Поmegatrend-mштовани чланови Синдиката српске полиције,  само за Вас који студирате или планирате да студирате у школској 2013/2014 години, припремили смо посебну погодност за студирање на Мегатренд универзитету.

 • Школарина за студије првог степена (основне академске и основне струковне студије) за чланове Синдиката који са завршеном вишом односно  високом струковном школом уписују трећу односно четрврту годину студија износи 900 евра у динарској противвредности по продајном курсу за девизе НБС на дан уплате, a у свим осталим случајевима  највише 1.200 евра.
 • Школарина за студије другог степена (мастер академске студије) износи 1.200 евра у динарској противвредности по продајном курсу за девизе НБС на дан уплате.
 • Школарина за студије трећег степена (докторске академске студије) износи 2.700 евра у динарској противвредности по продајном курсу за девизе НБС на дан уплате.
 • Школарина се плаћа у дванаест једнаких месечних рата.
 • Уговор се не односи на све факултете Мегатренда у Србији већ на Факултет за пословне студије у Београду и Факултета за право, јавну управу и безбедност у Београду.
 • Уговор је искључиво за запослене у МУП-у чланове ССП а не и за њихове породице и децу.
 • Чланство у Синдикату српске полиције доказује се посебном потврдом или чланском картицом која садржи личне податке лица и јединствени серијски број издате картице.

УГОВОР О САРАДЊИ

Закључен између:

 1. Мегатренд универзитета, Београд, Гоце Делчева бр. 8, (у даљем тексту: Универзитет) кога представља  ректор Универзитета, проф. др Мића Јовановић , и

 2. Синдиката српске полиције, Ужице, Наде Матић бр.8 кога представља председник Глишо Видивић (у даљем тексту: Синдикат)

  Члан 1.

Предмет овог Уговора је успостављање пословне сарадње уговорних страна, која подразумева реализацију студија Универзитета за потребе студирања чланова Синдиката у школској 2013/14 години.

 Члан 2.

Универзитет се обавезује да обезбеди услове за школовање лицима из члана 1. овог Уговора на акредитованим студијама првог, другог и трећег степена Факултета за пословне студије у Београду и Факултета за право, јавну управу и безбедност у Београду, у складу са законом, општим актима Универзитета и овим Уговором.

Школовање у смислу овог Уговора подразумева упис на другу, трећу и четврту годину студија, као и наставак школовања уписом на студије другог и трећег степена под условима прописаним општим актима Универзитета.

Члан 3.

Школарина за студије првог степена (основне академске и основне струковне студије) за чланове Синдиката који са завршеном вишом односно  високом струковном школом уписују трећу односно четрврту годину студија износи 900 евра у динарској противвредности по продајном курсу за девизе НБС на дан уплате, a у свим осталим случајевима  највише 1 200 евра.

Школарина за студије другог степена (мастер академске студије) износи 1200 евра у динарској противвредности по продајном курсу за девизе НБС на дан уплате.

Школарина за студије трећег степена (докторске академске студије) износи 2700 евра у динарској противвредности по продајном курсу за девизе НБС на дан уплате.

Школарина се плаћа у дванаест једнаких месечних рата.

Члан 4.

Сваки студент ће закључити појединачни уговор о студирању којим ће бити прецизиране међусобна права и обавезе као и услуге које нису обухваћене школарином.

Чланство у Синдикату српске полиције доказује се посебном потврдом или чланском картицом која садржи личне податке лица и јединствени серијски број издате картице.

Члан 5.

Студент је дужан да плаћа школарину на начин утврђен појединачним уговором.

Студент који не плаћа школарину губи право праћења наставе и полагања испита.

Члан 6.

Студент је сагласан да Универзитет поднесе на наплату административну забрану на његову зараду.

Овлашћени представник Синдиката преузима административне забране и одговоран је за  реализацију административих  забрана.

Члан 7.

Студент који изгуби статус из члана 1. овог Уговора наставља студије под општим условима студирања Мегатренд универзитета.

Члан 8.

Овај уговор је закључен у 4 истоветна примерка, за сваку уговорну страну по један.

 За Мегатренд универзитет
проф. др Мића Јовановић

За Синдикат српске полиције
Глишо Видовић

Comments

  1. Уговор се не односи на све факултете Мегатренда у Србији већ на Факултет за пословне студије у Београду и Факултета за право, јавну управу и безбедност у Београду.

 1. ЦИТАТ “Ти руководиоци најчешће нису и не могу бити искључиво криви због тога што су ту где јесу, што им је наметнут систем руковођења без одговарајуће школе или обуке и зато што су лоши менаџери. За то су криви они који су им пружили такву прилику и дали моћ код управљања кадровима…

  Многи од њих су на чудан начин завршавали неке више школе и факултете,…”

  А онда следи уговор са Мегатрендом ..
  Питање је : А зашто не уговор са Полицијском академијом , правним , безбедност и сл…????? Да ли би онда имали “лоше “старешине .? Да ли ви отварате линију за “производњу” нестручних старешина?

  1. Квалитетно управљање људским ресурсима је комплексна ствар и одговор се не може дати у пар реченица. Добар менаџер или руководилац се не постаје завршетком одговарајуће школе, већ се он годинама припрема кроз каријерно напредовање у служби, комплексним обукама и пре свега исказаном иницијативом и подршком колектива за тај посао. Чињеница да је неко завршио факултет, не може и не сме бити чињеница да је постао добар руководилац или менаџер. Та диплома коју радник поседује не сме бити пуко уверење за послодавца да је радник спреман да добије адекватно управљачко место у Министарству, већ да постоји правни основ да уколико радник покаже квалитете, знање, стручност и људскост, тај радник са дипломом добије шансу за напредовање у служби. Дакле, никако по аутоматизму већ по стручности, резултатима рада и афинитета за руководеће место.

   Тачно је, многи запослени у МУП су завршили неке чудне сшколе, односно на чудан начин. Јавн аје тајна да су многе дипломе куповане, како на приватним тако и на државним образовним институцијама. Процена је да таквих диплома у нашем Министарству највише, а да су ти људи на врло високим руководећим местима. Знамо и ко су.

   Синдикат је за своје чланове обезбедио повољније услове студирања, односно добио нижу цену и то код више образовних институција које су у приватном власништву и чији је програм акредитован. Дакле, ако је држава дала дозволу за рад тих институција и национално акредитационо тело оценило да је образовни програм задовољава прописане критеријуме, ко сте Ви да то оспоравате?

   Зар заиста сматрате да се у државним институцијама не пролази преко везе и за новац? Да ли то сваком студенту дајете бланко поверење да ако је завршио државни он више вреди или је већи стручњак? И одкле Вам само помисао да Синдикат отвара линију за “производњу” нестручних кадрова?

   Поновићу још једном, послодавац није у обавези да радницима призна завршену школу, дакле свако може радити на себи и завршавати школе, што не значи да ће по аутоматизму бити и распоређен на више радно место.

   Уговори са државним школама нису потписани из простог разлога јер те институције не могу да дају попуст на прописане цене и цене школарине су за све студенте исте. Управо због тога, немамо шта потписати.

 2. како председници синдикалних група користе плаћене сате за активности синдиката? Коме подносе извештај о активностима и да ли је примерено да користе плаћене сате искључиво верским празницима када одлазе у госте, и то први дан и на “патерице”. Проверите председнике синдикалних група, то много боде очи

  1. Колега, у синдикату постоји Правилник о коришћењу плаћеног одсуства али наравно да постоји и могућност злоупотребе. Реците о којој синдикалној групи се ради и да ли мислите на председника групе или неког од чланова главног одбора. Извршићемо провере и предузети адекватне мере уколико се покаже да је било ненаменског коришћења плаћеног одсуства.

   Миле Лазаревић, председник Скупштине РЦ Београд

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *