Skip to main content

Ознака: чл 147 ЗОП

ТУЖБЕ за додатни коефицијент плате 30-50%

Чланом 146. претходног Закона о полицији било је утврђено да се основна плата запослених у МУП-у састоји од основице и од основног и додатног коефицијента, а да висину тог коефицијента утврђује министар, уз сагласност Владе.

Такође, чланом 147. претходног Закона о полицији било предвиђено да додатни коефицијент увећава плату за 30 до 50% у односу на плате других државних службеника.

У циљу правилног постављања тужбеног захтева, правни тим ССП обратио се надлежним органима од којих ће добити званичне податке о висини основних нето зарада запослених за период за који тужбени захтев може бити поднет (фебруар 2014 – јануар 2016), а који подаци ће служити као доказ у судским поступцима (ко се одлучи да поднесе тужбе).

Потом ће бити извршене консултације са судским вештацима економске струке, како би се на појединим примерима утврдило колика је разлика између основне нето зараде запослених у МУП-у и државних службеника (што са средњом, што са вишом, што са високом стручном спремом).

Након овога добићете ПОТПУНЕ, ПРЕЦИЗНЕ И ТАЧНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ о основаности оваквих тужби, као и износима разлика у заради за сваку од катергорија запослених у МУП-у, тј. колико би износио тужбени захтев.

На основу свега тога, свако од вас имаће могућност да расуђује да ли ће или неће подносити тужбу.

Адвокати ССП ће спремити обрасце тужби и чланови ССП неће сносити трошкове ангажовања тих адвоката.

Међутим, у погледу судских трошкова поступка, те трошкове сносе странке у поступку, тј. у случају да суд донесе пресуде којима буде усвојио наше тужбене захтеве, трошкове поступка ће сносити МУП, али у случају да суд одбије наше тужбене захтеве – трошкови поступка ће пасти на терет савког од нас ко буде тужио.

Због тога апелујемо на се запослене у МУП-у да се не „падате“ на лепе речи и лепа обећања, већ да се стрпите до добијања тачних, прецизних и подтупних података, па да тада одлучите шта вам је чинити.

Генерални секретар ССП
Виктор Ратковић