Skip to main content

Ознака: 10.000 динара

БОНУС ОД 10.000 ДИНАРА СВЕ БЛИЖИ

Пред посланицима Народне Скупштине Србије ових дана налази се и Предлог закона о допуни закона о буџету републике Србије за 2017. годину. Предвиђено је његово усвајање по хитном поступку са скраћеним роком за ступање на снагу, наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. Чланом 1. овог закона предложено је да се, на основу одлуке Владе запосленима код корисника буџета Републике Србије, може вршити исплата награда, односно бонуса.

У Закону о буџету Републике Србије за 2017. годину („Службени гласник РС”, број 99/16), у члану 16. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
„Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, исплата награда и бонуса запосленима код корисника средстава буџета Републике Србије у 2017. години може се вршити на основу одлуке Владе.”.

Како је раније већ најављено и образложено, од стране министра Стефановића и председника Вучића, захваљујући фискалном простору који је креиран мерама фискалне консолидације у претходне три године, а у склопу аранжмана са Међународним монетарним фондом, створиле су се могућности да се на основу одлуке Владе запосленима код корисника средстава буџета Републике Србије изврши исплата једнократног износа.

Подсећамо да је у члану 16. Закона о буџету за 2017. годину постојала одредба „У 2017. години не могу се исплаћивати запосленима код корисника буџетских средстава награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса (исплате у једнаким месечним износима за све запослене и сл.).“ којом је ова врста бонуса за запослене практично била забрањена а сада се та препрека отклања.

Овом изменом закона практично је створена могућност и да МУП деци узраста до 15 година својих запослених додели новогодишње поклон-честитке, како је то иначе предвиђено ПКУ за државне органе. Али, једина преостала препрека може бити и пресудна – новац. Према незваничним информацијама којима ССП располаже, министарство унутрашњих послова и министар Стефановић лично, предузимају одређене напоре како би створили услове да обрадују наше малишане, али не зависи све од њих.

Још једном наглашавамо да није потребно да запослени подносе било какве захтеве за остваривање права на поклон-честитку! Уколико Влада РС донесе позитивну одлуку, МУП ће по службеној дужности исплатити новац свим запосленима који остварују право.

Служба за информисање ССП
Миле Лазаревић