Skip to main content

Ознака: Гуча

ИЗВЕШТАЈ СА МЕСЕЧНОГ САСТАНКА У КАБИНЕТУ МИНИСТРА

Београд, 10.10.2018 – У Палати Србија одржан је десети овогодишњи месечни радни састанак представника Синдиката српске полиције и Радне групе за сарадњу са синдикатима у МУП-у. Састанком је, у одсуству државног секретара Дијане Хркаловић, председављао помоћник  директора полиције Слободан Малешић. Делегацију ССП-а чинили су председник Лазар Ранитовић, чланови ГО ССП Срђан Трајковић, Зоран Стојчић и Ненад Падори.

Разговарало се о следећим темама:

  1. ПОСЕБНА НАКНАДА ЗА АНГАЖОВАЊА НА ФЕСТИВАЛИМА

На седмом месечном састанку смо добили уверавања да ће се размотрити могућност проширења и измене Одлуке о специфичним подручјима, где запослени раде у отежаним условима, а имајући у виду да су били фестивали Гуча и Егзит, председник ССП је пре седмог састанка послао допис да накнада за ове манифестације буде 1000 динара. У ПУ Чачак за фестивал „Гуча 2018“ (август) није било накнаде, за фестивал „Егзит“ у Новом Саду такође. Да ли је разматрана могућност и која је одлука донета за фестивал „Гуча 2018“ и „Егзит“?

Такође, на подручју ПУ за Град Београд и ПУ Крагујевац у периоду од 09. – 11.10.2018. године изводиће се Међународна теренска вежба „Србија 2018“, којом приликом ће бити ангажован велики број припадника МУП-а од јутра до касно увече. Предлажемо да министар донесе одлуку да за наведена ангажовања запослени добију посебну накнаду.

Помоћник директора полиције господин Малешић се сложио са изнетим, али истакао је да Дирекција полиције и Кабинет министра још увек не могу дефинисати услове под којима запослени остварују право на добијање посебне накнаде и због тога министар није прописао ову Одлуку. Свакодневно је нових активности које изискују промене тих Одлука и то представља највећи проблем, а као пример навео је ангажовања у раду са мигрантима.

Синдикат српске полиције сматра да је ово велики пропуст МУП-а и у наредном периоду послаћемо ка Дирекцији полиције универзални предлог Одлуке, којом би се дефинисали услови под којима запослени који раде под отежаним условима остварују право на посебну накнаду.

  1. СПИ КИКИНДА

Из СПИ Кикинда је привремено удаљено 15 саобраћајних полицијских службеника, где је ова станица практично десеткована и на терену тренутно све послове обавља 4 саобраћајна полицијска службеника. Од стране ПИ Кикинда на испомоћ је упућена неколицина полицијских службеника опште надлежности али оно што представља проблем јесте да ти пол. службеници нису обучени за рад саобраћајне полиције. Старешине врше притисак на запослене у смислу резултата рада, огроман притисак који запослени трпе је постао несношљив те су људи псхофизички израбљени и принуђени да одлазе на боловања услед чега додатно се отежава ситуација у СПИ. Напомињемо да је недопустив овакав став и понашање старешина и руководилаца СПИ, да рад није нормиран и да поготово под овим отежавајућим околностима није реално нити могуће захтевати оно што се чини у конкретним ситуацијама. Захтевамо да се скрене пажња и престане са притисцима на запослене јер ћемо у супротном предузимати законом предвиђене мере против старешина. Такође, уколико постоји могућност да се изврши додатно упућивање запослених на испомоћ у СПИ Кикинда.

Господин Симоновић из Дирекције полиције нам је пренео детаље из Извештаја начелника ПУ Кикинде, који је негирао да постоје притисци и одговорио да полицијски службеници из општег поретка у раду са саобраћајним полицијским службеницима обављају само послове из свог делокруга рада – проверу идентитета лица, обезбеђење, асистенцију и тд.

Председник ССП Лазар Ранитовић је још једном поновио да је већ постала устаљена пракса слања нетачних извештаја и информација са терена од стране руководиоца ка Дирекцији полиције, те да тражимо испитивање њихове одговорности уколико докажемо истинитост наших навода, као што је и у овом случају. А на наредном састанку доставићемо доказе који поткрепљују наше тврдње.

  1. ЗАШТИТА ПОДАТАКА ПОЛИЦИЈСКИХ СЛУЖБЕНИКА

Свакодневно смо сведоци напада на имовину, живот и тело полицијских службеника како приликом вршења службене дужности тако и ван ње, односно за време ван службе док смо са породицом у парку, у шетњи, на јавним местима итд. С тим у вези између осталог, извршиоци кривичних дела врше нападе на полицијске службенике и имовину услед поступања у вези са радом. Тако имамо ситуацију да у судским поступцима се отворено и јавно на заказаним рочиштима комплетне генералије полицијских службеника са адресом становања, брачним статусом, бројем деце и тсл. а које се диктирају у записник или путем достављања писмена ( пресуда, закључака, решења итд.) обелодањују осумњиченим лицима. Они, дешава се, касније долазе да прете, пале возила и на други начин нападају на живот тело и имовину полицијских службеника и чланова њихових породица. Сматрамо да је ово проблем МУП-а који је руководство дужно да реши, односно да заштити своје запослене. Да ли ће то бити споразум између министара полиције и правде или пак на неки други начин остављамо надлежнима на вољу али оно што је битно јесте да је преко потребно изнаћи модус у складу са законом да би се заштитили подаци, а тако и сами полицијски службеници и њихове породице.

Представници Радне групе су се сложили са нашим предлогом и проверили које су могућности заштите података. Од Повереника за заштиту података о личности добијен је одговор да је Законик о кривичном поступку усклађен са Законом о заштити података о личности, а полицијски службеници се као и остали грађани  у складу са тим и позивају на рочиштима, те да заштита података сведока искључиво зависи од поступајућег судије.

  1. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА

Степен тајности донетог Акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у МУП-у класификован је као „интерно“ у складу са Законом о тајности података. У складу са наведеним, сва лица која имају издат сертификат у складу са законом потребно је да имају могућност увида у систематизацију. Полицијским службеницима који немају сертификат потребно је да руководиоци омогуће увид у део који се односи на њихово радно место. Тренутно имамо ситуацију на терену да у појединим орг. јединицама руководиоци буквално мешетаре људима којом приликом нарушавају међуљудске односе на тај начин што до запослених долазе информације како ће бити распоређени на друга радна места у односу на садашња у друге орг. јединице и тсл. 

Представници Радне групе одговорили су нам да постоји могућност, да на основу писаног захтева запосленог, који поседује сертификат за приступ подацима „интерно“ буде омогућен увид у систематизацију. У складу са договором са овог састанка, Синдикат српске полиције оформиће предлог Захтева за приступ одређеним деловима Акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у МУП-у.

Служба за информисање ССП
Зоран Стојчић

ДОПИС МИНИСТРУ – ГУЧА, ЕГЗИТ, МОСИ

Ужице, 09.07.2018. године – Председник Синдиката српске полиције Лазар Ранитовић упутио је данас допис министру унутрашњих послова др Небојши Стефановићу са захтевом за проширење дејства Одлуке о утврђивању специфичних подручја и услова на којима полицијски службеници, али и ватрогасци раде под отежаним теренским условима

У допису, председник Ранитовић захтева од министра унутрашњих послова правовремену реакцију и повећање износа посебне накнаде.

Служба за информисање ССП
Зоран Стојчић