Skip to main content

ССП: Неопходан састанак са министром Дачићем


2013-12-19 Допис Дачићу тражимо састанак sajtПоштовани господине Дачићу, молимо Вас да у разумно време испланирате, а надлежна служба закаже, заједнички састанак са представницима Синдиката српске полиције.

Претхoдни заједнички састанак је одржан 07.08.2013.године, те сматрамо да је време да одржимо нови састанак и извршимо анализу учињеног поводом тема о којима смо раније причали, с обзиром да помака и резултата нема:

 1. Социјалне помоћи и интеграције у зараду;
 2. Динамике исплате трошкова за путовање;
 3. Систематизације;
 4. Премештаја запослених у место становања;
 5. Усвајање акта о формирању Централне психолошке службе, смањење суицида и агресије;
 6. Униформи полиције;
 7. Анализа мере штедњи у МУП;
 8. Радно време седишта Министарства;
 9. Плаћање адвокатских такси за изгубљене спорове МУП-а;

Као нове теме за разговор су проблеми на које наилазимо а то су:

 • Дискриминација овог синдиката и не укључивање у радне групе и тела које Министарство формира а тичу се области које су у надлежности синдикалног рада;
 • Незаконит рад појединих Управа у Сектору финансија, заједничких послова и људских ресура;
 • Проблем великог броја радника без решења о распоређивању;
 • Игнорисање Синдиката од појединих начелника Управа;

Молимо Вас да се састанак одржи пре усвајања нових измена Систематизације јер у вези ове теме нисмо укључени. Односно до краја месеца фебруара 2014. године. Предвиђено време за трајање састанка је два сата.

Такође, пре састанка, молимо Вас да нам доставите извештаје о спроведеном и учињеном за тачке од 1. до 9. како би се квалитетно спремили за састанак. Молимо Вас да састанку присуствује и начелник Зоран Томашевић.

С поштовањем,

Председник
Глишо Видовић


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ