Skip to main content

Ознака: обезбеђење скупова

Господину Ребићу: Заштитите полицајце од високих температура!

Ужице, 17.6.2016. године – Председник Синдиката српске полиције Лазар Ранитовић упутио је данас писмо директору полиције, господину Владимиру Ребићу, којим је указао на неопходност заштите запослених који раде на отвореном у условима екстремно високих температура и с тим у вези подсетио на обавезе послодавца на доследну примену прописа којима је уређена безбедност и заштита здравља на раду, као и на препоруку Владе Републике Србије из 2007. године упућену послодавцима да рад организују на такав начин да се избегне обављање тешких физичких послова и излагање директном сунчевом зрачењу запослених за време високих спољних температура (изнад 36°C), а нарочито у периоду од 11 до 16h, уколико то дозвољава процес рада.

У писму је истакнуто да ССП не улази у оправданост и неопходност ангажовања великог броја полицијских службеника због посета високих државних званичника из иностранства и због међународне бициклистичке трке, те да јавна безбедност и мир грађана морају бити заштићени у пуном обиму, али да је, исто тако, неопходно пронаћи начин да и здравље запослених у МУП буде заштићено у пуном обиму.

Тим поводом господину Ребићу је предложено да хитно распише јединствену обавезујућу депешу за Дирекцију полиције и све секторе МУП којом ће бити прецизирана заштита здравља радника од екстремних температура, а како би се спречила обољења и повреде запослених.

 

 

Садржај писма преносимо у целости:

„Министарство унутрашњих послова
Дирекција полиције
– директору

 

Поштовани господине Ребићу,

као што Вам је вероватно познато Републички хидрометеоролошки завод Србије за данас предвиђа екстремно високе температуре ваздуха на територији наше земље, које ће у појединим деловима земље достизати и до 38 степени целзијусових у хладу.

У Републици Србији запослени при раду на екстремно високим температурама нису заштићени посебним прописом, нити је дефинисан појам „рада на екстремно високим температурама“, али Синдикат српске полиције сматра да се не може игнорисати опасност од наступања штетних последица по здравље запослених.

По препорукама Међународне организације рада (МОР), које се односе на одређене делатности, декларативно је прописано да се ни од једног радника не може захтевати да ради регуларно при екстремним температурама. Овакве препоруке поштују се у државама које су ратификовале међународне конвенције. Законом о безбедности и здрављу на раду Републике Србије дефинисна је обавеза послодавца да обезбеди превентивне услове за безбедан и здрав рад, како не би дошло до настанка повреда или болести. Влада Републике Србије донела је 2007. године препоруку за послодавце којом се препоручује да спроведу организацију рада на такав начин да се избегне обављање тешких физичких послова и излагање директном сунчевом зрачењу запослених за време високих спољних температура (изнад 36 степени Целзијуса), а нарочито у периоду од 11 – 16 часова, уколико то дозвољава процес рада.  Прописи Републике Србије су прилагођени прописима Европске Уније и Република Србија нема дефинисану максималну спољну температуру при којој би се морао обуставити рад запослених који су изложени штетном утицају високе температуре.

При раду запослених на отвореном, а када су екстремно високе температуре обавезе послодаваца су: да доследно примењују Закон о безбедности и здрављу на раду и подзаконске прописе, односно мере безбедности и здравља на раду. Мере које послодавци примењују у овом случају су: организационе, техничке, здравствене, промена режима рада и др., што подразумева честу измену запослених за обављање послова на отвореном, чешће паузе уз обезбеђивање великих количина воде и безалкохолних напитака, обезбеђивање простора где запослени могу да се склоне од сунца, обавезно давање информација запосленима о опасностима по здравље због излагања високим температурама, упознавање запослених са симптомима болести проузрокованих високим температурама, обезбеђивање и пружање прве помоћи уколико дође до здравствених проблема запослених и др.

Чињеница је да до екстремно високе температуре ваздуха долази у дану, када ће, због посете госта високог ранга из иностранства, као и међународне бициклистичке трке кроз Србију, бити ангажован изузетно велики број полицијских службеника за рад на терену. Не доводећи у питање оправданост и неопходност тог ангажовања, од Вас, као одговорног човека, очекујемо да хитно реагујете и распишете јединствену обавезујућу депешу за Дирекцију полиције и све секторе министарства којом ће бити прецизирана заштита здравља радника од екстремних температура како бисмо спречили обољења, повреде, конфликте или суицид запослених у МУП.

Молим Вас да учините напоре у циљу максималне заштите запослених, водећи рачуна да при томе јавна безбедност и мир грађана не буду угрожени.

Председник
ЛазарРанитовић“

3404-01-16a3401-16b