Skip to main content

Ознака: ПУ Суботица

САСТАНЦИ У ПУ СОМБОР И ПУ СУБОТИЦА

Дана 27.07.2021 године делегација ССП коју су предводили председник синдиката Лазар Ранитовић, генерални секретар Дарко Оцокољић и члан ГО Александар Мраовић. одржали су састанак са активистима и члановима ССП у ПУ Сомбор где се разговарало о проблемима са којима се сусрећу запослени у наведеној ПУ као и запослени у РЦ граничне полиције ка Републици Хрватској.

Разговарало се и о нацрту закона о унутрашњим пословима и мањкавостима истог..

Одржан је састанак и са руководством ПУ Сомбор коју је представљао начелник Сузић Миле. Начелнику су предоћени проблеми запослених у обрачуну радних сати, размака између смена, погрешан обрачун путних трошкова, прављење распореда рада два дана унапред. Начелник је рекао да ће се наведени проблеми у најкраћем року решити. У току дана смо добили информацију да је већ наложено начелницима ПС да се наведени проблеми реше.

У поподневним сатима у ПУ Суботица генерални секретар је са делегацијом ССП одржао састанак са активистима РЦ Суботица где се разговарало о проблемима запослених на подручју ПУ Суботица као и РЦ граничне полиције ка Републици Мађарској. У наредном периоду обићићемо и друге ПУ и на лицу места се уверити са каквим проблемима се сусрећу запослени а након тога кренути у рашавање конкретних проблема.