Skip to main content

Ознака: полазак деце у школу

ПЛАЋЕНО ОДСУСТВО ЗА ПОЛАЗАК ДЕТЕТА У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Синдикат српске полиције подсећа све колегинице и колеге које у септембру у школу шаљу ђака првака да имају право на два радна дана плаћеног одсуства по том основу – полазак детета у први разред основне школе.

У прилогу је образац захтева за коришћење плаћеног одсуства по овом основу, који свако од вас једноставно може прилагодити сопственим потребама.

Саветујемо и да, због претходних лоших искустава са овим и сличним захтевима за коришћење плаћеног одсуства, захтев саставите у два примерка и предате на писарници ваше организационе јединице, којом приликом ће вам вратити један примерак оверен заводним печатом и уписаним датумом предаје на писарници. На овај начин ћете имати доказ да сте захтев и поднели. У супротном су могуће злоупотребе које је веома тешко доказати. Наравно, захтев можете предати и лично непосредном старешини, али је у том случају потребно да вам се на вашем примерку захтева потпише непосредни старешина и упише датум када сте му захтев предали.

ОБРАЗАЦ: Захтев за плаћено одсуство за полазак детета у школу

Служба за информисање ССП