Skip to main content

Ознака: РЦГП према Р. Хрватској

САСТАНЦИ У ПУ СОМБОР И ПУ СУБОТИЦА

Дана 27.07.2021 године делегација ССП коју су предводили председник синдиката Лазар Ранитовић, генерални секретар Дарко Оцокољић и члан ГО Александар Мраовић. одржали су састанак са активистима и члановима ССП у ПУ Сомбор где се разговарало о проблемима са којима се сусрећу запослени у наведеној ПУ као и запослени у РЦ граничне полиције ка Републици Хрватској.

Разговарало се и о нацрту закона о унутрашњим пословима и мањкавостима истог..

Одржан је састанак и са руководством ПУ Сомбор коју је представљао начелник Сузић Миле. Начелнику су предоћени проблеми запослених у обрачуну радних сати, размака између смена, погрешан обрачун путних трошкова, прављење распореда рада два дана унапред. Начелник је рекао да ће се наведени проблеми у најкраћем року решити. У току дана смо добили информацију да је већ наложено начелницима ПС да се наведени проблеми реше.

У поподневним сатима у ПУ Суботица генерални секретар је са делегацијом ССП одржао састанак са активистима РЦ Суботица где се разговарало о проблемима запослених на подручју ПУ Суботица као и РЦ граничне полиције ка Републици Мађарској. У наредном периоду обићићемо и друге ПУ и на лицу места се уверити са каквим проблемима се сусрећу запослени а након тога кренути у рашавање конкретних проблема.

 

Састанак ССП са руководством РЦ ГП према Р. Хрватској

Сремска Каменица – 14.3.2017. године одржан је састанак са руководством Регионалног центра граничне полиције према Р. Хрватској и Синдиката српске полиције. Испред РЦ ГП према Р. Хрватској били су в.д. начелника господин Душко Шуман, шеф Одсека за ОБДГ Драгош Алексић и официр Одсека за КПДГ Наташа Ракић. Делегацију ССП сачињавали су чланови ГО ССП Синиша Ћук и Бобан Ђорђић, председник РЦ Нови Сад, Ана Томашевић, председник СГ СГП Нови Сад Мирослав Лазаров, председник СГ Шид, Радислав Мијатовић и члан ГО СГ Шид, Бранко Ерић.

У уводном делу састанка домаћин, господин Шуман поздравио је делегацију и дао реч представницима ССП. Ана Томашевић поздравила је руководство РЦ ГП и указала на пропуст приликом непозивања представника ССП на годишњу анализу РЦ ГП. Господин Шуман се извинио због непозивања уз образложење да није ниједан синдикат посебно добио позив, те да у томе не постоји било каква позадина и лоша намера, али да су сви добродошли и имали су могућност присуствовања, као и да ће убудуће бити послат допис  за састанак. Ана Томашевић се захвалила на одговору уз констатацију да представници ССП никада нису дошли код било кога без претходног позива или договора о састанку, па тако ни на поменуту годишњу анализу.

Председник СГ Шид, Радислав Мијатовић упознао је руководство РЦ ГП да је на месечном састанку са Радном групом за сарадњу са синдикатима у Кабинету министра једна од тема била проблематика везана за РЦ ГП према Хрватској и СГП Шид на граничним прелазима Сот, Љуба, Јамена, Шид друмски и Шид железнички, где је  извршен епидемиолошки надзор објеката од стране Завода за јавно здравље Сремска Митровица, а на иницијативу Синдиката српске полиције. По извршеном епидемиолошком надзору и достављеним налазом, од стране Синдиката српске полиције представљена су следећа питања :

  1. Обезбедити здравствено исправну воду за пиће

– на основу уговора између Министарства унутрашњих послова и предузећа за дистрибуцију воде „La Fantana“, на граничним прелазима Сот, Љуба и Шид – друмски налази се по један апарат за воду, док се на граничном прелазу Шид – железнички користи апарат за воду Станице граничне полиције Срем, с обзиром да се ова СГП налази у просторијама железничког граничног прелаза Шид. Месечно се испоручује 25 балона од 19 литара воде, а према исказаним потребама од стране Станице граничне полиције Шид. На граничном прелазу Јамена не налази се апарат за воду, јер наведени гранични прелаз није прикључен на нисконапонску електро мрежу. Такође, на овом граничном прелазу нема текуће воде због недостатка водовода. Полицијски службеници који делатност обављају на граничном прелазу Јамена воду за пиће доносе самостално. Имајући у виду да МУП нема закључен уговор за испоруку флаширане воде, по закључивању новог уговора са предузећем за дистрибуцију воде, у плану је набавка апарата за воду и за гранични прелаз Јамена. Управа граничне полиције предузела је мере да се од стране Сектора за материјално-финансијске послове обезбеди флаширана вода за полицијске службенике који делатност обављају на граничном прелазу Јамена. Поводом наведене теме Мијатовић је додао да је закључан тоалет на ГП Шид друмски као и да је неопходно обезбедити цистерну са водом ради одржавања хигијене. Господин Шуман дао је одговор да ће наложити откључавање тоалета на поменутом ГП као и да ће уложити додатни напор у циљу обезбеђења цистерне са водом.

  1. Обезбедити услове за одржавање хигијене руку

– услови за одржавање хигијене руку постоје у свим предметним организационим јединицама, осим на граничном прелазу Јамена где нема водовода. Према исказаним потребама Регионалног центра према Републици Хрватској, на месечном нивоу врши се требовање 51 литре течног сапуна за руке, 59 комада сапуна, 46 литара средства за дезинфекцију руку и 444 ролни убруса. Наведена средства редовно се на месечном нивоу преузимају у Централном магацину МУП-а, а у складу са набавкама које врши Сектор за материјално-финансијске послове. Због недостатка водовода, ова Управа је предузела неопходне мере како би се за овај гранични прелаз обезбедила цистерна за воду која би се користила за одржавање хигијене руку, или, у недостатку цистерне, теренска чесма. Имајући у виду да је село Јамена од граничног прелаза удаљено око 600 метара, и да у самом селу постоји водовод, предузеће се мере како би се утврдиле могућности прикључења граничног прелаза.

На наведене констатације ССП је имао примедбе у побројаним количинама требованог материјала јер ситуација на терену не одговара добијеним подацима и питао руководство РЦ ГП да ли они у магацинима држе опрему која очито не доспева до људи на терену или пак УГП је дала погрешне податке ССП на састанку у Кабинету министра. Господин Шуман и Алексић дали су одговор да сва требована роба која стигне у магацин РЦ ГП бива расподељена у року од пар дана од момента пристизања по станицама унутар РЦ ГП, којом приликом су позвали делегацију ССП да може обићи магацин и уверити се у наведено, што ССП није сматрао потребним обзиром да је недвосмислено утрђено које информације су релевантне и где се очито ради о грешци, намерној или ненамерној просудите сами, на шта ССП неће остати нем, већ ће на предстојећем састанку поводом наведеног обратити се Кабинету министра и представницима УГП и захтевати додатна објашњења.

  1. Обезбедити адекватне санитарне чворове

– Управа граничне полиције редовно исказује потребе за изградњом и адаптацијом објеката које користе организационе јединице на терену, али због објективног недостатка финансијских средстава тренутно не постоји могућност за већа улагања у објекте, па самим тим ни у санацију, односно адаптацију санитарних чворова. Господин Шуман, надовезао се да је о стању и потребама за санацијом санитарних чворова упозната УГП писаним путем, да је лично обишао све СГП где се уверио у стање како објеката тако и санитарних чворова и слаже се са ССП да је ситуација лоша. Ана Томашевић упитала је да ли је покушано добити донацију од стране локалне самоуправе. Шуман је одговорио да јесте у одређеним случајевима било комуникације али да је све остало на контакту. Делегација ССП позвала је руководство РЦ ГП да заједничким снагама уложе напоре у циљу обезбеђења одређених донација ради адаптације санитарних чворова и обезбеђења минимума услова за рад полицијских службеника, на шта је руководство РЦ ГП позитивно одговорило, те у наредном периоду ће уследити одређене акције од стране ССП у циљу обезбеђења донација.

  1. Обезбедити посебне просторије за смештај лица у поступку преласка границе и пословима реадмисије

– због генералног недостатка простора у свим организационим јединицама Управе граничне полиције, и већ поменутог проблема финансијских средстава за изградњу и адаптациjу објеката, тренутно није могуће обезбедити адекватне просторе за боравак лица при поступању у вршењу контроле прелажења државне границе и у спровођењу поступка реадмисије. Исти проблем ова Управа истакла је и по питању неадекватности, односно недостатка просторија за задржавање лица.

Представници ССП истакли су да овај проблем егзистира дужи временски период и да на терену запослени у истој просторији задржавају лица, врше преглед лица и примењују друге мере и овлашћења, док паралелно у истој просторији обављају друге редовне задатке, бораве и обедују па је била ситуација да је један полицијски службеник у СГП Шид добио шугу и да је пуком срећом то био једини случај. Због наведенога потребно је ставити акценат на заштитна средства и одржавање хигијене објеката док МУП не буде у могућности да издвоји средства и реши поменути проблем просторија.

  1. Редовно одржавање хигијене објеката и возила која употребљавају полицијски службеници (чишћење и дезинфекција)

– успостављени су услови за дезинфекцију просторија и возила набавком одређеног броја прскалица на нивоу Управе граничне полиције, од чега је, према исказаним потребама, Регионалном центру према Хрватској у току 2016. године достављена 21. Такође, на месечном нивоу, а према исказаним потребама, врши се набавка 39 литара средства за дезинфекцију просторија и 27 литара средства за дезинфекцију возила. У обављеном разговору са командиром СГП Шид, исти је изјавио да је одржавање чистоће возила отежано због недостатка перионице која би преко рачуна Министарства унутрашњих послова вршила прање. Управа граничне полиције предузела је мере и по овом питању, те је у више наврата Сектору за материјално-финансијске послове упућено требовање за 8 компресора за прање возила који до данашњег дана, из нама непознатих разлога, нису набављени.

ССП ће се обратити Сектору за материјално-финансијске послове у циљу реализације 8 компресора за прање возила.

  1. Заштита од контакта са глодарима и змијама постављањем баријера и заштитних мрежа на прозорима и вратима које спречавају улазак како змија и глодара тако и инсеката (комараца пре свега), чувањем хране на адекватан начин као и одржавањем хигијене објекта

– у претходном периоду од стране организационих јединица Управе граничне полиције нису исказиване потребе за набавком баријера и заштитиних мрежа за заштиту од контакта са глодарима и змијама, као ни захтеви за вршење дезинфекције, дезинсекције и дератизације простора и објеката (осим у једном наврату Регионални центар према Македонији током 2016. године). Управа граничне полиције је одмах предузела мере на утврђивању потреба свих организационих јединица за овим средствима, те ће по сагледавању реалног стања, од Сектора за материјално-финансијске послове затражити набавку.

По питању чувања хране на адекватан начин, ова Управа је за потребе Регионалног центра према Републици Хрватској од Сектора за материјално-финансијске послове захтевала набавку 14 фрижидера.

  1. Обавезна употреба личне заштитне опреме у складу са достављеним препорукама

– као што је већ наведено у тачки 6. , у складу са повећаним ризиком поводом појачаних миграторних кретања, ова Управа је упутила допис свим својим организационим јединицама, у којем је наложено предузимање свих неопходних мера како би се побољшали хигијенски услови боравка и рада полицијских службеника (одржавање личне хигијене, одржавање добрих хигијенских услова боравка на терену, адекватно коришћење средстава за дезинфекцију и др.) и наређено да се осигура спровођење противепидемијских мера. У том смислу, свим организационим јединицама достављено је Упутство Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ – Коришћење личне заштитне опреме и мере превенције и контроле у случају рада са избеглицама/мигрантима и азилантима: препоруке за припаднике Министарства унутрашњих послова.

У складу са наложеним мерама, а на основу исказаних потреба, дана 06.01.2017. године упућен је допис 03/8 број: ОТП 404-25/17 Сектору за материјално-финансијске послове (преко Дирекције полиције), где је тражено да се за потребе Регионалног центра према Републици Хрватској изврши набавка 50 паковања заштитних маски за једнократну употребу (2500 ком.) , 20 паковања заштитних рукавица за једнократну употребу (2000 комада) и 100 заштитних одела-скафандера за једнократну употребу. У контакту са организационим јединицама на терену утврђено је да сви тренутно располажу довољним бројем заштитних средстава, као и довољним количинама средстава за дезинфекцију руку, просторија-објеката и возила.

Представници ССП и руководства РЦ ГП сложили су се да заштитна одела за једнократну употребу нису пристигла у РЦ ГП, док маске за једнократну у потребу и рукавице јесу и подељене су по СГП.

Бобан Ђорђић, поставио је питање Шуману колико је возила из контигента од 82 возила која су пристигла у УГП распоређено у РЦ ГП према Р. Хрватској, као и да ли добијена возила ће бити коришћена искључиво за обављање патролне делатности. Одговор је гласио да је у РЦ ГП пристигло: 4 патролна возила „шкода јети“ која су расподељена у СГП Срем, Моровић, Апатин и Дунав. 1 минибус је додељен СГП Батровци, 1 комби у седиште РЦ ГП према Хрватској који ће служити за теренски рад мобилне јединице, 1 патролно возило припало је СГП Батроцвци, 1 цивилно возило начелнику РЦ ГП према Хрватској и пре пар месеци једно теренско возило „дачија дастер“ додељено је за потребе мобилне јединице. Бранко Ерић, указао је на проблем патролних возила СГП Шид, која поседују 3 возила марке „пунто“, која су у изузетно лошем стању са пређених +500 000 км, као и да је само 1 комби у функцији који служи за превоз запослених у службу. Шуман и Алексић сложили су се са наведеним да је лоше стање возног парка СГП Шид, те да ће поменута СГП бити приоритет у наредном периоду када је у питању расподела возила.

Синиша Ћук, поводом недостатка људства у СГП Шид, изнео је предлог Шуману да по узору на начелника ПУ Сремска Митровица, господин Шуман упути допис УГП са позивом да се људство из СГП Шид изузме од упућивања на терен у РЦ ГП према Р. Македонији јер су преоптерећени пословима нарочито када је у питању реадмисија и илегални преласци државне границе поред мањка људства у самој СГП Шид.

Такође, указано је на стављање у нерваноправан положај запослених у СГП Богојево приликом упућивања на терен у РЦ ГП према Македонији, којом приликом је потребно омогућити запосленима да у складу са потребама службе буду упућени те да се ротирају како не би били упућивани једни те исти ( ван добровољности), односно уколико већина изрази жељу на добровољној бази да буде упућена да се испоштује редослед како би свима било омогућено да оду на терен.

Господин Шуман се сложио да се на терен упућује пре свега на бази добровољности те уколико нема довољан број пријављених одређују се остали до планираног броја, као и да што се тиче самог проблема биће наложено командиру СГП Богојево да се омогући ротирање како би свима било омогућено уживање једнаких права.

СГП Бачка Паланка – привремени гранични прелази Вајска и Камариште

На граничном прелазу Бачка Паланка постоје два привремена гранична прелаза Вајска и Камариште од којих је тренутно у функцији прелаз Вајска. Решење о отварању привремених прелаза доноси Министар унутрашњих послова на основу мишљења УГП РЦ према Хрватској, а које се издаје на три месеца, где је потребно да подносилац захтева у овом случају д.о.о. „Багер“ која експлоатише песак из Дунава на месту које се налази на територији Р. Србије и исти извози на територију Р. Хрватске, обезбеди одређене услове између осталог и превоз за полицијске службенике од полицијске станице  до просторија у којима борави полицијски службеник за време радног времена заједно са цариником, превоз од просторија до самог брода који врши ископ ради контроле путника, просторије у којима борави полицијски слубеник као и превоз на крају радног времена до СГП Бачка Паланка.  Синдикат српске полиције сматра да је под хитно потребно извршити, а пре издавања новог решења о отварању наведених прелаза односно пре давања мишљења на основу ког Министар Унутрашњих послова доноси решење, контролу испуњености следећих услова:

Просторије у којој борави полицијски службеник заједно са радником царине

Ради се о камп кућици која нема основне услове за боравак. Просторија је мале квадратуре, зими је радно време од 7 до 16 часова, грејање је решено помоћу плинске боце где се константно осећа плин и долази до „ошамућености“ запослених као и главобоља, док   је  лети радно време од 7 до 18 часова, те  због високих температура, с обзиром на чињеницу да нема електричне енергије на објекту није могуће уградити расхладни уређај који би људима који тамо бораве омогућио нормалне услове за рад као и заштиту  здраља на раду.  Такође , чување хране коју запослени носе са собом је неадекватно те се квари због неадекватних услова већ на пола смене. Сматрамо да је могуће подносиоца захтева за отварање привременог прелаза условити да обезбеди агрегатни уређај и на тај начин обезбеди струју и угради расхладни уређај-климу.

Утврдити да ли је превоз од просторија у којима бораве у току смене до камп кућице безбедан

Већ је поменуто да приликом доласка односно одласка са рада, полицијски службеници се превозе чамцем до места рада те је неопходно утврдити  да ли је полицијским службеницима обезбеђен безбедносни прслук у случају превртања чамца којим се превозе. Поставља се питање у случају да дође до несреће,  нарочито јер  је место где бораве због саме воде, пуно разноразних инсеката и змија,  на који начин полицијски службеници могу да потраже помоћ с обзиром да нема ни сигнала за мобилни уређај као ни средства везе док су удаљени од станице 40 или 50 км? Ко је у том случају одговоран?

Тренутно је отворен само привремени гранични прелаз Вајска али је ситуација и на привременом граничном прелазу Камариште апсолутно иста те Синдикат српске полиције изражава озбиљну забринутост за здравље и безбедност полицијских службеника који обављају послове на наведеним прелазима.

ВД начелника Душко Шуман, саопштио нам је да се до сада нико од запослених није жалио али да  ће одмах наложити да се изврши контрола  и да ће предузети све потребне мере које су у његовој надлежности да се услови полицијских службеника на привременим граничничним прелазима побољшају о чему ћемо бити обавештени.

Указали смо на озбиљан пропуст Управе граничне полиције када је у питању последња набавка службених панталона где су наручени из полицијских станица бројеви из евиденција које постоје о величинама, а да при том нико није водио рачуна да се набавка врши преко другог произвођача и да  стандарди нису исти као код претходног добављача. Сматрамо да је то пропуст људи који су задужили панталоне иако су им велике вероватно у страху да наредних пет година неће добити друге док им је  стара униформа одавно дотрајала, те да су требали сви да врате задужене панталоне, а послодавац да обезбеди одговарајуће. Апелујемо да у будућој набавци која се планира не дозволе да дође до истог пропуста већ да се обезбеде модели као и за друге управе како би људи испробали униформу и у складу са стандардима фирме од које се набавка врши, наруче одговарајуће бројеви свих делова униформе. Добили смо уверавање да ће се наведени проблем указати Управи граничне полиције.

ССП располаже информацијом да је планирано да се у склопу ЦОПО-а, где УГП РЦ према Хрватској користи просторије за своје потребе,  на првом спрату односно изнад тренутних просторија које се користе, ће се изврши адаптација и да ће РЦ добити још просторија на коришћење , те смо се обратили ВД начелника да у складу са могућностима  до тада покушају обезбедити просторију коју би Мобилна јединица користила за пресвлачење и за остављање личних ствари.  Господин Шуман нам је одговорио да Мобилна јединица и сада има просторију која им за то служи али након састанка од колега смо добили сазнање да то није истина.

Више пута смо указали на проблем где се на одређеним граничним прелазима запослени иако се распоредом рада воде другачије, на посао морају доћи сат времена раније, док службу завршавају сат касније због удаљености прелаза на који се упућују. С обзиром да се ради о дванаест часовним сменама позитивноправним прописима, ти сати не могу да се воде у распореду рада док је евидентно да на нивоу месеца запослени остварују између 25 и 30 сати на тај начин. Предлози које смо тада изнели, јер смо свесни комплетне организације рада када су у питању наведени прелази, нису прихваћени како је и обећано  те смо их обавестили да постоје чланови који желе да накнаду за наведене сате потражују путем суда. Без обзира на то, Синдикат српске полиције и даље апелује да се изнађе трајно решење на наведене околности сматрајући да је могуће на обострано задовољство.

С обзиром да је ССП помогао у опремању нових контејнера који су добијени као донација од ИОМ-а на граничном прелазу Нештин, поставили смо питање да ли имају било какву информацију о даљим плановима МУП-а у вези опремања наведеног прелаза када је у питању решавање питања воде као и тоалета јер су то основни и неопходни услови за рад. Одговор који смо добили је стандардан, МУП планира али нема средстава те смо тражили подршку УГП РЦ када се будемо обраћали локалној самоуправи и привредницима који буду желели да помогну,  да се наведени услови у што краћем року обезбеде. Добили смо уверавање господина Шумана да ћемо подршку и добити јер је у заједничком интересу.

Након дво и по часновне активне дискусије, састанак са руководоством РЦ ГП према Р. Хрватској је завршен. Утисци представника ССП су позитивни пре свега у отвореношћу руководства РЦ ГП ради унапређења услова рада запослених и жеље руководства за заједничким отклањањем проблема и унапређења рада како би запослени били задовољни, а задаци и послови извршени. Поред обећања и сагласности остаје оно што је најбитније за запослене а то су конткретни резултати.

Служба за информисање

Бобан Ђорђић