Skip to main content

Ознака: имовинска карта запослених

Имовинске карте запослених у МУП

Упркос томе што ниједном приликом није најављено, нити негде објављено, да се ради на припреми било ког подзаконског акта ван групе од оних седам, за које су формиране радне групе, Министарство унутрашњих послова је иза кулиса, без учешће иједног синдиката (а вероватно и без обавештавања и знања било ког синдиката) припремило нацрте два правилника, веома битна за све запослене:

  • Правилник о унутрашњем уређењу и организацији МУП;
  • Правилник о имовинском картону и провери имовног стања запослених у МУП.

Поново на делу имамо потпуно игнорисање позитивних правних прописа Србије и препорука Међународне организације рада, који налажу сарадњу послодавца и синдиката по свим питањима који утичу на радно-правни и социјални статус запослених. Руководство МУП, по ко зна који пут, показује потпуно одсуство слуха за реалност и интересе и запослених и целог министарства. Стиче се утисак да је намера послодавца усвајање правилнике реда ради, испуњавање формалних обавезе проистеклих из Закона о полицији и обавеза преузетих кроз предприступне преговоре Европској унији, дефинисане појединим поглављима.

Свакоме добронамерном јасно је да би правилници били садржајно много квалитетнији а у пракси лакше применљиви и ефикаснији уколико би били израђени у сарадњу са синдикатима који заступају интересе запослених.

Јавно постављамо питање колегама из два репрезентативна синдиката да ли их је ико обавестио о припреми предлога наведених правилника? Да ли су захтевали своје учешће у припреми предлога? Да ли ће својим потписима на припремљене предлоге дати легитимитет послодавцу и тако га поштедети брига око објашњавања међународним факторима зашто се у МУП не поштује основни ред по питању социјалног дијалога и сарадње са синдикатима!?

Руководство Синдиката српске полиције остварило је увид у Предлог правилника о имовинском картону и провери имовног стања запослених у МУП. Након основне кратке анализе јасно је да је правилник направљен лаички, без јасног плана и коначног циља, изузев испуњавања форме. Правилник неће донети било какво унапређење функционисања МУП али ће донети кршење закона. У предлогу се налазе одредбе о обради података о личности које се могу квалификовати као спорне по питању Закона о заштити података о личности, који предвиђа да се таква обрада података може вршити само на основу закона, никако не на основу подзаконских аката.

Цитираћемо речи господина Златка Петровића, помоћника Повереника за ин формације од јавног значаја и заштиту података о личности, које је изговорио на панел дискусији посвећеној тесту интегритета полицијских службеника:
„Правилник, као подзаконски акт, не сме да садржи одредбе о прикупљању података о личности, јер би био и незаконит и неуставан.“

Такође, у предлогу правилника се предвиђају неке мере против оних запослених који не поступе у потпуности у складу са правилнком, а при чему нису предвиђене тачне мере нити за које случајеве (нпр. ако прекрши то и то – следи мера-санкција та и та), него о свему томе треба да одлучује Сектор унутрашње контроле. А већ нам је познато колико је СУК у свом раду независтан од министра и политике!

Посебна је занимљивост то да је послодавац овај Предлог правилника послао свим руководиоцима на изјашњење и мишљење, да дају одређене предлоге уколико их имају а управо се на њих односи овај правилник. С друге стране синдикатима није, зашто просудите сами. Сам Правилник о имовинском картону и провери имовног стања запослених у МУП би морао бити много квалитетнији да би се њиме постигла сврха а то је борба против корупције и криминала, док са друге стране када је у питању Правилник о унутрашњем уређењу и организацији МУП, више нема ознаку тајности изузев у деловима који се односи на специјалне јединице (што није спорно) па самим тим нису постојале никакве сметње које се односе на учествовање у радној групи представника синдиката .“

Служба за информисање ССП
Миле Лазаревић