Skip to main content

Делегација ССП на састанку са начелником ПУ Крагујевац


Делегација Синдиката српске полиције одржала је 16.11.2012. године у Полицијској управи у Крагујевац састанак са начелником Полицијске управе у Крагујевцу Иваном Ђоровићем.
Делегацију Синдиката српске полиције чинили су председник ССП-а Глишо Видовић, члан статутарне комисије ССП-а и предсеник СГ Аранђеловац, Марко Москић, председник СГ Топола, Југослав Стевановић и представник СГ Крагујевац, Златко Павловић.
Циљ наведеног састанка је решавање проблема на нивоу Полицијске управе у Крагујевцу.

ССП: У ПС Топола радници са шифром „Ф“ који су по налазу и мишљења комисије способни за обављање послова полицијски службеника али без ношења оружја, међутим они се шаљу на извршење службених задатака.

 • ПУ Крагујевац: Начелник ПУ ће наложити командиру ПИ Топола да приликом прављења распореда поведе рачуна о изнетом проблему и да исти раднике распоређује на адекватна радна места.

ССП: Полицијски службеници који су ангажовани ван места рада у складу са Уредбом Владе РС не исплаћују им се загарантована дневница која им по праву припада.

 •  ПУ Крагујевац: По налогу Начелника ПУ накнадно су попуњени налози за наведене дневнице које ће им бити исплаћене.

ССП: Полицијским службеницима се не издају решења за прековремени рад.

 •  ПУ Крагујевац:  Начелник ПУ је објаснио да се у временику води прековремени рад, који се редовно  исплаћује, у случају да је неко био оштећен нека се обрати представнику синдиката и исти наведени проблем реши са својим старешинама, у случају да не нађу решење представник синдиката да се обрати начелнику ПУ.

ССП: Не поштује се одредба из Закона о раду члан 66. у коме стоји „Запослени има право на одмор између два узастопна радна дана у трајању од најмање 12 часова непрекидно“.

 •  ПУ Крагујевац:  Начелник ПУ наложиће командирима да приликом израде дневног распореда рада се придржавају и поштују законе.

ССП: Полицијски службеници у ПС Топола су недовољно заштићени (постоји страх од људи који не поштују законе, а који имају залеђину, износе претње именима високих функционера МУП-а, што директно утиче на рад полиције).

 • ПУ Крагујевац:  Начелник ПУ је рекао да нико није јачи од закона, да полицајци поступају у складу са законом и он ће увек стати иза својих полицијских службеника.

ССП:  Веза између полиције и судства треба да се побољша (задњих 10 година у Тополи је само два лица осуђено на три месеца затвора због ометања службеног лица у вршењу дужности).

 •  ПУ Крагујевац:  Начелник ПУ је изнео да је рад судства независтан и он се у одлуке не може мешати.

ССП: Побољшати услове рада (саобраћајна полиција у ПС Топола задњих годину дана нема компјутер, штампач, фотоапарат, мерну траку).

 • ПУ Крагујевац:  По наређењу начелника ПУ истог момента је ПС Топола додељен један полован компјутер и штампач.

ССП: У ПС Топола постоји јаз између колега због фаворизовања од стране старешина (углавном се ангажују исти људи за ноћни рад, рад викендом, приликом регионалних и централних акција, обезбеђење одређених скупова).

 •  ПУ Крагујевац:  Начелник ПУ наложиће командирима да приликом израде дневног распореда рада равномерно расподеле посао свим расположивим полицијским службеницима.

ССП: Недостатак броја људства на терену, често једна мешовита патрола покрива целу општину Топола.

 • ПУ Крагујевац:  Начелник ПУ Крагујевац је изнео да је највећи проблем застарела систематизација и да то није проблем само у Тополи, већ и у Аранђеловцу, и да до ступања на снагу нове систематизације за наведени проблем нема решења.

ССП: Радници са решењима вођа сектора, заменици вођа сектора у ПС Топола ангажовани су на другим радним местима а задржали своја решења, док њихов део посла обављају радници на сектору, који несу адекватно стимулисани за наведени рад.

 • ПУ Крагујевац:  Начелник ПУ Крагујевац је изнео да је највећи проблем застарела систематизација и да то није проблем само у Тополи, већ и у другим станицама, и да до ступања на снагу нове систематизације за наведени проблем нема решења.

ССП: Радници са статусом „ОД“ у ПС Топола се жале да се не поштује члан 27 ПКУ-а.

 •  ПУ Крагујевац:  Начелник ПУ је наложио да наведени радници покушају са представницима синдиката и непосрединм старешинама утврде у ком се делу не поштује наведени члан и исправе неправилности.

На крају састанка начелник ПУ Крагујевац, господин Иван Ђоровић је изнео да ће подржати рад ССП, такође да председници СГ све проблеме које имају покушај да реше прво на нивоу своје организационе јединице, у случају да се не реши проблем, онда се обрате начелнику који ће заказати састанак или телефонским путем, са председником СГ, или представником регионалног центра, решити наведени проблем.
Након састанка потписан је уговор са адвокатом Јовановић Новицом из Крагујевца, Улица Атинска број 32/4, који ће од 01.12.2012. године заступати чланове ССП-а на нивоу ПУ Крагујевац.
 


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ