Skip to main content

Стварају аферу како би дискредитовали ССП!


Синдикат српске полиције више пута до сада обавештавао је јавност о утврђеној неисправности пијаће воде на на граници према Босни и Херцеговини, Бугарској и Хрватској.  

На државној граници према Босни и Херцеговини на граничном прелазу и пункту Котроман су пронађене бактерије Escherichiacoli и Citrobactersp. Такву воду, пили су полицијски службеници све до извршене анализе коју је финансирао Синдикат српске полиције због здравствених тегоба запослених.

На државној граници према Хрватској  у седишту Станице граничне полиције Шид т.ј на граничном прелазу Шид-друмски, пронађена је бактерија ЕНТЕРОКОК присуство Феи промене боје. На граничном прелазу Шид-железнички, пијаћа вода је хигјенски неисправна због повишених вредности Нитрита.

На државној граници према Бугарској  у седишту Станице граничне полиције за Контролу преласка државне границе Стрезимировци и Сурдулица, вода је неисправна због присуства повећаног броја КОЛИФОРМНИХ (фекалних) бактерија.

Поводом овог проблема, Синдикату српске полиције обратила се компанија „Књаз Милош“ из Аранђеловца и понудила помоћ у виду донације флаширане воде за најугроженије полицијске службенике Управе граничне полиције у Србији.

Од почетка године, Синдиката српске полиције у више наврата покушао је да мотивише послодавца како би решио овај веома битан проблем с обзиром да запослени сами купују флаширану пијаћу воду коју носе на посао. На жалост, проблем и даље није решен. Надлежни у Сектору финансија, људских ресурса и заједничких послова, очигледно нису успели да запосленима обезбеди исправну воду и здраве услове за обављање посла, загарантоване законима Р Србије.

Када смо успели да кроз Уговор о донацији са компанијом Књаз Милош, ургентно обезбедимо одређену количину исправне флаширане воде, Сектор финансија, људских ресурса и заједничких послова, покушава на све начине да дискредитује рад и залагање Синдиката српске полиције, и то „паковањем афера“ да је вода компаније Књаз Милош неисправна. Преостали контигент воде који је у власништву Синдиката је мимо закона заплењен уз образложење да рок употребе воде истекао а да други део воде који није истекао треба да се анализира и утврди њена исправност. Не остављајући је чак и за умивање и прање руку!

Надлежне службе у Министарству , уместо да се позабави решењем проблема набавке воде, одузима и ставља ван употребе воду са важећим роком употребе а да опет није обезбедила „исправну вода Министарства“, на овај начин доводе запослене у проблем да немају исправну воду за пиће, прање руку или умивање.

-*-

Управа за послове исхране и смештаја

 – Начелници Наташи Нешковић

 Поштованa госпођо Нешковић,

 Од чланова Синдиката српске полиције обавештени смо да је на терен упућена депеша која прејудицира да је вода компаније Књаз Милош, иначе власништво Синдиката српске полиције неисправна, да је њено коришћење забрањено и да је одузета.

Истичем да је обезбеђена вода из донације примљена као исправна, и са важећим роком трајања.

 Синдикат српске полиције потписао је уговор о донацији воде од Компаније Књаз Милош за робу: Аqуа вива 1,5 л – 288 пакета и Аqуа вива 0,5 л – 1260 пакета. Примљена роба је била у року употребе а самим тим и исправна, што доказује атест који компанија Књаз Милош поседује, и као таква стављена је у промет – ИСПРАВНА.

 Међутим, ако је неком делу контигента те воде истекао рок, истек је настао после испоруке а не пре, међутим и то не значи да је вода неисправни и да се не може користити. Таква вода у истеку рока се може користити за прање руку и за умивање (за разлику од чесмоваче која у себи има примесе фекалних бактерија), а што смо раније и обавестили наше чланове.

 Међутим за разлику од воде која није за употребу, која је бактериолошки неисправна са примесама фекалних бактерија (која није чак безбедна чак и за прање руку и за умивање) и о којиој смо већ раније обавестили Сектор и тражили да Министарство обезбеди исправну воду, одговор нисмо добили. Због тога смо били принуђени да нашим члановима обезбедимо исправну воду.

 Посебно смо зачуђени да сте мимо основног реда у комуникацију написали онакву депешу, упутили је на терен а да власника воде, дакле Синдикат српске полиције нисте обавестили о плановима, односно да постоји сумња на неисправност воде. Шта више, кренули сте да контролишете и задржавате нешто што није власништво Министарства и то без знања Синдиката и без присуства синдиклних функционера, односно овлашћених лица, што ствара сумњу у искрене намере да се заштити здрваље запослених, и отвара логично питање, да ли се овде ради о томе да покушавете да дискредитује рад овог синдиката? Односно да Синдикат представите као неодговорну организацију која је имала за циљ да својим члановима наруши здравље!

 У целој овој причи чудно је то да Ваша управа није извршила анализе воде коју су до сада пили полицијски службеници на граници, а за коју смо доказали да је неисправна са примесама фекалних бактерија, а сада када се ради о флашираној води која је примљена у року трајања, такву воду одузимате и желите да је анализирате. Међутим, сигурни смо да каква год да је та флаширана вода компаније Књаз Милош, исправнија је од оне коју нисте обезбедили или је нисте анализирали за све ово време док су је полицајци пили.

 С поштовањем,

Председник синдиката
Глишо Видовић


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ