Skip to main content

Ознака: ПИ Лиман

ПИ ЛИМАН СЛУЖИ СВОЈИМ ГРАЂАНИМА – ГАШЕЊЕ НИЈЕ У ЊИХОВОМ ИНТЕРЕСУ!

Према писању медија Полицијска испостава Лиман у Новом Саду биће затворена почетком септембра. Иако разлози ове изненадне одлуке нису познати, јер се овим поводом из ППУ у Новом Саду још увек нико није званично огласио, медији шпекулишу да је разлог намера приватног инвеститора да на том месту изгради стамбени комплекс. Сумњу подгрева и чињеница да се, након последње измене урбанистичког плана, на том простору не спомиње постојање јавних служи (месна заједница и полиција), што је раније био случај, већ само стамбена зграда до четири спрата са поткровљем и подземном или сутеренском гаражом.

Вест је одмах узнемирила, како грађане овог дела Новог Сада који сматрају да ће њихова безбедност бити мања, тако и полицијске службенике ПИ Лиман, који би, према овој вести, били премештени у ПИ Стари град.

Но, нећемо се бавити медијским шпекулацијама, већ ћемо покушати да изнађемо објективне разлоге за укидање ПИ Лиман, а, с друге стране, опет објективно, указати на оправданост и неопходност постојања ове полицијске испоставе.

Садашња ПИ Лиман је формирана пре 8 година, када је тадашња 1. полицијска станица подељена на ПИ Стари град и ПИ Лиман. Обухвата подручје месних заједница Вера Павловић, 7. јул, Лиман III, Иво Андрић и Острво, што је простор од око 1,2км2, на којем живи окo 50.000 становника. Систематизована је као полицијска испостава 3. категорије. У њој ради нешто више од 30 запослених. На овом подручју налази се неколико објеката од виталног значаја: зграда НИС-а, Дом здравља, Новосадска топлана, Институт заштите на раду, Институт за заштиту јавног здравља, касарна Војске Србије, бродоградилиште, неколико студентских домова, зграде месних заједница, неколико дечијих вртића и предшколских установа, пет основних, две средње и једна виша школа, верски објекти (цркве, џамија, гробља и др.), тржни центар „Меркатор“,…

Имајући у виду наведене податке недвосмилено произлази да је потреба постојања ПИ Лиман оправдана, а како би се очувала безбедност грађана и виталних објеката.

Такође, имајући у виду званичне статистичке податке, на подручју ПИ Лиман континуирано расте број становника, али, нажалост, и број кривичних дела. И управо због повећане стопе криминалитета, а самим тим и обима посла полицијских службеника који овде раде, те добрих резултата на сузбијању криминалитета, већ извесно време постоји идеја, не о укидању, већ прерастању ПИ Лиман у полицијску испоставу 2. категорије. Примера ради, на подручју ПИ Лиман извршено је тек нешто мање кривичних дела него на подручју ПИ Детелинара, а ПИ Детелинара је ПИ 1. категорије. Чак је и најмлађа ПИ у Новом Саду – ПИ Ново Насеље – ПИ 1. категорије. Имајући у виду ове податке, поставља се питање зашто се одустало од те дугогодишње идеје да ПИ Лиман постане ПИ 2. категорије, већ се, напречац, без образложења и видљивог разлога, намерава њено гашење?

Идеја гашења ПИ Лиман се коси и са свеобухватним пројектом Министарства унутрашњих послова „Полиција у локалној заједници“, чији је циљ остваривање и унапређење обостраног поверења и сарадње полиције и грађана, а тако што ће се, између осталог, полиција и полицијски послови приближити грађанима управо на том најнижем нивоу – нивоу месних заједница, квартова, стамбених зграда. Гашењем ПИ Лиман постигао би се сасвим супротан ефекат – полиција би се удаљила од грађана. То удаљавање би за последицу имало смањење међусобног поверења између грађана и полиције, што свакако отвара простор за људе „са оне стране закона“.

Треба истаћи и да је објекат ПИ Лиман пре две године у потпуности окречен, да су постављени ламинат и клима уређаји, којом приликом су чак и полицајци самоиницијативно издвајали средства. Тако да су наводи из саопштења ППУ у Новом Саду о неусловности овог објекта и да је то разлог гашења ПИ Лиман – потпуно нетачни. Заправо, ово је једна од уређенијих ПИ. И ова чињеница – да је објекат ПИ Лиман реновиран и адаптиран, иде у прилог да је план био да полицијска испостава ту буде трајно. Ни помена о било каквом „гашењу“! У супротном – чему ова улагања?! Ако су се, пак, у међувремену, појавиле нове околности (нама, грађанима и полицијским службеницима непознате), које су то околности због којих се на пречац доноси оваква одлука?

Надамо се да МУП и ППУ у Новом Саду имају у виду све ове чињенице и да ће, уколико је одлука о гашењу донета, одлуку преиспитати, пре свега у интересу безбедности грађана подручја које покрива ПИ Лиман, а потом и у интересу запослених, те рационалног утрошка средстава, донети исправну одлуку и ПИ Лиман оставити на свом месту – на месту где најбоље служи својим грађанима.

У сваком случају, желимо да, заједно са грађанима, будемо упознати са разлозима доношења овако битне одлуке.

Генерални секретар ССП
Виктор Ратковић