Skip to main content

СУК Милошу Опарници: Извршити провере о поступању заменика командира Радослава Ружића


Поштовани господине Опарница,

Дужан сам да Вас обавестим да су 08.10.2013. године овлашћени представници Синдиката српске полиције – генерални секретар Лазар Ранитовић, члан Главног одбора Драган Ристановић и председник РЦ Чачак Зоран Плазинић присуствовали редовном радном састанку радника ПС Лучани у Полицијској испостави Гуча где су сазнали следеће:

У току трајања радног састанка полицијски службеник Павићевић Сава се јавио за реч и том приликом веома исцрпно и децидно изнео низ констатација о незаконитом поступању заменика командира ПИ Лучани Ружић Радослава.

Конкретно се ради о догађају од 29.09.2013. године, у коме је поступао именовани полицијски службеник заједно са полицијским службеником Басарић Милошем, а у вези кога је заменик командира Ружић Радослав – супротно свим позитивним законским прописима и његовим овлашћењима, инсистирао да ови полицијски службеници не подносе пријаву против грађанина Томић Слободана из села Милатовићи, који је својим понашањем провоцирао и вређао полицијске службенике и ометао их у обављању полицијских послова.

Према сазнањима добијеним од Павићевић Сава овај догађај је евидентиран у књигу догађаја у дежурној служби ПС Лучани, као и у електронски дневник догађаја, као и да се надлежни тужилац ОЈТ Чачак Милена Вељовић изјаснила да у понашању Томић Слободана има елемената кривичног дела из члана 23. ЗЈРМ, а да је непосредно након тога ОЈТ Весна Ђорђевић позвала телефоном дежурну службу ПС Лучани и шефу смене ДС Јоровић Горану наложила да у конкретном случају не буде поднета кривична пријава против Томић Слободана, већ да се достави извештај ОЈТ – у ради одлучивања о даљем поступању.

Према незваничним сазнањима мотив за овакво поступање заменика командира Ружић Радослава представља чињеница да су он и Томић Слободан од раније добри пријатељи, а да би због подношења било какве пријаве Томићу било одузето било какво оружје, што је Ружић покушао да предупреди.

У сваком случају сматрамо да има места да инспектори Сектора унутрашње контроле изврше одговарајуће провере, у првом реду узимањем изјава од полицијских службеника Павићевић Сава, Басарић Милоша, Басарић Видана, Јоровић Горана, Томић Драгана, а посебно од заменика командира Ружић Радослава.

Очекујемо да нас известите о предузетим мерама и активностима из разлога што понашање заменика командира Ружић Радослава, наравно, ако се утврди да је било такво како га представљају Павићевић и Басарић, драстично руши углед службе и професије полицајца.

Генерални секретар
Лазар Ранитовић 

У Ужицу, 24.10.2013. године


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ