Skip to main content

Стевану Бјелићу: Нисмо ни сумњали да ће пријатељ одговарати у складу са законом!


Начелнику – Стевану Бјелићу

ПРЕДМЕТ:  Незаконито саслушање Момчила Воштића радника ПС Палилула

Синдикат српске полиције обратио Вам се поднеском бр. 36-01/13 од 11.04.2013.године са захтевом да се испита случај и утврди одговорност незаконитог саслушања Момчила Воштића радника ПС Палилула.

Дописом 01 број 07-167/13 од 29.04.2013.године Одељења за контролу законитости у раду, обавештени смо да су „службеници Одељења за контролу законитости у раду, спровели адекватан поступак утврђивања чињеничног стања, којом приликом су узете изјаве на записник, извршен увид у службене евиденције, као и друге провере. Након спроведеног поступка констатовано је да није било пропуста у раду старешина наведене организационе јединице, обзиром да су поступали у складу са својим овлашћењима.“

Господине Бјелићу, нисам ни сумњао да ће одговор гласити другачије од добијеног, но у Складу са споразумом о сарадњи и социјалном дијалогу потписаног са министром Дачићем, поштована је хијерархија и надлежност те Вас у овом случају нисмо прескочили.

Желим да знате да је овај предмет био „огледни предмет“ у коме смо желели да видимо Вашу реакцију у непристрасном, објективном и законитом поступању Вас као одговорног лица и Ваших потчињених.

На жалост, наша сазнања, информације и материјални докази који постоје у вези овог случаја, дискредитују одговор који нам је послат и за који смо већ знали да ће бити такав. Можда јавно хвалисање и причу Горана Мијаиловића начелника ПС Палилула, да је „ова ствар сређена“, „да му не може нико ништа“, „да ће разбити Воштића“, „да су радници крим. технике ленштине којима ће он стати на пут“, „да има добре везе“ и не би схватили као тачну и озбиљну да није чињеница да је г. Мијаиловић Ваш лични пријатељ и комшија у Овчи.

Управо када анализирамо јавно хвалисање г. Горана Мијаиловића и одговор г. Милана Курузовића, да „није било пропуста у раду старешина“ а да притом нико и није извршио разговор са оштећеним Момчилом Воштићем, да постоје материјални докази о незаконитом саслушању радника и да је г. Горан Мијаиловић покушао да нормира рад криминалистичке технике, долазимо до закључка да је ипак „ова ствар сређена“. Што намеће јасно питање, да ли је господине Бјелићу „ова ствар сређена“ по Вашем налогу како би заштитили пријатеља и комшију? И ко то не дозвољава Одељењу за контролу законитости у раду да ради у складу са законима непристрасно и поштено?

Желим да истакнем да је наш поднесак бр. 36-01/13 од 11.04.2013.године, садржао и трик питање у делу у коме се наводи: „Дужност ми је да Вас упознам са случајем који се десио у ПИ Палилула кад је главни полицијски инспектор Стаменковић Стојадин из  ПИ Палилула узео 01.04.2013.године на записник изјаву о саслушању радника Воштић Момчила рођеног 10.02.1962.године, ЈМБГ:1002962932017 распоређен на радном месту криминалистички техничар – в.д. координатор.“

Одговор 01 број 07-167/13 од 29.04.2013.године Одељења за контролу законитости у раду, не садржи ни једну реченицу о незаконитом саслушању и узимање изјаве, што поред покушаја нормирања рада и јесте бит дела – незаконит рад односно поступак да се колега Воштић саслушава! 

Наравно, Одељење за контролу законитости у раду тај део намерно пропушта као чињеницу, већ само обрађује део који се односи на нормирање рада и то јасно пише у одговору „Том приликом приложили сте и копију поменуте изјаве у којој је Момчило Воштић навео да му је почетком месеца марта 2013. год., начелник ПС Палилула рекао да су четири увиђајне екипе дужне да у току месеца поднесу по једну оперативну информацију, те да је на крају месеца била само једна оперативна информација.”

С обзиром да синдикат није задовољан одговором, начином и приступом проблему, ми смо Кабинету министра упутили Захтев за приступ информација од јавног значаја и тражили копију предмета са свим списима о овом случају како би смо га анализирали и предузели даље мере и радње по овом питању.

Истако бих још једну важну ствар да је Синдикат српске полиције упутио је допис министру Ивици Дачићу за планирање састанка о анализи поштовања Споразума о сарадњи и социјалном дијалогу, односно о сврси даљег поштовања споразума с обзиром да се неке организационе јединице, међу којима је и ПУ за град Београд, не придржавају споразума и директно омаловажавају потпис г. Дачића на Споразуму.

С тим у вези, желим да знате да би било веома незгодно да Ви као надлежно лице у ПУ за град Београд послужите као повод за раскидање Споразума и промену политике рада ССП према послодавцу, за шта верујем да нисте спремни да преузмете одговорност, или је то можда Ваш циљ?

Треба да знате да је одлука искључиво Ваша, а наш циљ је да Вас овим дописом охрабримо да још једном размислите о теми о којој пишемо и покушате да поправите и исправите што се још може исправити.

Председник СГ Београд
Драган Жебељан


Више о овој теми на линку овде!

 


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ