Skip to main content

ССП са државним секретаром Вукићем после штрајка упозорења


Slozno-u-strajkБеоград, 23.01.2014. године – Делегација Синдиката српске полиције, одржала је радни састанак са државним секретаром, господином Вањом Вукићем. Повод састанка био је успешно одржан штрајк упозорења који је организован у читавој Србији у коме је учествовало 3.130 чланова Синдиката који су били на дужности, остали радници организовани у другим синдикатима подржали су штрајк упозорења.

Синдикат српске полиције, на састанку су представљали Драган Жебељан председник СГ Београд и члан Главног одбора Синдиката и колегиница Милена Марковић председник СГ Савски венац. На састанку је присуствовала Слободанка Топић, стручни сарадник у Кабинету министра.

Синдикат српске полиције пријавио је послодавцу и заказао штрајк упозорења Одлуком главног одбора од 17. јануара 2014. године.

Захтеви штрајкачког одбора Синдиката српске полиције су:

 1. Законито и трајно решење статуса полицајаца из АП Косово и Метохија, односно омогућавање наставка рада заинтересованима у полицији Републике Србије.
 2. Законита исплата социјалне помоћи у висини десет хиљада динара која ће се имплементирати у плату;
 3. Редовна исплата накнаде за путовање;
 4. Исплату јубиларних награда за 2014.годину;
 5. Хитну набавку униформе и опреме за рад;
 6. Решење статуса Полицијске бригаде и ИЈ92 кроз усвајање измене Систематизације;
 7. Формирање Централне психолошке службе Министарства са изменама Закона о полицији и изменама Систематизације МУП-а;
 8. Формирање комисије за утврђивање лошег рада или криминалних активности високих старешина и функционера у МУП.
 9. Промену радног времена у седишту Министарства од 07:30 до 15:30 часова.
Strajk Layarevac
Сложно у штрајку чланови ССП СГ Лазаревац и колега секретар из НСП

 С тим у вези, обавештавамо вас о резултатима састанка и постигнутом:

 1. Одлуком министра Ивице Дачића формирано је Радна група за израду Нацрта закона о условима за остваривање права на посебну пензију запослених на територији АП Косово и Метохија. Синдикат српске полиције делегирао је свог члана за рад у раној групи. Делегација Синдиката и запослених из АП Косово и Метохија одржаће 24. јануара посебни састанак са државним секретарима Владимиром Божовићем и Вањом Вукићем у циљу изналажења најбољег решења за запослене.
 2. На позив државног секретара Вање Вукића, представник Синдиката српске полиције узео је учешће у активности стручних служби Министарства које имају за циљ проналажење модалитета имплемантације социјалне помоћи у зараду.
 3. Дуг настао за накнаду за путовање запослених из 2013.године, у току 2014. године неће моћи да буде решен у целости због недостатка новца. Започето је са исплатом накнаде за месец април 2013.године. Следећих месеци, динамика исплата ће биће месец за месец, све док буде пара (по прорачуну за још 5 месеци) које су опредељене буџетом за 2014. годину. На жалост, због недовољно новца у буџету опредељених за МУП настаће проблем са исплатом накнаде за путовање за 2014. годину. Очекује се усвајање новог Правилника. Тренутно чека се сагласност Министарства финансија. Исплаћена је октобарска накнада за КЗБ – касни се један месец, исплата новембарске накнаде ће бити почетком фебруара. Исплаћена је октобарска накнада за ИЈП – касни се један месец, исплата новембарске накнаде ће бити почетком фебруара.
 4. Исплата јубиларних награда за државне и полицијске службенике који су то право стекли 2013. године биће реализована почетком фебруара месеца. Проблем представља исплата јубиларних награда за раднике који то право стичу 2014. године. Новим буџетом, та средства нису предвиђена и добијена. Једина нада је у ребаланс буџета. Став синдиката српске полиције је да се ПКУ мора испоштовати и да се новац мора пронаћи ребалансом буџета.
 5. Решења за набавку нове униформе нема, односно све је на почетку. Колико смо информисани, став дирекције полиције је да ново усвојени Правилник о униформи треба мењати, јер наводно није добар. По свему судећи по информацијама које имамо, због неких интерних неслагања на релацији појединих организационих јединица, проблем униформе остаје отворен и комплетне униформе неће бити набављане још за две године, сем појединих делова, подопасача и опасача, чарапа и др.
 6. Рад на систематизацији још увек траје у Дирекцији полиције. Захтевали смо да Синдикат уме активно учешће у изради. Став државног секретара Вукића да је неопходно да се Синдикат укључи и да своје примедбе и сугестије.
 7. Министар Ивица Дачић подржао је иницијативу Синдиката да је неопходно да се формира Централна психолошка служба Министарства са изменама Закона о полицији и изменама Систематизације МУП-а. Тренутно се чека мишљење других министарстава и упућивање предлога Влади на усвајање.
 8. Државни секретар Вања Вукић подржао је став да треба да се формира комисије за утврђивање лошег рада или криминалних активности високих старешина и функционера у МУП. Заједнички став је да би ту активност требао да спроведе Сектор унутрашње контроле полиције и да Синдикат узме учешће у раду те комисије.
 9. Кабинет министра ће упутити свим организационим јединицама у седишту Министарства захтев за изјашњење промене радног времена за рад од 07:30 до 15:30 часова, са роком од два дана. Став је да се за недељу дана сагледају потребе организационих јединица за усклађивањем по линијама рада и локалним органима управе, те ако се утврди реална потреба, предложи Влади промена радног времена. Став Синдиката и радника у седишту је да радно време треба променити, да се о томе позитивно изјаснила Дирекција полиције и Сектор за ванредне ситуације.

Поред набројаних тема, разговарало се о премештајима запослених по месту пребивалишта ради смањења трошкова и смањења умора запослених због путовања. Договор је да се по предлогу, и договору од 20.03.2013.године (види Захтев за трајни премештај) финализира започето анкетирање заинтересовани радника а подаци доставе надлежној служби. С тим у вези креирана је универзална електронска табела упитник образац који је послат свим организационим јединицама у Министарству и осталим синдикатима да би се убрзало и олакшало прикупљање података. Наш интерес је да се овај посао што пре заврши како би се колегама што пре изашло у сусрет без обзира на синдикалну припадност.

С обзиром да евидентан проблем чувања мале деце радника из седишта Министарства у Београду, разговарали смо о потреби за оснивањем посебног вртића за децу радника МУП-а, због специфичности радног времена и безбедности деце. Државни секретар Вукић је ту идеју подржао и узео на себе да о томе разговара са функционерима и надлежним службама Града Београда.

На жалост, судећи по писању медија озбиљна опасност прети од расписивања парламентарних избора. Уколико би до тога дошло, од већине ствари које су набројане неће бити ништа с обзиром да ће државом управљати техничка Влада која неће имати мандат да се бавим решавањем наших проблема.

 Служба за информисање


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ