Skip to main content

Ознака: кривично дело

ПРАВО И МУП – ПАРАЛЕЛНИ СВЕТОВИ (други део)

Београд, 15.02.2018. године, – Процес утврђивања статуса репрезентативноси Синдиката српске полиције пред Радном групом формираном ради оспоравања репрезентативности ССП траје већ читаве две седмице и време је за свођење првих рачуна и процена.

Захтев за утврђивање статуса предат је 23. јануара и МУП је направио пресек броја запоислених и броја „кредитора“ ССП. Број запослених у МУП износио је тог дана 41726, те је потребан број чланова синдиката за утврђивање статуса тачно 6259 (15% запослених). Тог дана је ССП имао чак 7684 члана који чланарину плаћају путем обрачунских служби МУП или 18,42% запослених.

Утврђено је и да са заинтересованим синдикатима имамо одређен број дуплих и тродуплих чланова, и то са НСП 2090 а са НПСС 712. Уз 230 тродуплих чланова долазимо до укупног броја од 2572 члана чије приступнице треба упоредити. Наравно, закон одређује да у обзир буду узете само приступнице потписане до дана предавања захтева, односно 23. јануара ове године.

Уз то, ССП је у том моменту имао још 180 чланова који још увек нису „прошли у мат-фину“ али за које смо имали доказе – фотокопије приступница и налога предатих обрачунским службама уз пријемне печате писарница министарства. С обзиром да је Закон о раду изричит и обавезује послодавца да такве налоге реализује, свакако је било неопходно урачунати и те наше чланове, те смо тог дана имали 7864 члана по нашим евиденцијама. Радна група за оспоравање није их урачунала јер је тако „заузела став“. Занимљиво, истог дана је послата „ноћна“ депеша свим обрачунским службама да до 07,50 часова сутрадан буду реализовани сви запримљени налози свих синдиката. Тако да су ти људи још у току процеса постали кредитори ССП, али и даље ван процеса и даље непризнати као наши чланови.

Од укупног броја наших чланова одузето је  35 људи који су крајем 2017. године отишли у пензију и то је исправно и сасвим у реду. Остаје непознато зашто Радна група за оспоравање није пензионере одузела и другим синдикатима који активно учествују у овом поступку. Непознато нам је јер јасног одговора није било. Ваљда је тако „заузет став“!

У процесу увида у све наше приступнице, чланови Радне групе за оспоравање су били врло активни у тражењу неправилности, тражили длаку у јајету као на пример грешке у виду пермутације редоследа цифара матичних бројева чланова или промене презимена чланица након удаје. (Што се нипошто не може рећи за њихов каснији рад када их приступнице других синдиката нису много занимале. Огласише се, господа, ненадлежним за упоређивање веродостојности потписа или ма чега другог.) Будући да је Радна група контролисала приступнице, случајно или не, углавном чак 49 приступница нам нису пронашли. Наравно, ми смо били упорни и све их пронашли наредних дана, али је Радна група за оспоравање заузела став да их не прихвати. Опет без икаквог, а камоли разумног образложења.

Како год, ту се разилазе налази Радне групе за оспоравање и истина. Истина је да смо ми у том моменту имали 7864 члана а по њиховом стави имали смо их 7600. Чак 264 члана нам је ускраћено пре почетка упоређивања приступница са другим синдикатима.

У понедељак, 12. фебруара извршено је упоређивање дуплих чланова са Независним полицијским синдикатом Србије. Прегледано је свих 712 приступница, међу којима и оне које припадају пензионерима, које су нам једном већ одузете. Занимљиво! У току процеса упоређивања показало се да је тај синдикат имао чак 60 приступница дуплих чланова на којима је стајао датум „24.01.2018.“ или дан касније него је наш захтев предат и такве приступнице су, у складу са законом, морале бити у старту одбачене. Али, како рекосмо Радна група за оспоравање репрезентати ности ССП је опет заузела СТАВ да их прихвати и призна. Тако да смо добили два различита резултата поређења. Први, законит и здраворазмски гласи 425:287 за ССП, док радна група бележи неки свој од 364:347 за нас.

Значи, после две процесне радње – увида у наше приступнице и поређења са једним од заинтересованих оспоравача наше репрезентативности Радна група нам је одузела већ 325 чланова!!!

Након указивања Радној групи на то да смо уочили извршење одређених кривичних дела, на шта су остали глуви, обратили смо се и јавном тужилаштву те поднели кривичну пријаву против непознатог извршиоца. Наравно и у наставку процеса ћемо наставити да бранимо углед и част пре свега професије полицајца а самим тиме и синдиката који заступамо.

У поређење заједничких чланова са Независним синдикатом полиције улазимо са 7583 члана ССП. Док Радна група за оспоравање тврди нешто друго, они су незаконитим алхемичарским триковима стигли до цифре од 7258 чланова ССП! Видећемо колико ће нам на том упоређивању одузети НСП а колико Радна група.

Свакако, не очекујемо ни фер ни законит поступак до краја. Срећом ни Радна група, а ни МУП, нису једине и последње инстанце. На незаконитости у поступку ћемо указати најпре Одбору при министарству рада, као другостепеном органу, који је такође продужена рука послодавца и од ког не очекујемо много.

Права синдиката и свих наших чланова, уколико буде потребно, бранићемо и пред судовима у земљи и иностранству. О бруталном безакоњу биће упознати Савет Европе, Међународна организација рада и друге институције које брину о личним и колективним људским и радним правима!

Председник ССП
Лазар Ранитовић