Skip to main content

Ознака: мањак запослених

Командири, прави сте мађионичари

Према систематизацији у Министарству унутрашњих послова он је руководилац организационе јединице, а у реалном свету сасвим обичан извршилац. По функцији је овлашћено лице испред станице, испоставе или јединице којом руководи, а његова моћ одлучивања је сведена на минимум, скоро па никаква. Његове могућности да нешто промени у тренутно парадоксалном систему је равна нули. Углавном се налази у троструком сендвичу између реалних могућности на терену, инструкције и наредби његових надређених и оправданих притисака синдиката. Данас је веома тешко бити ОН или обављати његове послове. Не дао Бог неком да буде – командир.

Иако се још увек верује да у нашој служби најбоље пролазе они који напредују, ситуације са терена нам показују сасвим супротно. Пењући се лествицом нагоре, сваким кораком повећавају се обавезе и одговорности, а смањује простор за маневрисање ради одржавања правца. Бити руководилац једне организационе јединице – командир, у данашње време, када се криминалци представљају као жртве, а полицајци насилници, где се сви крију иза људска права, а запослени у МУП-у су принуђени да своја права остварују судским путем је веома незахвалан посао. На страну то што извршиоци – полицијски службеници, рачунајући ноћни рад и рад за време државних празника који је нерадан дан у финансијском смислу пролазе боље него његов претпостављени који „вуче“ за све њих, ипак је овде реч о битнијим стварима везаних за безбедност и поштовање права запослених.

Настави са читањем