fbpx
Skip to main content

ССП СГ Вршац упутила је жалбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности


ПОВЕРНИК ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ
ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ
ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
БЕОГРАД
Светозара Марковића 42

Прималац: Помоћник генералног секретара Гордана Шуњеварић –
Сектор за жалбе и притужбе.
Подносилац: Синадикат српске полиције – Синдикална група Вршац.

ЖАЛБА
На основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја (“Службени гласник РС“. Бр. 120/04, 104/09,и 36/10) у даљем тексту
Закон, поднели смо захтев Јавном Предузећу “Варош“ Вршац да нас обавести на
који начин је ово предузеће користило средства која су пренешена са рачуна Општине
Вршац на рачун овог предузећа а која су добијена наплаћивањем новчаних казни за
саобраћајне прекршаје за период 2010. и 2011. године.
Захтев који Вам достављамо у прилогу упућен је Јавном Предузећу “Варош“ Вршац
30.03.2012 и до данашњег дана нисмо добили нити одговор нити обавештење у коме
се одређује допунски рок за изјашњење.
Због овог очигледног “ћутања“ органа, молимо Вас да поступите у складу са својим законским овлашћењима.

Прилог: – Захтев за приступ информацијама од јавног значаја од 30.03.2012.
– Одговор општине Вршац на захтев за информацију од јавног значаја
Синдикату српске полиције-синдикалној групи Вршац од дана 14. 02 2012.

У Вршцу, дана 10. 05 2012 године.
Синдикат српске полиције
Синдикална група Вршац
Члан главног одбора ССП
Председник ССП-СГ Вршац
Далибор Вукић


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ