Skip to main content

Ознака: дискриминација

УПОЗОРЕЊЕ НАЧЕЛНИЦИМА И КОМАНДАНТИМА

Ужице, 24.05.2017. године, – Председник Синдиката српске полиције, господин Лазар Ранитовић, упутио је данас допис директору полиције Владимиру Ребићу и начелницима и командантима организационих јединица у Дирекцији полиције, у којем их обавештава да нећемо толерисати никаква незаконита деловања према члановима и активистима нашег синдиката.

Раскидом споразума о сарадњи и социјалном дијалогу између МУП и ССП нису дерогирани, нити то могу бити, национални и наднационални прописи којима се уређује и јамчи слобода синдикалног удруживања и организовања, те забрањује и санкционише сваки вид дискриминације због синдикалног деловања и по основу синдикалне припадности.

Међутим, руководиоци појединих организационих јединица МУП-а су, што погрешно тумачивши раскид споразума, што из жеље да поберу симпатије једног репрезентативног синдиката, почеле да спроводе најгрубље облике дискриминације ССП-а, а који су се огледали у „добрнонамерним“ саветима подређеним руководиоцима и запосленима да се „ману ССП“ и учлане у један други синдикат, те уклањању средстава за рад ССП и са обележјима ССП-а, попут огласних табли, хемијских оловака, календара и слично, а да се при томе исти такав материјал других синдикалних организација које делују у МУП-у и даље несметано користи.

Оваквим поступањем таквих руководилаца директно се дискриминише ССП а посредно и запослени који су се определили за чланство у ССП-у, у смислу да има се онемогућава или знатно отежава приступ информацијама о раду синдиката, а који је у непосредној вези са остваривањем права запослених из радног односа.

ССП је због против таквих руководилаца иницирао покретање дисциплинских поступака, а против оних који наведене радње врше на најгрубљи начин и кривичних поступака због кривичних дела Повреда равноправности из члана 128. Кривичног законика и Спречавање политичког, синдикалног и другог удруживања и деловања из члана 152. Кривичног законика.

Због претходно наведеног, а у циљу наставка сарадње, захтевано је да, у складу са надлежностима, предузму потребне мере ради спречавања даљег незаконитог поступања појединаца и отклањања негативних последица досадашњег оваквог поступања, уколико га је било у оквиру конкретне организационе јединице, те о овоме обавесте све подређене им руководиоце.

Мешовите патроле – Још један случај дискриминације полицијских службеника

Чињеница је да у одређеним Секторима у Министарству унутрашњих послова нешто не „штима“. Да ли је то ствар незнања, нестручности, неодговорности или можда зависти оних чији је задатак само да спроведу у дело Одлуке и Споразуме Министра унутрашњих послова др Небојше Стефановића нисмо сигурни. Али једно знамо – захваљујући „стручњацима“ из тих Сектора, запослени у МУП-у у последње време бивају оштећени и дискриминисани са свих страна. Сетимо се само случајева дневница, накнада за рад са мигрантима, путних трошкова, јубиларних награда… И томе изгледа нема краја. Синдикат српске полиције се свакодневно труди да њихове грешке исправи и док ти поступци трају, они се потруде, па нас поново изненаде. Овог пута су то учинили са тзв. мешовитим патролама Војске и Полиције које су распоређене дуж граница са Македонијом и Бугарском.

Анализирајући ситуацију где је за овакве активности потребно обезбедити довољан број људства, опреме и возила, а сви знамо да су ово горући проблеми код нас и да једва састављамо крај са крајем, Синдикат српске полиције овакав вид сарадње између МУП-а и МО апсолутно подржава. Разлог је тај што Војска има ону опрему која нама највише недостаје. Сматрамо да се заједничком сарадњом, допуњујући једне друге, добро опремљени можемо борити против спречавања илегалних прелазака и кријумчарење миграната.   

Настави са читањем