Skip to main content

Ознака: администрација

ПОЛИЦАЈЦИ НИСУ АДМИНИСТРАТИВЦИ

„Налаже се свим полицијским службеницима да приликом предузимања било какве службене радње: подношење пријава, прикупљање обавештења, провере идентитета лица, контроле саобраћаја, ПД прегледа и слично, сачине ПИЛ образац, Извештај о примењеном овлашћењу заустављање и прегледање лица, предмета и саобраћајних средства, као и да се лица провере кроз СВЕ евиденције у ДС“. Ово је само једна од низу извода из наредби, достављени Синдикату српске полиције, уз пропратно велико разочарење и негодовање полицијских службеника.

Невезано да ли је ова депеша потекла из Управе полиције, Дирекције полиције или других организационих јединица МУП-а, једно је сигурно – њен иницијатор и потписник, свесно или несвесно, довешће у питање безбедност грађана и имовине, јер ће нарушити континуитет у раду на терену код полицијских службеника,приморавајући их да  већи део радног времена проводе у канцеларијама, куцајући разне врсте извештаја. Не знајући колико је времена потребно за сачињавање писмена, проверу и унос података и не марећи за последице по буџет МУП-а,  потписник је очигледно имао намеру да „покрије“ разне врсте притужби од стране грађана на рад полицијских службеника.

Извршити проверу идентитета за једно лице, сачинити ПИЛ образац, затим Извешетај о примењеном овлашћењу – заустављање и преглед лица, предмета и саобраћајног средства, унети у електронској форми, није тежак посао, али је дуготрајан. Време потребно за сачињавање ових писмена и унос, само за једно лице, у просеку је нешто више од 15 минута. Ако полицијски службеник за једну смену која траје 8 часова, примени ову радњу према 8 лица (поново напомињемо, ово је нешто најосновније, не рачунамо остале), биће потребно 120 минута. Одвојити два сата у смени за писмена. Два сата ван терена, у канцеларији. Два сата могућег прековременог рада…

На ово није мислио потписник депеше. Отежавајући посао полицијском службенику, повлачећи га са терена, наметајући обавезу да приликом сваке радње, обавезно примењује поједина овлашћења и сачињава ова писмена, притом, не марећи за његову процену када да то учини, директно ће утицати на смањење оперативног рада на терену. А управо је оперативни рад једна од најважнијих радњи у полицијском послу, на којем се увек инсистира и он је основа за нека будућа поступања. Такође, сав дугогодишњи труд око реализације пројекта „Сарадња полиције у локалној заједници“, пашће у воду. Превентивни рад на терену се маргинализује. Нису поштеђени ни руководиоци,који долазе у незавидни положај, јер имају проблем са покривањем терена, али и са прековременим часовима, а све услед поступања по новим упутствима.

Једино позитивно у овоме биће статитистика. Многобројна писмена, привидно и површно ће довести до процентуално повећање резултата рада, али само на папиру. Машући статистиком, она ће неком вероватно донети и унапређење, али,  не стварне позитивне ефекте. Неминовно је да ће из ових разлога, ова наредба, итекако, утицати на безбедност грађана и имовине. Исто тако, рефлектоваће се негативно на буџет МУП-а.

Простом математиком, узећемо горњи пример, да је за смену од 8 часова потребно око 2 сата за сачињавање основних писмена. Ставићемо на страну недостатак рачунара и штампача, чекање редова и сл. Полицијски службеник ће  по дефаулту,  у најбољем случају, пре краја смене започети са њиховим писањем и биће приморан да то заврши након истека радног времена. Околности ће створити потребу за прековременим радом, издавањем још једног писмена од стране надређеног, али и нови трошак по буџет МУП-а.

У овом случају, неће настати само трошкови за исплату насталог прековременог рада, већ ће се и надовезати на потребу набавке додатних средстава за рад: папира, допуну тонера и сл. А парадокс свему овоме, представља да и дан данас стално мањкају ова средства у раду.

Синдикат српске полиције подржава напоре МУП-а да на овај начин уреди поступања и заштити полицијске службенике, али сматрамо да ће бити сврсисходније то урадити изменом законских одредби, али и променом одређених образаца. Немојте на овакве начине повлачити ионако мали број полицајаца са терена и затрпавати их папирологијом. Јер, највећу корист од тога имаће само криминалци.

Служба за информисање ССП
Зоран Стојчић