Skip to main content

Ознака: Боро Гладовић

У КОМАНДИ ОДРЕДА ЖАНДАРМЕРИЈЕ У БЕОГРАДУ

Београд, 16.03.2017. године, – Oдржан је састанак између представника Синдиката српске полиције и команде Одреда Жандармерије у Београду. Синдикат српске полиције представљали су заменик председника Миле Лазаревић, генерални секретар Виктор Ратковић, предсеник СГ ОЖ Београд Никола Петровић, секретар СГ ОЖ Београд Влада Вучићевић и члан Главног одбора СГ ОЖ Београд Љубиша Ђођевић. Испред команде Одреда били су командант Одреда у Београду мајор полиције Боро Гладовић, заменик команданта потпуковин Радован Радић, помоћник команданта задужен за рад са синдикатима потпуковник полиције Владица Ристић, као и командири 1. и 4. јединице опште намене мајор полиције Живица Мунћан и мајор полиције Лазар Баћић.

После уводне речи и поздрављања присутних командан ОЖ у Београду мајор полиције Боро Гладовић дао је реч заменику председника синдиката Милету Лазаревићу који је том приликом изразио незадовољство с обзиром да је захтев за састанак упућен још у месецу децембру прошле године а реализовон је средином марта 2017. године као и да је протекло више од 3 месеца како је захтев за састанак достављен команди Одреда. Такође упознао је пристуне да имамо још два оваква захтева ка Одредима у Нишу и Новом Саду која су такође упућена а на које још увек нисмо добили одговор. Последица овога је то што је за састанке са синдикатима потребна сагласност Дирекције полиције која из нама непознатих разлога не стиже благовремено, а обзиром да је реч о више месеци можемо рећи и да се ради о некој врсти опструкције.

Теме о којима смо разговарали:

  1. Налози за прековремони рад

У време када је послат захтев за састанак ово јесте била тема, односно горући проблем. У међувремену, тј. до одржавања овог састанка издати су налози у неколико наврата онима који су остварили право на прековремени рад, што је први случај у Жандармерији још од потписивања првог ПКУ за полицијске службенике 20111. године.  У даљем периоду не би требало да буде проблема по овом основу.

  1. Израда распореда рада 48 часова унапред по ПКУ

Највећи проблем у поштовању ове одредбе је у томе што Дирекција полиције неблаговремено обавештава надлежне у Жандармерији о времену ангажовања као и о потребном броју полицијских службеника. Тако да се овај проблем мора решавати у Дирекцији полиције, односно на вишем нивоу.

  1. Плаћено одсуство за добровољно давање крви

Проблем око потписивања више захтева (са различитим данима плаћеног одсуства) у случају добровољног давања крви је препознат и биће решен. Убудуће ће бити потписиван један захтев за случај добровољног давања крви и то у трајању од три радна дана рачунајући и дан давања крви.

  1. Просторије за пресвлачење полицијских службеника

Просторије нису адекватне, али за решавање овог проблема потребно је најпре решити имовинско-правне односе у вези са тим објектом (уступање Републици од стране града Београда) да би била одобрена средства из буџета. Овај процес је у завршној фази с тим да и уколико не буде решен, најкасније до краја године ће се свакако започети са реализацијом  али ће средства у том случају бити из донација (с обзиром да буџетска средства могу бити одобрена само у случају да власник објекта буде држава а МУП корисни, за сада је власник град).

Просторије које користе полицијски службеници у ЈЗО Одреда у Београду неће бити реновиране нити ће се у њих улагати обзиром да су одређене за рушење. После сређивања објекта у Одреду очекује се прелазак ЈЗО у базу ОЖБ.

  1. Функционисање писарнице

У прошлом периоду постојали су одређени проблеми приликом предаје писмена на писарницу Одреда. То ће бити превазиђено и од сада се на писарници може предати било који документ насловљен на неку од организациних јединица МУП-а (захтев, молба, итд…као иначе на било којој писарници Министарства)

  1. Вођење евиденција

За вођење евиденција (распоред, временик, редна листа итд.) за полицијске службенике одсека везе (као и осталих одсека) задужен је помоћник команданта Одреда задужен за тај одсек.

Члан ГО ССП и
председник СГ ОЖ Београд
Никола Петровић