Skip to main content

Ознака: квалитет

❓КВАЛИТЕТ ИЛИ КВАНТИТЕТ ❓

Сагледавајући недавно донете одлуке које произилазе са састанка руководиоца а које су наведене у акту Дирекције полиције не можемо а да не приметимо да неке од њих тачно одређују посао који треба да обави полицијски службеник према тачно одређеном распореду а који се према одређеним схватањима, када је у питању радник, односи на број комада који тај радник треба да да за одређено време.
Такав вид нормирања рада полицијских службеника, који су према донетом акту чак и категорисани у категорије 1-3,а који вид категоризације није прописан законом, се никако не може подвести под послове које полицијски службеник треба да обавља по закону, другим прописима и правилима струке.
Синдикат српске полиције напомиње дa je основ полицијских послова превентиван рад односно превенција криминала и унапређење безбедности у заједници, да сваки полицијски службеник послове које обавља, треба да обавља професионално, ефикасно и законито да извршава сва наређења издата ради обављања полицијских послова, осим наравно оних незаконитих, а ССП је на располагању сваком свом члану ради пружања евентуалне помоћи уколико очигледан квантитет и нормирање га буде довело до одређених поступака.
Добити квалитет је много теже него имати квантитет који готово увек доводи до смањења квалитета што се доношењем оваквих одлука оправдано може и очекивати. Синдикат српске полиције ће се у наредном периоду бавити управо квалитетом донетих одлука, категоризацијом и нормирањем полицијских службеника које је очигледно у њима.
Ваш Синдикат српске полиције.‼️