Skip to main content

Ознака: otpuštanja u policiji

Молба заштитнику права грађана

Београд, 25.02.2016. године, – Председник Синдиката српске полиције, Лазар Ранитовић, упутио је данас допис Заштитнику права грађана, господину Саши Јанковић. У допису му указује на погубна решења у новом Закону о полицији, којим се, у неколико одредби, грубо крше права запослених у Министрству унутрашњих послова.

Господину Јанковићу је предочено да смо, као организација директно заинтересована за заштиту права наших чланова, Уставном суду Србије поднели иницијативу за покретање поступка оцене уставности и законитости Закона о полицији. Обзиром да је, на основу члана 19. Закона о заштитнику грађана, Заштитник овлашћен да покрене поступак пред Уставним судом за оцену уставности и законитости закона, других прописа и општих аката, овом приликом смо га замолили да, након што сагледа наше примедбе на ЗОП, уколико сматра да за то има основа, покрене поступак пред Уставним судом за оцену уставности и законитости одредби ЗОП.

Допис преносимо у целости а читаоце подсећамо да смо посебно апострофирали одредбе ЗОП које регулишу: остваривање права на штрајк, посебне слове за престанак радног односа, накнаду трошкова доласка и одласка са посла, временског рока за промену распореда рада, право жалбе на годишњу оцену запосленог.

Настави са читањем

Заштитник грађана у служби заштите полицајаца

 

Заменик Заштитника грађана г-дин Милош Јанковић је на захтев и обраћање многих синдиката у полицији објавио да je покренуо поступак контроле правилности и законитости рада МУП, сходно одредби члана 29. став 1. Закона о Заштитнику грађана („Сл. гласник РС“‘, број 79/05 и 54/ 07).
Подсећамо вас да је нешто раније и Повереник Шабић отпочео надзор над радом МУП, а након наших обраћања.

Настави са читањем