Skip to main content

Ознака: предавање у школама

ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ – ДОБРЕ ВЕСТИ ЗА ПОЛИЦАЈЦЕ-ПРЕДАВАЧЕ У ШКОЛАМА

Обавештавамо вас да је 11. децембра на терен послата депеша којом је прослеђена Одлука министра унутрашњих послова др Небојше Стефановића да, због залагања и повећаног оптерећења на раду, односно додатног рада поред основних полицијских дужности, сви учесници пројекта „Основи безбедности деце“ буду награђени увећањем коефицијента плате.

Износи увећања коефицијента се крећу од 10-20% а у складу са бројем одржаних предавања у прва три месеца.

Напомињемо да је Синдикат српске полиције, као једини од свих синдиката, још у октобру поставио питање увећања коефицијента плате за ту категорију полицијских службеника пред Радну групу за сарадњу са синдикатима. Нисмо добили задовољавајући одговор на том састанку али смо наставили да указујемо на потребу адекватног вредновања труда полицијских службеника који својим радом подижу углед целокупног министарства у јавности.

Одлуком министра задовољена је правда – сви полицајци предавачи у школама ће бити награђени за свој рад.

Подсећамо да је са почетком нове школске године 01. септембра започео и заједнички пројекат два министарства под називом „Основи безбедности деце“. 2318 полицијских службеника је прошло обуку за држање предавања деци четвртих и шестих разреда основних школа.

За прва три месеца одражно је укупно више од 15.000 предавања у школама широм Србије на теме безбедности у саобраћају, превенције насиља, безбедног коришћења интернета и друштвених мрежа,заштите од пожара и борбе против болести зависности, пре свега наркоманије и алкохолизма.

Служба за информисање ССП
Миле Лазаревић