Skip to main content

Ознака: koeficijent

КОЛИКО ЈЕ ПОВЕЋАЊЕ ПЛАТЕ ПОЛИЦАЈЦУ ???

Питање свих питања од почетка 2024.године. Одговор на то питање веома се разликује у зависности од тога кога питате, да ли оне који су и до сада имали највеће плате или пак полицајце које свакодневно виђате. Поред овог питања актуелна су и питања која се односе на недавно донесену Уредбу о изменама и допунама Уредбе о платама полицијских службеника која заправо и регулише ову тему.
Када су у питању подзаконска акта у које спада и Уредба о платама полицијских службеника, која нас сада највише интересује, доноси је Влада у складу са Законом о Влади. Пословник Владе одредбом члана 36. прописује да материјал Влади доставља надлежно министарство као и да предлог акта за Владу такође припрема министарство али да и Влада, по правилу, преко надлежног министарства сарађује са синдикатима члан 92. истог пословника. Ако синдикат има право да буде обавештен од стране послодавца о економским и радно-социјалним питањима од значаја за положај запослених, односно чланова синдиката, а има га – члан 209. Закона о раду, онда то значи да послодавац има обавезу односно министарство је дужно да пружи синдикату сва обавештења о тим приликама односно неприликама од значаја за положај запослених, односно чланова синдиката, у овом конкретном случају економска питања која се односе на зараду, накнадну зараде и друга примања. Иста та права прописао је у члановима 51. и 56. и Посебан колективни уговор за полицијске службенике.
У Министарству унутрашњих послова поступа се сасвим на другачији начин, могло би се са правом рећи супротно свим наведеним законским и подзаконским одредбама, да ли је разлог што је до недавно, како су себе називали „једини репрезентативни“, дијалог са послодавцем остваривао само због личних бенефита и међусобних препирки или је сасвим нешто друго у питању остаје да видимо. Да је Министарство унутрашњих послова поступало по наведеним одредбама, остварило би дијалог са репрезенативним синдикатима на тему измене и допуне Уредбе о платама полицијских службеника након чега би доставило материјал Влади и припремило акт без обзира на усвојене предлоге синдиката. Не, тако нешто се није догодило већ смо само обавештени да је донета предметна уредба, и наравно и сада као и много пута у назад највише ће добити они који највише и имају а најмање они чија је најмања плата.
Поштоване колегинице и колеге, информације са којима располаже Синдикат српске полиције су да ће управни послови у зависности од категоризације ПУ добити увећање од 3,5 до 7,5 а седиште Управе за управне послове 18 процената. Полицијски службеници имаће увећање у зависности од К6 коефицијента тако да они који имају К6 нула имаће 10% а они којима је К6 у минусу до 25%. Коефицијент К6 такође ће утицати и на повећање у Жандармерији које ће бити у распону од 3 до 25 процената, нпр. Специјалистичка чета око 3,5% чија ће плата бити већа за 1.500,оо РСД од жандарма из чете за подршку. Према подацима са којима располажемо Ватрогасци спасиоци ће имати увећање коефицијента самим тим и плате за око 5.500,оо РСД а потом и увећање за 10% док ће ИКТ у зависности од ПУ добити увећање од 7,29 до 25 процената. Руку на срце, овим изменама неким категоријама запослених омогућено је да као извршиоци кроз промену решења повећање ипак буде веће од фамозне уредбе из 2018.године.
Синдикат српске полиције ће са својим правним тимом извршити анализу у потпуности и утврдити да ли су примењени важећи прописи Републике Србије и у складу са тим предузети потребне активности.
Без обзира да ли ћемо наићи на осуду вас чланова и свих запослених, или ти на похвалу, ми не желимо да вам причамо бајке и то како цветају руже. Хоћемо да вам пренесемо право стање ствари јер смо синдикат запослених МУП-а а не синдикат послодавца. Не кажемо ни да би се нешто променило да смо били упознати пре доношења или измене уредбе али знамо да би се свим законом расположивим средствима борили !!
Оно што сада обећавамо то је да ће Синдикат српске полиције иницирати измену описа радних места а самим тим и Уредбе о платама полицијских службеника (првенствено К3 коефицијент код жандарма из Специјалситичких чета, санитетско особље, логистика, управни послови), ми јесмо сагласни да руководиоци треба да имају већу плату али дупло и више од тога у односу на носиоца посла нисмо и са тим не можемо бити сагласни !!
За добро урађен посао плата никада није велика али за лош је увек превелика !!