Skip to main content

Ознака: bezbednost saobraćaja

Аранђеловац: Пример добре сарадње локалне власти и полиције

Аранђеловац, март 2016. године, – Полицијска станица у Аранђеловцу и локална самоуправа у том граду већ дужи низ година имају добру сарадњу, баш онакву какву је и потребно гајити ради побољшања свеукупне безбедности грађана.

Од стране општине Аранђеловац наше колеге у том граду су добили донацију у виду девет рачунарских конфигурација, три штампача и доста разне опреме за саобраћајну полицију (батеријске лампе, стоп таблице, чуњеви са додатним лапмама, велики рефлектор, дигитални циклометар…). Општински Савет за безбеднсот саобраћаја и раније је Полицијској станици донирала опрему, између осталог и два возила – Фиат пунто и Ладу ниву.

Опрему је у име полицијске станице примио начелник ПС Аранђеловац, господин Зоран Пузовић, који се захвалио на поклону и том приликом истакао значај коректне сарадње полиције и локалне самоуправе. Подсећања ради, начелник Пузовић је прошлогодишњи добитник признања „Добар руководилац“ којим ССП награђује добре и успешне старешине, а на предлог запослених у тој јединици, тако да не сумњамо у његову способност да изгради и добру сарадњу са локалним властима на обострано задовољство.

Видео снимак конференције за штампу, направљен приликом примопредаје дониране опреме:

Као што је познато, велики износи новца од наплаћених казни у саобраћају завршавају у буџетима локалних самоуправа које исте морају усмерити у повећање безбедности саобраћаја у тим срединама. Делом је тај новац намењен и опремању саобраћајне полиције, а као помоћ и подсећање на то, ми ћемо овде пренети одломак из извештаја Бранимира Милетић и Ђорђа Врањеша „Искуства у сарадњу Агенције за безбедност саобраћаја са локалним телима“, у ком они детаљно анализирају процедуру и могућности те сарадње:

„Ступањем на снагу новог Закона о безбедности саобраћаја на путевима од 2009. године локалне самоуправе у Републици Србији добиле су у надлежност велики број обавеза у вези са предузимањем мера и активности посвећених унапређењу безбедности саобраћаја. По први пут је уведен систем финансирања безбедности саобраћаја на Републичком нивоу и нивоу локалних самоуправа. Законом је предвиђено да се новац прикупљен од новчаних казни за саобраћајне прекршаје улаже у финансирање безбедности саобраћаја. У свету је ово опште познат принцип под називом “Небезбедни финансирају безбедност саобраћаја“.
Од укупно наплаћених новчаних средстава, 70% припада буџету Републике Србије и 30% припада локалним самоуправама на чијем подручју је прекршај учињен. Од укупних средстава којa припадају буџету Републике, 75% средстава се користи за потребе Министарства унутрашњих послова, док се 25% користи за рад државног тела за координацију, научно-истраживачки рад, превентивно-промотивне активности и унапређење саобраћајног образовања и васпитања.
Од укупних средстава која припадају буџету јединице локалне самоуправе, 50% се користи за поправљање саобраћајне инфраструктуре, док се 50% преосталих средстава користи за:
1) рад Тела за координацију,
2) унапређење саобраћајног васпитања и образовања,
3) превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја,
4) научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја,
5) техничко опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и регулишу саобраћај на путевима и других органа надлежних за послове безбедности саобраћаја.
Средства из члана 17. Закона користе се према програму који доноси Влада, надлежни извршни орган јединице територијалне аутономије, односно надлежни извршни орган јединице локалне самоуправе, на предлог тела за координацију.“

Будући да добар број старешина у полицијским станицама недовољно познају процедуру за добијање донација локалних самоуправа, или чак не показују довољан степен заинтересованости за побољшање услова рада својих запослених, ово може бити добар путоказ за наше активисте да их „притискамо“ и „натерамо“ на акцију у том смеру.

Служба за информисање ССП
Миле Лазаревић