Skip to main content

ССП склопио уговор са Универзитетом „Сингидунум“


Синдикат српске полиције, у интересу својих чланова, је склопио споразум о студирању са Универзитетом „Сингидунум“ са седиштем у Београду, улицa Данијелова 32.
Чланови Синдиката српске полиције, приликом уписиа на студијске програме који се изводе на Интегрисаним факултетима Универзитета, плаћају 50% школарине предвиђене Уговором о студирању за школску 2012/2013. годину.
Интегрисани факултети Универзитета „Сингидунум“ су:

  • ДПЕ – Пословни факултет Београд
  • ДТХМ – Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент
  • ДИР – Факултет за информатику и рачунарство
  • ДМ – Факултет за менаџмент
  • ПФВ – Пословни факултет Београд
  • ФЕФА – Факултет за економију финансије и администрацију
  • ФМК – Факултет за медије и комуникације
  • ФУТУРА – Факултет за примењену екологију
  • ФЕППС – Факултет за европске правнополитичке студије

Како би чланови Синдиката српске полиције користили бенефите споразума, потребно је да преко својих председника синдикалних група ССП траже потврду о чланству, која се издаје у централи ССП.


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ