Skip to main content

Ознака: ПУ Краљево

Ни карневал не може да се организује без интервенције полиције

Врњачка бања, 21.07.2018. године – завршница манифестације „Врњачки Карневал“, није могла да протекне без инцидената и интервенције полицијских службеника ПУ Краљево.

Док се велика колона људи кретала бањском  Променадом, полицијски службеници В.Н. и М.Ј. уочили су да се са стране, кроз масу људи креће мушко лице крупније конституције и да у руци носи нож, мало прикривен. Брзом интервенцијом лице је савладано, везано и изведено из масе на безбедну локацију. Приликом интервенције лице је констатно пружало активни отпор, вређало и псовало полицијске службенике, називајући их погрдним именима и упорно понављало “Идите на Kосово, па тамо демострирајте силу’’.

Полицијски службеници су поступили веома професионално, при чему је избегнута трагедија, јер се радило  о психички болесној особи Љ.В. из Београда која је већ полицији позната као починиоц истог дела и код ког је забележено 2,30 промила алкохола у крви.

По први пут ове године на обезбеђењу је ангажован састав Интерветне јединице полиције, што се показало као позитивна одлука новопостављеног начелника ПУ Краљево, Жељка Рајковића.

Питамо се, да ли ће овакви и слични инциденти попримити маха, као у великим европским градовима, где страдају недужни грађани?

Служба за информисање ССП
Милан Стаменковић

Састанак са руководством ПУ Краљево

Краљево – Дана 29.3.2018. године са почетком у 10.00 часова одржан је састанак представника Синдиката српске полиције са начелником ПУ Краљево Жељком Рајковићем и његовим сарадницима: начелником ОП Гораном Терзићем, начелником ОКП Сашом Стојковићем и начелником ОСП Радованом Чурлићем. Делегацију ССП-а чинили су: председник Лазар Ранитовић, члан ГО ССП и председник РЦ Краљево Срђан Трајковић, заменик председника РЦ Краљево Жарко Алексић, председник СГ Краљево Мирослав Јаћовић и председник СГ ОКП Краљево Никола Салевић.

Након поздравних речи у којима је изражена обострана намера да се сви проблеми реше на обострано задовољство, те да се евентуални будући проблеми могу решавати и ad hoc, тј. што пре у непосредном контакту представника ССП РЦ Краљево и руководилаца ППУ у Краљеву.

Прва тема састанка било је награђивање полицијских службеника, односно да награђивање треба да буде последица искључиво остварених резултата, са чим се сложио и господин Рајковић. С друге стране, Јаћовић је изнео пример где то није био случај – наводећи да патрола која је пронашла извесну количину марихуане није награђена, на шта је Рајковић саопштио да ће та патрола засигурно у наредном периоду добити увећање на плату због тог резултата.

Представници ССП-а су потом предложили да се на сектору оформи још једна интервентна патрола, а како би се олакшао посао секторским радницима. Начелник Рајковић је навео да је једна патрола већ оформљена, а да ће, у случају потребе и могућности, оформити још једну.

Једна од тема је био и недостатак дела опреме и материјално-техничких средстава. Констатовано је да је извршена набавка одређеног дела опреме и материјално-техничких средстава, али да то још увек не задовољава потребе запослених. У наредном периоду ће се, у складу са могућностима Министарства, наставити опремање полицијских службеника и канцеларија.

Представници ССП-а су указали на проблем неправилног обрачуна накнаде за долазак и одлазак са посла (путне трошкове), којом приликом је начелник Рајковић рекао да му то није било познато, али је наложио својим сарадницима да се изврше одговарајуће провере и отклони сви уочени пропусти у вези са обрачуном путних трошкова.

Следећа примедба представника ССП-а се односила на полугодишње и годишње оцењивање, тј. да још увек свим радницима нису саопштене и достављене оцене, иако је рок за саопштавање оцене из другог циклуса оцењивања истекао 31. јануара, а за уручење обрасца коначне годишње оцене рада 1. фебруара. Начелник Терзић је ову чињеницу правдао техничким проблемима. У међувремену су саопштене и подељени обрасци коначних годишњих оцена рада за 2017. годину и запосленима за које то није било учињено.

Наш предлог да се ноћне патроле састоје од три члана, руководство ПУ Краљево је оценило као неизводљиво због недовољног броја полицијских службеника.

Наше питање је било због чега полицијски службеници ПС Рашка који су анагажовани на Рудници не добијају дневнице. Добили смо одговор да они раде дванаесточасовно радно време и да им је то редовна смена, те да током радног времена добијају ланч пакете, па да их не следује дневница. Указали смо на то, да с обзиром на дужину радног времена, место ангажовања и врсту послова коју обављају, они ипак остварују право на дневницу од 75, односно 150 динара, без обзира на то што им је омогућен ланч пакет. Наравно, указали смо на то да износ јесте миноран, али да је остваривање овог права значајно за неко будуће време када би дошло до увећања износа дневница. Господин Рајковић је након указаног саопштио да ће контактирати Дирекцију полиције и затражити да ти полицијски службеници добију дневнице приликом ових ангажовања.

Теме разговора биле су и покретање дисциплинских поступака и постављање списка награђених запослених на огласну таблу.

Договорено је да представници ССП-а, у складу са просторним могућностима, поставе свој штанд на улазу у ПУ Краљево, а по угледу на постојећи штанд једног другог синдиката.

Састанак је протекао у пријатној атмосфери, размењено је много информација, о чему сведочи и податак да је састанак трајао сат и 35 минута. Очекујемо да ће приступ решавању проблема са овог састанка бити образац за будућу сарадњу представника ССП и руководства ППУ у Краљеву.

Члан ГО ССП и председник РЦ Краљево
Срђан Трајковић

МАРТОВСКИ МЕСЕЧНИ САСТАНАК У КАБИНЕТУ

Београд, 12.3.2018 – У Палати Србија одржан је и трећи овогодишњи месечни радни састанак представника Синдиката српске полиције и Радне групе за сарадњу са синдикатима у МУП-у. Састанком је, у одсуству државног секретара Дијане Хркаловић, председавао помоћник директора полиције Слободан Мелешић. Делегацију ССП-а чинили су председник Лазар Ранитовић, генерални секретар Виктор Ратковић и чланови Главног одбора Срђан Трајковић и Мирослав Лазаров.

Разговарало се о следећим темама:

1. Репрезентативност ССП-а

 • Приликом утврђивања репрезентативности ССП-а учињено је више неправилности, пропуста и незаконитости, а све на штету ССП-а. Обатио нам се велики број колега за који тврди да је фалсификован њихов потпис на приступницама синдиката који су оспоравали репрезентативност ССП-а. Такође, одређени број колега се нашао као кредитор НСП-а иако заправо и није члан НСП-а или је учлањен мимо своје воље и знања. Запослени нам достављају своје изјаве, обраћају се за помоћ правног заступника како би у редовном поступцима остварили своја права. Веома важно је истаћи и чињеницу да је 1.021 приступница НСП-а и 60 приступница НПСС-а била са датумом 24.1.2018 (иако је ССП захтев за утврђивање репрезентативности поднео 23.1.2018), па се такве приступнице не могу узети у обзир.
 • Председавајући је саопштио да је реч о питањима која су изван надлежности ове Радне групе и да стога не могу дати никакве конкретне одговоре на ову тему.

2. Ретроактивни обрачун радних сати у ОЖ у Краљеву

 • Реч је о теми која је „на столу“ дуже време, па чак и са састанцима са Радном групом. Иако је договорено, запосленима још увек нису понуђени споразуми за вансудско поравнање. Тражимо објашњење.
 • Драган Цветковић, помоћник начелнице Сектора за људске ресурсе, изјавио је да ће договор бити испоштован; да је логистици ОЖ у Краљеву достављен јасан налог са захтевом за доставу конкретних података и документације, да ће до краја недеље ти подаци и документација бити достављени Сектору за људске ресурсе, који ће потом припремити споразуме о вансудском поравнању и доставити их на потписивање, након чега ће уследити исплата, а у складу са динамиком која се договори са Сектором за материјално-финансијске послове.
 • Срђан Трајковић је указао на то да логистика ОЖ у Краљеву није добро разумела постављени им захтев и да ће доставити све налоге за прековремени рад, уместо само да достави податке за оно радно време за које нису били издати налози за прековремени рад, те је тражио да се додатно информишу. Истовремено је поставио питање у ком року запослени могу очекивати достављање споразума о вансудском поравнању, те упозорио да уколико се са тим буде отезало, да ће запослени та своја потраживања захтевати судским путем.
 • Цветковић је одговорио да ће бити остварен контакт и да ће се све завршити врло брзо, те да запослени ОЖ у Краљеву могу очекивати да ће им споразуми о вансудском поравнању бити достављени до краја марта.

3. (Не)поступање по депеши Сектора за људске ресусре о непокретању дисциплинских поступака на основу сваке, па и неосноване иницијативе

 • У пракси се стиче утисак да ова депеша није у битнијој мери утицала на смањење неоснованих покретања дисциплинских поступака, а самим тим и на трошкове правних заступника запослених које потражују од МУП-а после поступака у којим није установљена дисциплинска одговорност запослених.
 • Драган Цветковић је појаснио да је реч о инструктивној депеши која је имала за циљ смањење трошкова МУП-а, а због вођења очигледно неоснованих поступака, те да се ту пресушују све ингеренције Сектора за људске ресурсе, а посебно имајући у виду чињеницу да су дисциплинске старешине самосталне у свом раду и одлучивање.

4. Заказивање састанака у подручни полицијским управама

 • Већ дуже време чекамо на састанке у ПУ Краљево, ПУ Чачак и ПУ Сомбор. Локално руководство једноставно се оглушује о захтеве за оваквим састанцима. Састанци су неопходни јер без дијалога, нема сарадње и решавања проблема, а који су евидентни у наведеним ПУ. Због свега тога захтевамо да се преко Дирекције полиције или на други начин „са врха“ МУП-а ови састанци закажу што пре, те да се убудуће ти састанци одржавају редовно, без потребне додатне интервенције „са врха“, јер је ССП организација која окупља и штити интересе сада већ 8.000 запослених, а проблеми запослених су не само њихови проблеми и проблеми ССП-а, већ и проблеми њихових руководилаца.
 • Председавајући Слобдан Малешић је одговорио да ће начелници ПУ Краљево, ПУ Чачак и ПУ Сомбор бити контактирани и да ће током наредне недеље бити одржани састанци са представницима ССП-а, поштујући наравно обавезе и могућности тих начелника и представника ССП-а.

5. Солидарна помоћ из 2016. и 2017. године

 • Када ће запослени који су предали захтеве за солидарну помоћ у 2017. години добити решења како би евентуално могли да уложе жалбе на решења у случајевима када је њихов захтев одбијен?
 • Драгиша Анђелковић, шеф Одсека за сарадњу са синдикатима, навео је да су сви захтеви за солидарну помоћ из 2016. године решени, осим оних поступака где је Жалбена комисија Владе наложила понављање поступка.
 • Што се тиче захтева из 2017. године запримљено преко 3.000 захтева, да је највећи број решен, да се по осталим захтевима континуирано ради, те да ће сви који су поднели захтев, без обзира на то да ли им захтев одбијен или одобрена помоћ, добити решења.
 • Виктор Ратковић поставио питање шта је са појединим случајевима где су запослени добили одбијајућа решења са образложењем да у остављеном им року од 10 дана од дана пријема обаветења нису допунили своје захтеве, иако су запослени то учинили у том року?
 • Анђелковић је одговорио да ти запослени у оквиру жалбе на решење опишу ту ситуацију, приложе доказе о датуму када су примили обавештење и о датуму када су послали захтевану документацију, те да ће Сектор за људске ресурсе, по пријему тих жалби, уколико је пропуст евидентан – захтеве наново размотрити и у случају основаности одобрити одговарајући износ помоћи.

6. Померање датума исплате зараде запосленима

 • Због исплате првог дела фебруарске плате 2. марта и неизвесности исплате другог дела фебруарске плате, те будуће динамике исплате плата, међу запосленима је настало оправдано узнемирење, посебно код оних који су кредитно задужени, а што је случај са већином колега. Због тога је потребно да МУП да прецизне одговоре и објашњења на ову тему, а како би се прекинула настала конфузија и избегле манипулације запослених.
 • Драго Бјелица, заменик начелника Сектора за материјално-финансијске послове је кратко одговорио да ће исплата другог дела фебруарске плате бити 20. марта, те да ће се убудуће плата исплаћивати динамиком 5. и 20. у месецу.
 • На питање Лазара Ранитовића због чега је исплата првог дела фебруарске плате била 2. марта – чланови Радне групе су остали неми.
 • На питање Лазара Ранитовића због чега МУП није обавестио запослене о „ванредној“ исплати плате, те зашто још увек није обавестио запослене о будућој динамици – Драго Бјелица је одговорио да није био у прилици да обавести запослене у вези са „ванредном“ исплатом, јер је и за њих у Сектору за материјално-финансијске послове био изненађујући захтев Трезора за ту „ванредну“ исплату. Што се тиче обавештења запослених да о будућој динамици исплате плата, Бјелица је одговорио да ће свим организационим јединицама бити упућена депеша о новим роковима достављања података у вези са исплатом плата и о новим терминима исплата плата.

7. Проблеми УГП у вези са применом Правилника о путним трошковима

 • Иако су прошле године од почетка примене Правилника о путним трошковима, очигледно да се Правилник још увек не примењује у потпуности у свим организационим јединицама МУП-а, тачније што се умањења месечне претплатне карте врше и мимо случајева када је запослени користио годишњи одмор или плаћено одсуство или је био на боловању или службеном путу. У вези са овим послат је и допис Сектору за материјално-финансијске послове.
 • Мирослав Лазаров и Лазар Ранитовић су појаснили да овај проблем постоји у свим РЦГП, осим у РЦГП према БиХ и да је потребно што хитније решавање овог проблема, по потреби и састанцима представника РЦГП и представника ССП-а. Појашњено је да се висина превоза неосновано и погрешно умањује и најчешће у случају када запослени у датом месецу користио слободне дане по основу прерасподеле радног времена, тј. вишка сати остварених у претходним месецима.
 • Начелник УГП генерал Миленко Божовић је саопштио да он и УГП нису били упознати са овим проблемом, а из разлога што у УГП стижу готови, обрађени подаци, па евентуалне неправилности у начину обрачуна на нивоу РЦГП нису видљиве. Од Драга Бјелице је тражио да му доставио предметни допис ССП-а и депешу којом је Сектор за материјално-финансијске послове појаснио правилан обрачун путних трошкова, а како би интерном депешом наложио будуће поступање. Уједно је позвао ССП да о свим конкретним случајевима неправилног обрачуна путних трошкова известе УГП, а како би се праворемено реаговало и неправилности отклониле.

Генерални секретар ССП
Виктор Ратковић