Skip to main content

Ознака: депеша Одељења за психолошку превенцију

РЕАКЦИЈА ОДЕЉЕЊА ЗА ПСИХОЛОШКУ ПРЕВЕНЦИЈУ И СЕЛЕКЦИЈУ

Шест дана након нашег дописа, уследила је конкретна реакција Одељења за психолошку превенцију и селекцију. Ка свим ОЈ, упућена је депеша са обавештењем и упутством о  поступању старешина у ситуацијама са елементима ризика од суицида код запослених у МУП-у. Тиме је учињен још један искорак ка предузимању превентивних мера и радњи у циљу спречавања суицида. Сарадња Синдиката српске полиције и Одељења за психолошку превенцију и селекцију у МУП-у је пример како треба градити квалитетан, партнерски однос на релацији синдикат-послодавац. Честа размена информација, квалитетнија сарадња са  старешинама, подршка колега и пријатеља су оно што је потребно да би се превентивно деловало у спречавању трагичних догађаја.

Допис председника ССП Лазара Ранитовића 4069-1/18, од дана 10.05.2018. године у коме се налазило неколико интересантних питања, изазвао је велику пажњу, а самим тим је убрзао одређена поступања надлежних у Одељењу за психолошку превенцију и селекцију.

Свим организационим јединицама МУП-а  је упућена депеша Сектора за људске ресурсе 08 број 87/18, са обавештењем да је од стране Одељења за психолошку превенцију и селекцију израђен  Оквир за поступање старешина у ситуацијама са елементима ризика од суицида код запослених у МУП-у. У њему су  детаљно описани симтпоми који указују да је запосленом потребна психолошка помоћ, али и одређени задаци за поступање руководиоцима организационих јединица, приликом дефинисања нивоа поступања. Да ли ће то бити основни, виши или ургентни ниво, зависи од доступних информација и адекватне процене.

Иако нам је заједнички циљ да квалитетним информацијама, адекватним и правовременим поступањем, сведемо суицид у МУП-у на минимум, не можемо бити задовољни учињеним. Тешко нам пада чињеница, да за овако висок број суицида нико није одговоран, не постоји чак ни морална одговорност појединаца, који су својим (не)чињењем допринели да самоубиства у полицији поприме размере епидемије.

Синдикат српске полиције ће и убудуће поклањати велику пажњу психолошкој превенцији запослених у Министарству. Помно ћемо пратити примену инструктивне депеше, јер поучени искуством из ранијих поступања, имамо бојазан да ће поједини руководиоци искористити ситуацију и против полицајаца предузимати поступке и радње које ће штетити, а не помоћи разрешењу оваквих проблема ( покушавајући да утичу на рад малобројних психолога, за сваку „Ф” шифру полицајцу одузимају оружје, службену легитимацију и возачку дозволу и на тај начин остављају незаштићеног на немилост криминалаца и сл.)

Полицијски службеници се услед честог мобинга и великог стреса плаше да затраже психолошку помоћ. Охрабримо их у томе, јер је подршка најважнији фактор у спречавању и одвраћању од мрачних намера. То је наша људска и колегијална обавеза.

Служба за информисање ССП
Зоран Стојчић