Skip to main content

Стевану Бјелићу: Зашто је саслушан Момчило Воштић радник ПС Палилула?


Поштовани господине Бјелићу,

Ви сте као начелник ПУ за град Београд у звању генерала полиције упознати да у МУП не постоје законска или подзаконска акт која регулишу нормирање рада полицијских службеника као и да се од полицијских службеника не могу захтевати резултати рада на основу броја урађених предмета, поднетих оперативних информација или поднетих пријава, односно нормирања резултата рада.

Дужност ми је да Вас упознам са случајем који се десио у ПИ Палилула кад је главни полицијски инспектор Стаменковић Стојадин из  ПИ Палилула узео 01.04.2013.године на записник изјаву о саслушању радника Воштић Момчила рођеног хх.хх.1962.године, ЈМБГ: хххххххх2017 распоређен на радном месту криминалистички техничар – в.д. координатор.

Момчило Воштић је дао изјаву у којој је наведено да је упознат и да разуме предмет због којег је позван код старешине ПС Палилула. Колико се из изјаве може закључити, изјаву је дао у вези покушаја нормирања рада. Односно покушаја да се радницима криминалистичке технике наметне обавеза подношења редовних оперативних информација у току месеца.

Сматрамо да у овом случају, када се полицијски службеник саслушава представља покушај застрашивања или претње, односно да није било законског основа за таквим чином. Истичем да ће Синдикат српске полиције стати у заштиту сваког који је малтретиран, застрашиван или се од њега траже такви резултати рада који нису прописани ни једним актом.

Због свега изнетог, захтевамо од надлежне службе за контролу законитости у раду да испита овај случај а о детаљима утврђеног обавести овај синдикат с обзиром да нам није јасан разлог и циљ саслушања полицијског службеника.

У противном, правни тим Синдиката српске полиције са више од 15 адвоката који примају редовну плату, позабавиће се овим и другим случајевима када се грубо нарушавају закони, људска и радничка права.

С поштовањем,

Председник СГ Београд
Драган Жебељан


 


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ