Skip to main content

Ознака: колективни уговор

УСВОЈЕНА ДЕКЛАРАЦИЈА О КОЛЕКТИВНОМ ПРЕГОВАРАЊУ

Крагујевац, 06.12.2018.године – Тренутно важећи Посебан колективни уговор за полицијске службенике истиче 07.03.2019. године. Ускоро можемо очекивати почетак преговора израде новог ПКУ послодавца са репрезентативним синдикатима. С тим у вези, а како би створили повољније услове у правима и обавезама полицијских службеника, делегати Скупштине Синдиката српске полиције на редовној седници усвојили су Декларацију о заштити права на колективно преговарање.

Усвојеном Декларацијом, Главни одбор Синдиката српске полиције ће најкасније до 31.12.2018. године покренути иницијативу за израду предлога Посебног колективног уговора за полицијске службенике и он ће бити презентован чланству ССП и свим запосленима у Министарству, организујући јавне расправе и трибине, а све у циљу потпуне  информисаности  и унапређењу преговарачке свести.

Такође, Главни одбор Синдиката српске полиције предузеће све неопходне мере и радње како би овај синдикат био укључен у радна тела која ће се бавити израдом новог ПКУ.

ОСНОВНИ ЗАХТЕВИ СИНДИКАТА СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ, КОЈИ МОРАЈУ БИТИ ИМПЛЕМЕНТИРАНИ У ПКУ ЗА ПОЛИЦИЈСКЕ СЛУЖБЕНИКЕ СУ  :

– већа цена ноћног рада,
– већа цена рада за дане државног и верског празника,
додатно плаћен рад недељом;
– већа дневница за ангажовање Интервентних јединица полиције (ИЈП), једнако плаћену са дневницом припадника Војске Р. Србије;
– већи износ новогодишње поклон-честитке за децу запослених;
–један слободан викенд у току месеца;
– коришћење дела годишњег одмора у време дечијих распуста;
– плаћено одсуство у случају употребе средстава принуде;

Више о свему овоме ,можете прочитати у Декларацији о заштити права на колективно преговарање:

Служба за информисање ССП