Skip to main content

Ознака: дивље свиње

Случај дивљих свиња као огледало рада МУП-а

Имамо осећај да смо се представницима послодавца на главу попели упознавајући их (ма као да нису знали) са многобројним чудним ситуацијама где се бахатим, нестручним и безобзирним понашањем руководиоца крше права запослених и на крају долазимо до непожељних резултата:  демотивације запослених и штете по буџет МУП-а. Наравно, као по обичају, индивидуалне одговорности за такве ствари нема и на крилима тога наставља се, по старој пракси, тражења длаку у јајету како би појединце позивали на одговорност. У таквом систему демонстрације моћи на рачун пореских обвезника,  ове чудне ситуације понекад прелазе у комичне.

Иницијативе или предлози за покретање дисциплинских поступака подносе се, такорећи, за сваку ситницу. Праг толеранције, солидарности, колегијалности и помоћи је испод сваког минимума. Полицајца на терену „газе“ са свих страна. Од појединих грађана то и очекујемо, њихова људска права су очигледно важнија од таквог истог права полицијског службеника. Али није за очекивати да ће непосредни руководилац, без икаквог повода поднети Предлог за покретање дисциплинског поступка полицијском службенику зато што у Извештају на полеђини патролног налога није навео да је за време смене уочио крдо дивљих свиња!?

Закључком начелника УГП покренут је дисциплински поступак против полицијског службеника Илић Милана запосленог у РЦ ГП према Р. Македонији због основане сумње да је извршио тешку повреде службене дужности члан 207. став 1. тачка 16. „незаконит, несавестан, немаран рад или пропуштање радње за коју је запослених овлашћен, а које су проузроковале или су могле да проузрокују штету или незаконитост у раду“. Укратко, на терет му стављају наводни пропуст јер на полеђини Налога за извршење службеног задатка није константовао да је уочио кретање крда дивљих свиња, односно није обавестио Дежурну службу. Његов непосредни старешина је сматрао да је начињен пропуст, поднео Предлог за покретање ДП, добио сагласност из РЦ ГП, а то све аминовао и донео Закључак, гле чуда, начелник УГП. Да не би дужили око образложења, предлажемо да обимно Решење о ослобађању дисциплинске одговорност нашег члана Илић Милана прочитате на крају текста.

Синдикат српске полиција сматра да подношење оваквих комичних и недовољно аргументованих дисциплинских пријава, без чвстих доказа, ствара огромну штету по буџет МУП-а, трошење ионако истрошених ресурса, демотивацију запослених, кварење међуљудских односа и нарушавање угледа службе. Апелујемо на правне заступнике и руководиоце у МУП-у, да размотре овај предмет, утврде да ли постоје елементи нечије одговорности за овако нешто и убудуће строжије приступе контроли поднетих Иницијатива како би унапред спречили овакав или сличан сценарио. Овом приликом похваљујемо  Дисциплинског старешину у овом поступку, госпођу Соњу Цветковић, која је свој посао одрадила максимално професионално и непристрасно.Захваљујући њој и нашем члану Илић Милану, који осим коришћења саветодавне помоћи, нашег правног заступника није укључио у процес, МУП неће сносити никакве трошкове поступка. А трошкови би били велики. Предлажемо надлежнима у МУП-у да у циљу мотивације за рад и солидарности која је довела до уштеде Цветковић Соња и Илић Милан буду награђени повећањем коефицијента плате у једном месецу.

Дивље свиње су очигледно велики проблем МУП-а, јер су толико подивљале да их је немогуће контролисати. Полицијским службеницима – извршиоцима то није у опису посла. Неко други је за њих надлежан.

Служба за информисање ССП
Зоран Стојчић