Skip to main content

ССФ: Александру Вучићу – распишите ванредне парламентарне изборе


P1020344Поштовани господине Вучићу,

на седници одржаној дана 30. децембра 2013.године, Председништво Српског синдикалног фронта (ССФ) је разматрало социјалну, економску и укупну друштвену ситуацију у земљи, као и проблеме у вези намере да се донесу нови Закон о раду и Закон о штрајку. Сви ови проблеми и отворена питања су разматрани у духу Ваше изјаве којом сте изнели Ваш став да уколико најшира јавност и грађани Србије имају суштинских примедби на рад Владе Републике Србије – у том случају треба расписати ванредне парламентарне изборе.

Председништво Српског синдикалног фронта Сматра да је укупна ситуација у земљи, а поготово она нерешена питања која се тичу социјалног, економског и радно-правног положаја гређана Републике Србије таква да треба охрабрити и подржати Вашу намеру да се, под овим околностима, распишу ванредни парламентарни избори.

Наиме, став Председништва ССФ-а је да се проблеми и отворења питања у сфери друштвених односа која се тичу спектра синдикалног интересовања и деловања не могу ефикасно решити путем којим су кренули одређени министри и министарства у Влади РС.

Претешко друштвено бреме сиромаштва, незапослености, недовољне  привредне активности, урушавање производних, поготово извозно оријентисаних сектора,  социјалне непрепознатљивости и изопштености читавих друштвених групација, буџетског дефицита, недовољних средстава за функционисање важних друштвених служби, немогућности адекватне социјалне потпоре све већем броју грађана којима је она неопходна, покретање привредних активности и реиндустријализација земље, подизање пољопривреде и прехрамбене индустрије као развојне шансе, доношење закона који би све ове битне промене правно уредили и омогућили…. Дакле, читав овај спектар проблема и отворених питања не могу се доносити de facto наметањем решења када је у питању доношење нових Закона о раду и Закона о штрајку, вишемесечним нерадом Социјално-економског савета РС (пре скорашње последње седнице нису имали радну седницу читавих 9 месеци !) у времену социјално-економске катастрофе, преговарачким аутизмом појединих  министарстава уместо социјалног дијалога, немогућност да се, од стране одређених носилаца власти, прихвати чињеница да су највеће жртве транзиције били радни људи и њихове породице, те да је немогуће од њих очекивати још веће напоре, а при том њих или њихове представнике искључивати из дијалога и рада на законским пројектима…

Господине Вучићу, због свих ових и небројених других разлога који су Вам познати, у име 350.000 чланова синдиката који чине Српски синдикални фронт, у име свих запослених и незапослених грађана Републике Србије, у име будућности ове земље и отварања реалне и основане наде за све нас, охрабрујемо Ваш став и износимо Вам захтев Председништва Српског синдикалног фронта да учините све неопходне кораке да се у Републици Србији распишу ванредни парламентарни избори.

Имајући у виду тежину и озбиљност аргументацује којом располаже Српски синдикални фронт, сматрамо да је неопходно да се најуже руководство ССФ-а састане са Вама и обави радни састанак о свим отвореним питањима непосредно после предстојећих празника.

С  поштовањем,

Ивица Цветановић с.р.
Председник Конфедерације слоб. синдиката

Жељко Веселиновић с.р.
Председник   УСС   “СЛОГА“

Глишо  Видовић с.р.
Председник  синдиката Српске полиције

Драган  Матић с.р.
Индустријски синдикат Србије


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ