Skip to main content

Ознака: приговор на оцену

Приговор на годишњу оцену

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

за чланове ССП и запослене у МУП

 

Због великог интересовања чланства и других запослених у МУП, а поводом годишњег оцењивања на основу Закона о полицији, за годину 2015. обавештавамо вас, упркос другачијим спекулацијама ИМАТЕ ПРАВО НА ПРИГОВОР, т.ј. на подношење жалбе на добијену оцену.

Након што вам оцена буде саопштена, на Упитнику исту потпишете и обавезно упишите ДАТУМ САОПШТАВАЊА. Од тога момента почињу да теку рокови за жалбу.

Правни тим ССП, уз косултације са правним заступницима, мишљења је, да новим Законом о полицији, који је ступио на правну снагу 5. фебруара 2016. године, није предвиђено право жалбе као редован правни лек (о чему је ССП упутио допис министру унутрашњих послова http://ssp.org.rs/zasto-nemamo-pravo-zalbe-na-godisnju-ocenu/), те да би сви запослени који сматрају да су оштећени годишњом оценом, требали у року од 15 дана од потписивања Упитника о оцењивању  да изјаве Приговор на исти, у складу са досадашњом праксом и  законом који је важио у временском периоду на који се оцена односи.

Уколико Министарство унутрашњих послова не буде поступало по Приговорима, остаје простор за ванредни правни лек, односно покретање управног спора.

За више информација контактирајте вашег синдикалног представника у оквиру Синдикалне групе или Регионалног центра.

Ваш Синдикат српске полиције!

Служба за информисање
Бобан Ђорђић