Skip to main content

Ознака: сзплив

ШЕСТИ МЕСЕЧНИ САСТАНАК У КАБИНЕТУ МИНИСТРА

Београд, 11.06.2018 – У Палати Србија одржан је шести овогодишњи месечни радни састанак представника Синдиката српске полиције и Радне групе за сарадњу са синдикатима у МУП-у. Састанком је, у одсуству државног секретара Дијане Хркаловић, председавао помоћник директора полиције Слободан Малешић. Делегацију ССП-а чинили су председник Лазар Ранитовић, генерални секретар Дарко Оцокољић, чланови ГО ССП Срђан Трајковић и Зоран Стојчић и председник СГ СВС Ниш Милан Стаменковић.

Разговарало се о следећим темама:

  1. Надоградња апликације „СЗПЛИВ“ – Имајући у обзир да на прелазима циркулише све већи број лица и возила, што је потенцијално сразмерно повећању броју извршења КД, наш предлог је се на неки начин, поштујући одредбе Закона о заштити података о личности, у СЗПЛИВ-у имлементирају додатне информације из оперативних евиденција. Тако би се створила ситуација, да након евидентирања лица која „пролазе“ кроз казнене евиденције, полицијски службеници добију више података на основу којих ће примењивати полицијска овлашћења. Сматрамо да ће на овај начин доћи до смањења КД, повећаног броја поднетих КП, и наравно, генерално повећање резултата рада.

Мишљење Радне групе је,  да је предлог конструктиван и узет је на разматрање.  Као главни проблем,  намеће се немогућност тренутног система да преузме те податке из других евиденција, из разлога компатибилности и капацитета. Због тога је дат налог Сектору за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије (САТИТ) изврши провере, а након тога,  биће достављен предлог решења за наведени проблем.
Да ли желимо повећање резултата рада? Смањење прекограничног криминала?  Управо је то, оно што нам је потребно –  могућност да приликом провере путем „ВДР“ читача, полицијски службеници добију додатне повратне информације из оперативних евиденција.

Побољшаље апликације „СЗПЛИВ“, мора бити један од приоритета и очекујемо испуњење свих неопходних услова, како би овај начин провере лица и возила на граничним и административним прелазима, заживео у пракси – став је Синдиката српске полиције.

  1. Више десетина радника Ватрогасно-спасилачке бригаде Ниш је у јануару поднело Управи за ванредне ситуације у Нишу, насловљено начелнику Срђану Митровићу, предлоге за закључивање Споразума о вансудском поравнању, а у вези неадекватно обрачунатог вишка радних сати у 2015. и 2016. години. До данас, ниједан радник није добио било какав писани одговор. Оно што су сви добили је притисак од стране руководства и нови начин обрачуна радног времена: нпр. запослени раде 12-24 12-48 и у току месеца остваре 8 радних сати вишка. Тај вишак радних сати им се прераспоређује (без Одлуке о прерасподели), тако да, када раде дванесточасовну смену, одбије тих 8 часова и они одраде преосталих 4 часа. Сматрамо да је овакво скраћивање радног времена у супротности са Законом о полицији, ПКУ…. Како би прибавили доказе за састанак у МУП-у, свако од запослених је појединачно  поднео Захтева за приступ информацијама од јавног значаја, где је тражено издавање копије редних листа зa 2015 и 2016. Одговор нису добили.

Од стране Горана Николића, заменика начелника СВС, добили смо информацију, да је након добијања обавештења од стране Синдиката српске полиције, наложено Управи за ванредне ситуације у Нишу обрачунавање наведених сати, као и да ће СВС извршити ванредну контролу начина вођења евиденција.  Као главни разлог неправилног обрачуна радних сати, наведено је, да руководиоци у свим организационим јединицама при СВС, нису имали правно тумачење начина обрачуна радних сати када се запослени налази на ГО или БЛ?!

За најкасније две недеље биће обрађени сви поднети Захтеви за склапање споразума о вансудском поравнању – додао је господин Горан Николић.

  1. Откуп станова у власништву МУП-а. Један број полицијских службеника, већ дужи низ година, користи ове станове и плаћа закупнину, без права на њихов откуп. Да ли постоји могућност куповине ових станова по прихватљивим ценама? Такође, предлог је да се заинтересованима омогући куповина јефтиних станова, који су у фази планирања и изградње по пројекту МУП-а,.

У плану је израда Уредбе и ова област биће детаљно регулисана. Од стране Секретаријата смо добили информације да су послати одређени предлози Министартву грађевинарства и инфраструктуре, и они ће се наћи у овом подзаконском акту.

Ступио је на снагу Закон о  посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности. Поставили смо неколико питања Радној групи, која се тичу места рада, начина конкурисања и критеријума. Нисмо добили конкретне одговоре, али смо добили уверавања да ће у пројекту изградње станова запосленима у МУП-у, право да конкуришу имати сви запослени, што ће бити дефинисано још једним подзаконским актом.

  1. Административни прелази ка АП КиМ (Заједничка тачка преласка) – С обзиром да је пре неколико година укинута Одлука која је дефинисала рад полицијских службеника, по ком акту се сада поступа? На појединим прелазима се налазе и инсталиране камере за снимање таблица возила, међутим, систем није у функцији. Предлажемо да МУП уложи одређена средства како би омогућили програмско евидентирање проласка лица и возила, уз снимање таблица. Чињеница је да се повећава број пролазака лица и возила на овим прелазима и због тога је рад на овим прелазима отежан, долази се до стварања великих колона возила, непријатних ситуација и подношења представки на рад полицијских службеника.

Господин Симоновић из Дирекције полиције је рекао да је марта 2015. године,  Уставни суд Р. Србије, Одлуку која је дефинисала начин рада на административним прелазима, прогласио неуставном. Тренутно се поступа по важећим законским прописима који регулишу одређену обаст у обављању полицијских послова.

Од САТИТ-а смо добили информације да инсталиране камере, које надгледају улаз и излаз возила и лица, немају могућност сензорског снимања и имплементације са програмом. Да би ово функционисало, потребно је улагање великих новчаних средстава, чак и око инфраструктуре.

  1. ПУ ЧАЧАК – Неправилна евиденција радних сати полицијским службеницима ПИ Чачак и ПИ Горњи Милановц, остварени радом за празнике који су нерадни дани. Наиме, одрађени сати за ове дане, не улазе у укупан број остварених радних сати, већ се умањују. Тако се на крају године дешава парадокс, да они који имају вишак радних сати, радећи за празнике, у ствари, имају исти износ као мањак.

На захтев Синдиката српске полиције, руководство ПУ Чачак је Сектору за људске ресурсе, упутио допис, али одговор нису добили – рекао је председник РЦ Чачак Дарко Оцокољић и додао да је неприхватљиво да организационе јединице у оквиру једне ПУ поступају различито у овом случају.

Господин Симоновић је пренео информацију да је од стране Сектора за људске ресурсе, послато правно тумачење са образложењем да се рад за дане празника који је нерадан дан, евидентира у укупан број остварених радних сати.

Због различитих  начина вођења и обрачуна радних сати, Синдикат српске полиције је тражио да се ова депеша прошири на све организационе јединице, како би овај проблем коначно решили, што је од стране Сектора за људске ресурсе и прихваћено,

  1. ОЖ КРАЉЕВО – Уочена је грешка у одрађеним Споразумима за исплату времена проведеног у путу приликом ангажовања јединице на посебним задацима. Наиме, у Споразумима су наведени и обрачунати само прековремени сати, али не ноћни и празничан рад. Предлажемо допуну Споразума.

Грешка је настала приликом уноса радних сати у ОЖ Краљево и биће исправљена – рекао је Драго Бјелица заменик начелника Сектора за материјално-финансијске послове.

  1. Предлог Синдиката српске полиције је да се размотри могућност запослења супруге покојног колеге Додић Дарка из ПС Жабаљ, која се налази у тешкој материјалној ситуацији. Покојни колега је живот изгубио у саобраћајној незгоди 01.01.2018. године.

Господин Симоновић је рекао да је захтев у процедури. Постоји спремност и решеност МУП-а да запосли супругу покојног колеге, за сада на привременим пословима, имајући у виду да је Закон о забрани запошљавања у јавном сектору још увек на снази, до краја 2018. године.

На крају састанка, председник ССП Лазар Ранитовић је Радној групи пренео незадовољство запослених у СВС предлогом будуће систематизације, због губитка статуса ОСЛ и затражио хитан састанак са начелницом Сектора за људске ресурсе.

  Служба за информисање ССП
Зоран Стојчић