Skip to main content

ССП ДИШЕ ПУНИМ ПЛУЋИМА У ПУ ШАБАЦ !!!


Шабац, 23.јун 2021.године – Ради свеукупног побољшања статуса, радних и животних услова свих запослених у ПУ Шабац и службе у целини одржан је састанак у седишту ПУ Шабац. Састанку је присуствовао начелник ПУ Зоран Јевђенић, док су делегацију Синдиката српске полиције чинили председник ССП Лазар Ранитовић, члан ГО ССП Бојан Гогић, председник РЦ Шабац Горан Николић и зам.председника РЦ Шабац Жељко Благојевић.

Тема састанка је најпре била размена мишљења о начинима отклањања актуелних проблема са којима се чланови синдиката и други запослени сусрећу у свакодневном извршавању послова и задатака, а посебан акценат је дат на:

– Дневни распоред рада

– Посебан распоред приправности за рад

– Транспарентност о новчаном награђивању запослених – објављивању на огласним таблама организационих јединица ПУ Шабац

– Просторије за задржавање

– Непопуњеност појединих ОЈ.

Начелник ПУ Шабац г-дин Јевђенић је истакао да се морају поштовати законом зајамчена људска и радничка права свих запослених и додао да ће са његовим сарадницима отклонити сваку евентулану неправилност у ОЈ на подручју ПУ Шабац. Јевђенић је током дискусије по темама састанка изразио висок ниво заинтересованости за сарадњу ради што ефикаснијег остваривања циљева Синдиката српске полиције.

На крају, начелник ПУ и представници ССП закључили су да је овакав вид састанака непоходан у наредном периоду који би служио бољој размени информација, превасходно о томе шта су проблеми како у оквиру самих ОЈ тако и на терену, као и предлозима конструктивних решења за њихово отклањање у циљу повећања професионализма међу извршиоцима и организације рада са једне и унапређивања и повећење резултата рада саме Полицијске управе Шабац са друге стране.

Истог дана у просторијама ПУ Шабац председник Синдиката српске полиције Ранитовић одржао је састанак са активистима синдиката који представљају ССП у ОЈ на подручју ове Полицијске управе а као један од најзначајнијих разлога је формирање Синдикалне групе у самом седишту Полицијске управе која у самом старту броји више од 40 чланова за шта је председник Ранитовић истакао да је најбоље место за успех „овде и сада“ . У обраћању активистима Ранитовић је додао да су кораци које правимо кораци на путу до успеха, да се сваки напор исплати и то само онда уколико не одустајемо, као и да су активисти ССП како је рекао „његове очи на терену“ а да то говори да управо они морају бити пример свим осталим запосленима у смислу профеионализма и законитог поступања, а да ће Синдикат српске полиције предузети све да се сваком запосленом у министарству створи добар пословни амбијент.

 Служба за информисање ССП