Skip to main content

Ознака: посебне пензије

ПЕНЗИОНИСАЊА ПОД УСЛОВОМ „45-15“!

Београд, 17.4.2018 – Изменама и допунама Закона о полицији, утврђене су претпоставке да запослени у МУП-у остваре право на старосну пензију пре испуњења општих услова за стицање права на старосну пензију.

Наиме, новим чланом – 173а Закона о полицији прописано је да се изузетно од прописа о пензијском и инвалидском осигурању, по потреби службе, полицијском службенику који ради или је радио на специфичним, односно оперативним пословима и којима даљи рад на тим пословима или у тим организационим целинама није више могућ услед посебних услова рада или услова радног места, а који наврши 45 година живота и 15 година ефективно проведених на пословима, односно радним местима у Министарству на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, уз захтев, може престати радни однос са правом на старосну пензију, пре испуњења општих услова за стицање старосне пензије.

Истим чланом је прописано да ће министар одлуком утврдити организационе целине у којима се обављају или су се обављали послови у смислу остваривања права на стицање права на старосну пензију по овим условима.

Међу запосленима је дуго времена и пре допуне Закона о полицији владала велика заинтересованост за ову материју, а она је допуном закона само појачана. Било је много „проверених“ информација и недоумица.

Те недоумице својом одлуком (од 13.4.2018) је разрешио министар доношењем одлуке којом је утврдио организационе целине на које ће се примењивати члан 173а Закона о полицији:

— Специјална антитерористичка јединица,
— Жандармерија,
— Јединица за специјалне операције (ЈСО) и
— Против-терористичка јединица (ПТЈ).

Такође, члан 173а Закона о полицији ће се односити и на ангажовање у Посебној јединици милиције (ПЈМ) и Посебној јединици полиције (ПЈП), уколико су чланови тих јединица обављали специфичне, односно оперативне послове.

Поступак остваривања права на пензију је следећи. Запослени ће подносити захтев за остваривање права на старосну пензију под овим условима, а о захтеву ће одлучивати министар, ценећи потребу службе, а на основу претходно писаног мишљења директора полиције. То значи да ово право неће моћи остварити сви који испуњавају ове опште услове и поднесу захтев, већ ће се најпре извршити процена броја запослених којима МУП може омогућити остваривање овог права (укупно и по свакој организационој јединици посебно), тј. процена потребног броја запослених неопходних за функционисање службе, па ће се у складу са тим вршити одговарајућа селекција оних који су поднели захтеве.

Како је одлука на снагу ступила одмах по доношењу, то сви заинтересовани захтев могу поднети већ данас.

Предстоји доношење инструкције којом ће се детљаније уредити поступак остваривања права на ову врсту пензије, као и висине износа пензије.

Подсећамо да ће се одредбе члана 173а Закона о полицији примењивати закључно са 31.12.2018. године, након чега престају да важе, тј. право на остваривање старосне пензије под овим условима може се остварити закључно са тим датумом.

Служба за информисање
Виктор Ратковић