Skip to main content

ССП упутио допис Министарству здравља у вези контроле боловања


Поштована госпођо Ђукић-Дејановић,

 У прилогу акта достављамо Вам депешу (инструктивни акт) број 2319 од 26.10.2007.године коју је упутио начелник Управе полиције генерал Младен Курибак која се тиче привремене спречености за рад полицијских службеника по основу коришћења боловања.

Синдикат српске полиције сматра да су поједине одредбе предметне депеше у супротности са Законом о здравственој заштити (чланом 30. (Право на приватност и поверљивост информација); чланом 31. (Право на самоодлучивање и пристанак); чланом 36. (Право на увид у медицинску документацију); чланом 37. (Право на тајност података) ) те је захтевао да се предметна депеша стави ван снаге и сачини нова – законита.

Схватајући добру намеру да се покаже брига и уведе ред и дисциплина мећу несавесним радницима Министарства унутрашњих послова, сматрамо да предметна депеша није добра, а Вас молимо за стручно мишљење о читавој ствари. Посебно у делу где се налаже контрола боловања од стране официра полиције који нису стручни да би контролисали лекарске налазе или да ли је пацијент у кући или не.

Посебно у случајевима када се ради о болесницима са шифром „Ф“ који у неким случајевима треба да бораве у природи и да се крећу уместо да седе у стану или у кући.

Због свега изнетог, молимо Вас за мишљење у вези садржаја депеше које Вам шаљемо у прилогу.

 

С поштовањем,

 Број: 1611-01/13 /13
Ужице, 05.02.2013.год.

Председник синдиката
Глишо Видовић

 

Детаљније о овој теми на линку: СГ Београд: Допис генералу Курибаку, депешу 2319 под хитно ставите ван снаге!