Skip to main content

Сви у штрајк упозорења 23. јануара!


SSP-logo-2007-strajk-2Неки синдикати ће у штрајк упозорења 23. јануара ући искључиво ради изражавања незадовољства предложеним Изменама Закона о раду. Синдикат српске полиције ће у штрајк упозорења ући због много других и важних захтева. Важно је подржати друге синдикате у Србији јер тиме јачамо синдикалну свест и радимо за себе и своје породице. Ми нисмо штрајк брејкери! Подржавамо све синдикате у искреној борби за права радника!

На основу члана 2. и члан 3. Закона о штрајку (Сл. Лист СРЈ, број 29/96 и Сл. Грасник РС 101/05 и Одлуке о организовању штрајка упозорења у Републици Србији, Главног одбора Синдиката српске полиције, доноси

ОДЛУКУ О
СТУПАЊУ У ШТРАЈК УПОЗОРЕЊА

 Штрајк упозорења у Министарству унутрашњих послова, организује се ради испуњавања следећих захтева:

1.       Повлачење из процедуре доношења Предлога закона о:

 • Изменама и допунама Закона о раду;
 • Изменама и допунама Закона о штрајку;
 • Изменама и допунама Закона о приватизацији;
 • Изменама и допунама Закона о стечају.

 2.       Од послодавца, Због непримењивања Законских норми и Посебног колективног уговора за полицијске службенике од стране послодавца, који су потписали репрезентативни синдикати, Синдикат српске полиције, захтева:

 • Законито и трајно решење статуса полицајаца из АП Косово и Метохија, односно наставак рада у полицији Републике Србије.
 • Исплату Социјалне помоћи у висини десет хиљада динара која ће се имплементирати у плату;
 • Редовну исплату накнаде за путовање;
 • Редовну исплату јубиларних награда;
 • Хитну набавку униформе и опреме за рад;
 • Решење статуса Полицијске бригаде и ИЈ92 кроз усвајање измене Систематизације;
 • Формирање Централне психолошке службе Министарства са изменама Закона о полицији и изменама Систематизације;
 • Формирање комисије за утврђивање лошег рада или криминалних активности високих старешина и функционера у МУП.
 • Промену радног времена у седишту Министарства од 07:30 до 15:30 часова.

Као дан ступања у штрајк одређен је 23. 01.2014. године у времену од 11 до 12 сати.

 Штрајк упозорења запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Србије одвијаће се прекидом рада на месту рада на коме се запослени затекну.  У том времену у просторијама послодавца окупљеним запосленима чита се проглас који ће бити истакнут и на огласним таблама.

Штрајк ће спроводити чланови Штрајкачког одбора:

1. Глишо Видовић председник ССП
2. Лазар Ранитовић генерални секретар ССП
3. Драган Ристановић чглан ГО ССП
4. Драган Жебељан члан ГО ССП
5. Миле Лазаревић председник РЦ Београд

Седиште Штрајкачког одбора је у Ужицу у улици Наде Матић бр. 8, телефон и факс: 031/524-734

Обавеза је председника Синдикалних група, на дан одржавања штрајка УПОЗОРЕЊА, да обезбеде прекид рада запослених на радним местима и пословима на којима су се затекли у моменту одржавања штрајка УПОЗОРЕЊА, да окупљеним радницима прочитају и на огласним таблама окаче Проглас.

Председници Синдикалних група су у обавези да воде рачуна о интересима који су од јавног значаја чији би прекид рада због природе посла могао да угрози живот и здравље људи или да нанесе штету великих размера.

 Доставити:

 • Народној скупштини Републике Србије;
 • Председнику Републике Србије;
 • Влади Републике Србије;
 • Министарству унутрашњих послова Републике Србије;
  – Министру Ивици Дачићу
  – Државном секретару Вањи вукићу
  – Државном секретару Владимиру Божовићу
  – Директору полиције Милораду Вељовићу
  – Помоћнику министра Жељку Којићу
  – Помоћнику министра Слободану Недељковићу
  – Помоћнику министра Предрагу Марићу
  – Помоћнику Министра Милошу Опарници

Председник синдиката
Глишо Видовић

Број:  2391-01/14
У Ужицу,  17.01.2014.год.


СЛИЧНИ ТЕКСТОВИ