 09.12.2014 године, непосредно након почетка радног времена, после пријема јутарње смене. Том приликом командир Минић је нанео више удараца песницом полицијском службенику Рашићу. Осим директних удараца, Рашић је ударио и главом у оквир врата због чега је медицински збринут у Здравственом центру Крушевац. Претпоставља се да је непосредни повод за сукоб кривична пријава због злостављања на раду коју је Рашић поднео пре десетак дана против командира Минића због вишегодишњег шиканирања, тортуре и омаловажавања, а због доживљеног стреса као последице свега тога, Рашић је једно време провео на лечењу у ЗЦ Крушевац. Рашић је одлуком здравствене комисије враћен на своје радно место.

Наведени догађај је званично пријављен, евидентиран је у електронском дневнику догађаја, командир Минић је био на рапорту код начелника ПУ Крушевац, чекамо исход догађаја.

О томе да су односи између командира и полицијског службеника поремећени већ дужи низ година упознати су сви релевантни фактори у Полицији: директор, начелник УСП и начелник ПУ Крушевац и то преко Захтева Љ. Рашића за покретање поступка за спречавање злостављања на раду поднетог 25.08.2014. године Дирекцији полиције, као и допуном Захтева од 01.09.2014. године поднетом истом органу. Представком од 20.10.2014. године Љ.Рашић је упознао и СУК са проблемима на које се жалио. У свим тим својим обраћањима Љ. Рашић је тражио да надлежни органи спрече злостављање на раду које трпи од стране командира Минића. Рашић је, додатно, дана 09.09.2014. године поднео и прекршајну пријаву против командира Минића прекршајном суду у Крушевцу због прекршаја из чл. 6. ст. 1. Закона о ЈРМ. Са Рашићем је 05.11.2014. године у просторијама ОКП-ОЗСПК ПУ Крушевац обављен службени разговор на околности кривичне пријаве коју је поднео против командира Минића, а на захтев ОЈТ Крушевац КТ бр.1297/14, о чему је сачињена Службена белешка о обавештењу примљеном од грађана.

Иако је послодавац био дужан да у року од три дана по пријему захтева из члана 13. Закона о спречавању злостављања на раду странама у спору предложи посредовање као начин разрешења спорног односа, а поступак посредовања је по Закону хитан, према расположивим сазнањима до свега тога није дошло, а што је, сада је то и очигледно, довело до нежељених последица које нарушавају углед службе.

Поменули бисмо овом приликом и непрофесионалан однос Сектора унутрашње контроле полиције који је својим актом 05 број 6529/14 од 29.10.2014. године одговорио на поменуту представку да су дана  23. 10. 2014. године, актом 05/2 број 6529/14, Рашићеву представку упућену СУК проследили на надлежност ПУ Крушевац, са поуком да се за даље информације у вези са својим обраћањем, може обратити писаним путем наведеној ПУ, иако су морали знати да се колега Рашић у вези са наведеним проблемом већ обраћао начелнику ПУ преко Дирекције полиције.

Синдикат српске полиције је до сада у више наврата упозоравао на непрофесионалност надлежних органа МУП, као и на непостојање квалитетне психолошке подршке радницима Министарства, али та наша упозорења нису дала никакве резултате. Срећа је у несрећи да приликом овог немилог догађаја није „пала“ ниједна жртва, али то никако не може бити изговор за избегавање одговорности свих оних који су непрофесионалношћу и немарним односом добрано допринели да до њега дође.

Служба за информисање ССП


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ