Skip to main content

Ознака: опрема

ИЗВЕШТАЈ СА САСТАНКА У КАБИНЕТУ МИНИСТРА

Београд, 12.03.2019 – У Палати Србија одржан је други овогодишњи месечни радни састанак представника Синдиката српске полиције и Радне групе за сарадњу са синдикатима у МУП-у. Састанком је, у одсуству државног секретара Дијане Хркаловић, председављао помоћник  директора полиције Слободан Малешић. Делегацију ССП-а чинили су председник Лазар Ранитовић, чланови ГО ССП Зоран Стојчић и Славиша Дејановић, председник РЦ Београд Слободан Ћосовић и председник СГ СВС Ниш Милан Стаменковић. Разговарало се о следећем:

 1. Извештај у вези претходне теме „Погрешан обрачун путних трошкова као и евидентирање временика рада у СГП Бачки Брег ( РЦ ГП према Мађарској)“

У СГП Бачки Брег врши се погрешан обрачун путних трошкова којом приликом су запослени на овом граничном прелазу свакога месеца оштећени. Наиме, ради се о погрешноме обрачуну којом приликом им је ускраћено право на целокупне путне трошкове. Примера ради, полицијски службеник који путује на посао морао би добити збир цена месечне карте од места пребивалишта до места рада односно у конкретном случају: од места А ( пребивалишта) локал + међуградску карту од места А до места Б (место рада) + локал места рада Б. Практично, запослени у поменутој орг. јединици су оштећени док је ССП спреман утицати на чланство и запослене да не туже послодавца ( МУП ) већ да склопе споразум о вансудском поравнању и да ће послодавац убудуће правилно вршити обрачун трошкова доласка и одласка са рада.

Даље, наведена орг. јединица је у претходном релативно кратком периоду када је у питању руковођење имала смену већег броја руководилаца. У том смислу сваки од претходних руководилаца је на одређени начин вршио евидентирање временика рада запослених којом приликом су начињени пропусти који се огледају у неевидентирању стварног стања већ фиктивног. На тај начин приказано је да запослени имају вишак радних сати. Уместо да добију решење о прерасподели радног времена и да им тај вишак буде плаћен, односно комензован слободним врменом у односу 2:1, запослени су у ситуацији да им фали одређен број часова до пуног фонда те су приморани да „одраде мањак часова“. Предлажемо да надлежни из УГП изврше инструктивно-контролну делатност, увере се у тачност навода, отклоне последице по запослене и упуте руководиоца како не би опет дошло до истих грешака и повреда права запослених.

За три запослена из СГП Бачки Брег је у претходном периоду на састанку у Кабинету министра договорено да ће бити сачињен споразум о вансудском поравнању због повреде права на накнаду за долазак и одлазак са посла али до данашњег дана није сачињен споразум. Уколико након овога састанка не буде заиста дошло до реализације практично договоренога запослени ће бити принуђени да поднесу тужбу.

Од стране Управе граничне полиције извршена је контролна делатност у СГП Бачки Брег и притом је остварен увид у редне листе запослених, где је утврђено тачно чињенично стање. Сходно томе, у координацији са Сектором за људске ресурсе, на основу поднетих захтева, у наредном периоду биће одрађени Споразуми за вансудско поравнање.

 1. Успостављање система непосредног командовања на терену приликом обезбеђења спортских приредби.

 Желимо да укажемо потребу ревидирања и унапређења начина командовања  и ангажовања полицијских службеника у ситуацијама обезбеђивања догађаја високог ризика,  У многим ситуацијама показало се неопходним установљавање већег степена самосталности у одлучивању непосредних старешина који на терену командују јединицама које су ангажоване на обезбеђењу спортских приредби и других догађаја повећаног ризика, а све у циљу безбедности грађана Републике Србије и њихове имовине као и у циљу спречавања повређивања полицијских службеника. Сматрамо да командовање које није засновано на непосредном опажању на терену и сагледавањем свих безбедносних елемената од значаја за конкретан догађај, посебно у случајевима обезбеђивања догађаја повећаног безбедносног ризика, није ефикасно и потенцијално ствара опасност по живот и здравље полицијских службеника. Следствено, приликом командовања и управљања појединачним акцијма потребно је омогућити непосредним старешинама на терену да одлуке о примени појединих полицијских овлашћења доносе самостално и на основу личне процене безбедносне ситуације.

Од стране присутних руководиоца из Дирекције полиције и ПУ за град Београд добили смо уверавања да је и овај конструктивни предлог Синдиката српске полиције узет у разматрање и у току је поступак провере могућности да све то заживи у пракси и свима олакша посао. Јер, ипак, интерес је заједнички – правовремена информација која ће омогућити да полицијски службеници у складу са тренутном ситуацијом употребе адекватна средства принуде, а с друге, да безбедност грађана и имовине не буде доведена у питање, јер би се тиме потенцијална опасност отклонила на време.

 1. Опасачи за саобраћајне полицијске службенике

Протеклих седам година припадници Управе саобраћајне полиције на територији Р. Србије, нису задуживали нове беле опасаче. Опасачи које имају на личном задужењу су дотрајали услед дуготрајне, свакодневне употребе похабани а неретко и уништени. Додајемо, да поред редовних активности (обављања послова и задатака који се односе на контролу и регулисање саобраћаја…) припадници УСП су као чланови Интервентних јединица полиције носили опасаче приликом обезбеђивања ЈРМ. Да ли се и када може очекивати задуживање белих опасача?

Одговор на ово питање дао је помоћник начелника УСП Славиша Лакићевић који нам је пренео информацију да ће у току 2019 године бити извршена набавка 4.200 опасача са припадајућом опремом, који ће до краја године бити подељени свима. Осим тога, ове године за све униформисане полицијске службенике је у плану набавка плитких патика.

 1. Проблеми бирократске природе у Управи граничне полиције

 Припадници УГП суочавају се свакодневно са проблемима административно-бирократске природе што за последицу има директно кршење основних људских права грађана ( полицијских службеника УГП).

Наиме, сваки гранични полицајац који ради у неком од Регионалних центара сусреће се са проблемом неблаговременог добијања Уверења о радном односу. Наведено уверење може се изадати на два начина. Први је службеном поштом. Други је да неко оде у УГП и поднесе захтев, затим следећег дана опет да оде у УГП и преузме уверење. Телефоном и факсом није могуће поднети захтев. Овиме се стварају додатни трошкови пол. службеницима, док у првоме случају потребно је више од 7 дана не би ли се добило уверење у најбољем случају. Пракса је показала да у последње време се уверења и било који други документ који је потребно оверити или издати чека и минимум 2 седмице, до чак месец па и два. Ово сматрамо недопустивим нарочито јер се тиме полицијским службеницима ускраћују основна људкса права. Бележимо случајеве да услед ових проблема нису могли извршити упис детета у јаслице односно вртић, регистровати оружје и друге имовинско правне послове. Самтрамо да се овај велики проблем може врло лако решити и то овлашћењем начелника Регионалних центара УГП да издају уверења о запослењу.

Став представника Радне групе је био да и поред добре намере не постоје могућност да се реши овај проблем. Међутим, на састанку смо инсистирали и дали још неколико предлога Управе граничне полиције и Сектору за људске ресурсе:

 • – Слање захтева електронским путем;
 • – Добијање одобрења или овлашћења електронским путем у кратком року
 • – Евентуално проширење систематизације и отварање радних места испред Сектора за људске ресурсе у сваком РЦ ГП;

Ипак, након обостране размене мишљења, на крају је одлучено да се у договору са САТИТ-ом изради електронска апликација или постојећа буде ажурирана, чиме би се умногоме убразао поступак размене документације.

 1. Недостатак средстава за гашњење пожара у СВС

Од како је централизованао сервисирање апарата за гашње пожара прахом на једног сервисера из Београда, а којом приликом се једанпут месечно врши обилазак јединице и врши прикупљање апарата за сервисирање, ватрогасне јединице су принуђене да се сналазе о свом тршку и на своју руку врше сервисирање услед немогућности свеукупног сервисирања апрата за гашење пожара што за директу поседицу има угрожавање безбедности и живота потенцијално угрожених објеката и живота грађана Р. Србије. С тим у вези предлажемо да се изврши децентрализација и омогући серивисирање на локалу ПП апарата у циљу заштите живота и безбедности грађана.

Још један од приоритета Сектора за ванредне ситуације је и решавање овог проблема. У току је израда Споразума са добављачем, где ће сервисирање апарата бити вршено на локалу.  Крајњи рок је јул 2019. године.

 1. Проблематика у КЗБ

На стражарском месту број 3, припадник ОЖ који ради на обезбеђењу изложен је временским неприликама јер нема објекат, а ни надстрешницу где би могао да се склони и мало загреје. Педесет метара од њега налазе се колеге у кућици са грејањем. Захтевамо да се у складу са Законом о заштити и безбедности на раду, раднику на обезбеђењу објекта обезбеди минимални услови за рад, односно омогући коришћење кућице за грејањем. На бази Козјак у Прешеву постоји издвојено стражарско место у коме бораве више полицијских службеника. Услови су боравак и рад овде су веома лоши. Објекат прокишњава, појављују се глодари и на том месту постоји могућност поновног удара грома. Претходни пут удар грома је спржио телефонске линије које до дана данашњег нису поправљене. О свему овоме обавештена је Команда из ОЖ, међутим ништа нису предузели. И у овом случају угрожена је безбедност и здравље на раду. –

Помоћник команданта Жандармерије Радосављевић Срђан нам је пренео информацију да је тендер за набавку материјала, реконструкцију и реновирање ових објеката завршен, потписан је Уговор са добављачем и прецизирао крајњи рок за завршетак ових радова – мај 2019. године.

 1. Споразум о вансудском поравнању за припаднике ОЖ Краљево

У претходном периоду је потписан Споразум о вансудском пoравнању за већину полицијских службеника ОЖ Краљево по претходном договору са предметног састанка у Кабинету министра. Међутим, за полицијске службенике Жандармерије: В.Б, В.Д, П.З, С.Њ, В.М, Л.Д.  изостао је очито грешком примерак Споразума, те овом приликом захтевамо да се и за поменуте припаднике ОЖ Краљево сачини Споразум и проследи.

Надлежни из Сектора за људске ресурсе су изршили провере и дали нам изненађујући податак – поменути припадници су покренули судски спор ради накнаде штете, тако да напори Синдиката српске полиције да и овај случај буде решен вансудски, без трошкова, нису уродили плодом. Нечијом грешком и одуговлачењем поступка, вероватно је код колега створио револт и разочарање, те су своја потраживања одлучили да потражују путем суда.

 1. Неискоришћени годишњи одмор за пензионисане припаднике Жандармерије

 Дана, 28. 02. 2019. године, упутили смо допис Сектору за људске ресурсе, заводног броја 4326-01/19, са горе наведеном проблематиком. У прилогу Вам је достављен горе наведени допис.

Након иницијативе Синдиката српске полиције, изврешене су провере и започет је поступак израде решења за више од 800 пензионисаних припадника Жандармерије. Рок за склапање Споразума и исплату је почетак јула 2019. године – рекао је заменик начелника Сектора за мат.фин.послове господин Драго Бјелица.

 

Служба за информисање ССП
Зоран Стојчић

Распад инфо система – реална претња?

Нови докази несврсисходности трошења новца и недостатку дугорочних планова и стратегија у Министарству унутрашњих послова свакодневно пристижу на адресу Синдиката српске полиције. Запослени су овај синдикат препознали као једину организацију која се искрено бори за корените квалитативне промене у МУП. У своје руководиоце и њихове добре намере одавно су изгубили поверење, а свима је јасно да се већина других синдиката овим темама не бави већ члановима подилази ситним демагошких причама.

Након нашег писања о прављењу беспотребних судских трошкова без последица по одговрне, те након писања о лошој опремљености криминалистичке технике, јавили су нам се колеге из Сектора за аналитику, телекомуникационе и информационе технологије. Колеге се жале на неправедно мале плате, коефицијенте одређене некада давно док су опслуживали по пар компјутера, док је данас посао знатно обимнији и сложенији. Кажу и да нема основних резервних делова, опрема се шаље на поправку у централни магацин где по неколико месеци стоји непоправљена. Неки системи, попут „станичних евиденција“ су у реалном проблему да прате савремена дешавања, програми застарели, неприлагођени савременијим рачунарима и оперативним системима.

Дешава се и да, као пре неколико дана, због нестручно изведене канализационе мреже, приликом изливања у у просторије у којим се налазе сервери, руководиоци траже од инжењера да узму рукавице и чисте нечистоћу, а да им након одбијања тог посла (јер би то требало да ураде они који су за овакву ситуацију и одговорни) прете отказима!

У примедбама се осврћу и на споре сервере, недостатак батерија за радио-станице, о куповини ролни за телефакс, о сумњама у намештене тендере, о непотизму и рођачким везама. А врх сектора оптужују да се, уместо одржавањем опреме, бави, пре свега самоодржањев на том врху. Спомињу и то да су стручни људи у подрумима а нечије швалерке на руководећим местима.

Заиста тешке и директне оптужбе, писане нервозном руком, уз горчину која извире из сваке речи, те је најбоље да их пренесемо у целости. На приложеној фотографији налази се допис колега из једног од Одељења САТИТ-а:

sektor veza

Служба за информисање ССП
Миле Лазаревић

Магацини празни, опреме нема, крим. техничари се сналазе!

Радити помоћу штапа и канапа, при томе испуњавати све обавезе и постизати изванредне резултате, могуће је само у Србији. Само у МУП Р Србији је могуће и то да послодавац такво нешто очекује, прима здраво за готово као нешто најнормалније, а да не обезбеди ни основне услове за рад.

Службених возила нема, униформе једва и то оне најлошијег квалитета. Панцирима давно рок истекао, бојево гађање укидали због штедње, награђивање запослених такође… Нема новца ни за редовну регистрацију свих возила, штеди се на хефталицама и муницији за исту. Папир купују запослени а тонере пуне синдикати. Гранични прелази нам личе на талибанске пунктове у Авганистану. Дневнице су нам 150 динара, ланч-пакети једнолични или црвљиви. У ресторанима меса не беше месецима ни за лек. Само наши адвокати задовољно трљају руке јер су постпуци против МУП-а одавно сигурица „из кеца“, лака парница и још слађа парица!

Па и у таквим неусловима служба ипак функционише, како-тако. Искључиво захваљујући људима!

Насловна фотографија представља требовање криминалистичке технике једне београдске полицијске станице и одговор из Одељења. Нема, нема, има мало, добио си један… Па ти онда ради, снађи се мајсторе. Од контаминације и заразе заштити се навлачењем рукава, зимско је време, рукави су дугачки. Уз помоћ фора и трикова изазови трагове, фиксирај их погледом, упакуј у кесу из оближње пекаре. Зли језици, или добро обавештени извори, говоре да се то скоро десило чак и са траговима увиђаја једног убиства у Београду!

Али руководство тог Одељења криминалистичке технике у ПУ за град Београд не сноси ни најмању одговорност за недостатак основних средстава. Кривци су негде другде, тамо горе изнад, ал тешко им је ући у траг, на делу је својеврсна игра жмурке. У Националном криминалистичко-техничком центру кажу да одговорни седе у Управи криминалистичке полиције. У УКП пак кажу кривци су у Сектору за материјално-финансијске послове, не одобравају планиране набавке у потпуности, умањују наручене количине опреме и репроматеријала, штеди се… А у том сектору кажу – УКП није добро испланирао своје потребе, нису знали и умели.

Рад криминалистичке технике, као најважније карике у доказивању извршења кривичних дела у време тужилачких истрага, и даље је потцењен. Рад техничара скоро да нико не цени или цени врло мало. Најчешће се користе флоскуле као што су „то су они што сликају“, „зовни их да сликају“, „мазала“ и слично. То пре свега долази од непознавања тог посла, стручности и прецизности који он захтева јер шефови не знају како изгледа бранити прикупљене трагове на суду.

Али још већи проблем, од тог људског фактора, представља неопремљеност криминалистичке технике. Већ деценијама та струка је задња рупа на свирали сваког министра, сваког начелника криминалистичке полиције… А зашто је то тако, најбоље је објаснио наш пензионер, дугогодишњи предавач на курсевима за крим. технику, свима добро познат Миле Вукашиновић, који је оставио неизбрисив траг у служби и значајно унапредио рад технике:

„Биће овако док год се успех полиције мери по 50 година старом методу. Док се у развијеном свету гледа однос између броја пријављених кривичних дела и оних ПРАВОСНАЖНО судски решених (значи квалитетно доказаних), код нас су битни „ПОЛИЦИЈСКИ“ решени предмети. Отишла је тужилаштву кривична пројава „против познатог извршиоца“, најчешће без валидних материјалних доказа. Па се после кука како „ми криминалце хапсимо, а суд их пушта“. Када томе додамо и магични паралелни „П“ уписник за штеловање статистике, ето државе где се министар хвали резултатима, а криминал реално цвета. Још ми је мука од ситуација када оперативци и шефови ОКП НИСУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ за готове форензичке идентификације, јер их сматрају сувишним када је извршилац познат. Тужиоци, поуздано знам, о овоме знају веома мало и не постоји фактор који би овакву праксу најзад уподобио са неким развијеним светом у који се, безуспешно, покушавамо угурати.“

Ко је дозволио да криминалистичка техника нема основна средства за рад није баш најјасније али је поразно да за рукавице молимо по медицинским установама или сами купујемо, да купујемо кесе за паковање трагова… Фолије за фиксирање трагова и средства за изазивање латентних отисака срећом није могуће наћи у слободној продаји иначе би техничари и на ту куповину били принуђени. О набавци савременије опреме је илузорно и размишљати, увек је ту онај чувено одговор „Нема новца!“. А новца има итекако…

Као што је о томе ССП већ писао у последње време, новца има али се расипа на беспотребне ствари. Само прошле године је из буџета МУП по тужбама, извршним судским пресудама, исплаћено преко 1,6 милијарди динара, мада је планирано свега 600 милиона. У 2017. је за те намене испланирано 1,2 милијарде динара. Да ли да очекујемо да ће то бити довољно, или ће износ бити вишеструко премашен???

Како год било, свакако би тај новац, тих 1,2 милијарде динара беспотребних трошкова, направљених заслугом бахатих и нестручних руководилаца, било мудрије искористити за опремање, на пример, криминалистичке технике.

До када ће у МУП бити толерисано недомаћинско пословање а последице бахатости пребациване на обичне извршиоце. До када ће врхунском способношћу бити сматрано сналажење, жицкање папира и спајалица у другим државним органима или приватним привредним субјектима?

Време је да свако почне да ради свој посао. Господо у врху министарства, људима обезбедите средства за рад па онда очекујте и захтевајте резултате!

Служба за информисање ССП
Миле Лазаревић